Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

A1 przy znikomej działalności krajowej

W Kancelaria Brighton Wood w codziennej praktyce często spotyka się z sytuacją, w której ZUS – z własnej inicjatywy lub na wniosek zagranicznej instytucji – wycofuje wydane już zaświadczenia E101 lub A1.

Zwykle następuje to wówczas, gdy w trakcie kontroli zweryfikowane zostaną informacje na podstawie których ZUS wcześniej wydał zaświadczenia, np.: obroty krajowe okażą dużo niższe, niż firma to oświadczyła w trakcie ubiegania się o A1/E101, pracownicy, którzy mieli świadczyć pracę w kraju w rzeczywistości jej nie wykonywali jej itp. – są to problemy, z którymi wiele firm boryka się ubiegając się o zaświadczenie A1 w ZUS.
 
Przypadek, który opisujemy dotyczy delegowania pracowników w trybie art. 14 ust. 1 rozporządzenia 1408/71, a następnie art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 (A1/E101 w trybie zwykłym „na jeden kraj”).
Firma, która zatrudniała i delegowała pracowników była agencją pracy tymczasowej. Poza delegowaniem pracowników za granicę (głównie Niemcy), w kraju prowadziła działalność w niewielkich/śladowych rozmiarach. Deklarowała jednak taką wielkość obrotów i liczbę zatrudnionych pracowników, że ZUS na bieżąco wydawał zaświadczenia E 101 i A1 (ok. 25%-30%). Dodatkowo, wielu pracowników delegowanych przez tę firmę posiadało obywatelstwo innych krajów UE i nie zawsze spełniony był warunek podlegania polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przed oddelegowaniem. Mimo tego, ZUS również i tym osobom wydawał zaświadczenia A1.
Na wniosek niemieckiej instytucji kontrolnej, w firmie wszczęta została przez ZUS kontrola doraźna. W jej wyniku ustalono, że firma nie spełnia kryteriów delegowania po stronie pracodawcy (znikome obroty krajowe, w Polsce zatrudniony sam personel administracyjny, firma nie świadczyła usług na rzecz polskich zleceniodawców). Ustalono również, że w wielu przypadkach nie były spełnione kryteria delegowania po stronie pracowników (brak podlegania polskim ubezpieczeniom na miesiąc przed delegowaniem).
W rezultacie, ZUS poinformował Spółkę o konieczności wycofania wszystkich wydanych w ostatnich 5 latach zaświadczeń E 101 i A1.
(…)
W odpowiedzi na ten wniosek otrzymaliśmy sensacyjną informację: niemiecka instytucja łącznikowa wbrew swojej wieloletniej praktyce uwzględniła nasze obszerne argumenty, wyczerpujące uzasadnienie wniosku i wyraziła zgodę na pozostanie całej grupy ponad 1500 pracowników w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, pomimo, że spółka na terenie kraju prowadziła działalność w rozmiarze znikomym. Jednocześnie instytucja zaznaczyła, że porozumienie to jest wyjątkowe i nie może zostać potraktowane jako precedens dla innych podobnych przypadków. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników