Page 5 - BW
P. 5

5 5
                                              Cross-Border Employment. Delivered.
        Delegowanie pracowników za granicę

        – kilka statystyk
         Z badań prowadzonych co roku przez Instytut Zatrudnie-
        nia Transgranicznego (www.izt.org.pl) wynika, że transgra-
        nicznym delegowaniem pracowników za granicę zajmuje się
        ok. 21.000 polskich przedsiębiorstw. Ponad 1.500 podmio-
        tów deleguje ponad 100 pracowników. Polscy przedsiębiorcy
        delegują za granicę co roku od 200 do 300 tysięcy pracow-
        ników.
         Polskie firmy świadczą usługi w niemalże wszystkich bran-
        żach. Budują elektrownie atomowe we Francji, zbudowały
        urząd kanclerski w Berlinie, lotnisko w Monachium, najdłuż-
        szy tunel w Alpach i największy most w Europie. Fundacja
        Bertelsmana przyznała kilka lat temu, że bez polskich firm
        runąłby niemiecki system opieki społecznej.         „Bunt wobec biurokracji jest atakiem na dominującą formę władzy przemysłowej. Towarzyszy mu trans-wobec biurokracji jest atakiem na dominującą formę władzy przemysłowej. Towarzyszy mu trans-
         „Bunt
        formacja ekonomiczna w stronę gospodarki nadsymbolicznej XXI wieku, co tłumaczy, dlaczego prawdziwy-formacja ekonomiczna w stronę gospodarki nadsymbolicznej XXI wieku, co tłumaczy, dlaczego prawdziwy-
        mi
        mi rewolucjonistami określa się tych, którzy stworzyli organizacje „postbiurokratyczne”, czy to w świecie rewolucjonistami określa się tych, którzy stworzyli organizacje „postbiurokratyczne”, czy to w świecie
        biznesu, w strukturach administracji państwowej, czy w społeczeństwie.” biznesu, w strukturach administracji państwowej, czy w społeczeństwie.”
                                                     l in o er
                                                     l in o er
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10