Skip to main content

Baza Wiedzy n/t delegowania

Baza Wiedzy jest aktualizowana i uzupełniana raz w tygodniu.
 
Oto dostępne w tej chwili moduły tematyczne:
 
101 Poświadczanie formularzy A1 z art. 12
102 Poświadczanie formularzy A1 z art. 13
103 Odmowa poświadczenia przez ZUS formularza A1
104 Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę
105 Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych za granicę
106 A1 dla zleceniobiorców delegowanych za granicę
107 Zakłady podatkowe polskich firm delegowanych za granicę
108 Delegowanie a prawo pracy
109 Zasada 183 dni i opodatkowanie pracowników delegowanych
110 A1 z art. 16 (porozumienia wyjątkowe)
111 Egzekucja zagranicznych kar i podatków w Polsce
112 Definicja wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi delegowanemu za granicę
 
201 Delegowanie powyżej 24 miesięcy: kontrowersyjna i ryzykowna interpretacja ZUS w/s „przedłużenia” delegowania przy pomocy art. 13
202 Nadużywanie dwumiesięcznych przerw w delegowaniu i anulowanie druku A1
203 Zdolność firmy do delegowania: nielegalne delegowanie mimo ważnych formularzy A1
204 Zdolność pracownika do bycia delegowanym: nielegalne delegowanie mimo ważnych formularzy A1
205 Odmowa poświadczenia formularzy A1 przez ZUS
206 Anulowanie formularzy A1 przez ZUS z mocą wsteczną
207 Delegowanie zleceniobiorców za granicę – na co zwracać uwagę
208 Modele biznesowe transgranicznego zatrudnienia
209 Opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych – problemy podatkowe
210 Zastępstwo jako przesłanka wykluczająca poświadczenie A1
211 Spory sądowe z pracownikami delegowanymi
212 Dokumentacja dla pracowników delegowanych – uwagi praktyczne
 
301 A1 z art. 12: problemy praktyczne w branży opieki
302 A1 z art. 13: problemy praktyczne w branży opieki
303 Minimalne wynagrodzenie w Niemczech a delegowanie opiekunek do Niemiec
304 Podstawa wymiaru składek opiekunek delegowanych do Niemiec
305 Delegowanie opiekunek do Niemiec – kontrowersje w zakresie VAT
306 Niemieckie modele zatrudniania polskich opiekunek
307 Delegowanie opiekunek: umowa o pracę czy umowa zlecenia?
308 Alternatywne dla umów o pracę i umów zlecenia konstrukcje prawne kierowania opiekunek do Niemiec
309 Siedem grzechów głównych delegowania opiekunek do Niemiec
310 A1 dla opiekunek delegowanych do Niemiec
311 Polska praca marginalna opiekunki delegowanej do Niemiec
312 Dokumentacja dla opiekunek delegowanych do Niemiec – uwagi praktyczne
 
401 Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii: praktyczne uwagi dla firm
402 Nowelizacja przepisów o delegowaniu do Niemiec
403 Delegowanie do Niemiec: Umowa o dzieło-outsourcing-inne umowy o świadczenie usług, a praca tymczasowa i użyczanie pracowników
404 Delegowanie z art. 13 („na dwa kraje”): nielegalne praktyki i ich zwalczanie we Francji, Belgii i w Niemczech
405 Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii: praktyczne uwagi dla firm
406 Nowe przepisy o delegowaniu do Francji: Karta Identyfikacyjna Pracownika w branży budowlanej
407 Zasada równego traktowania i jej znaczenie dla firm delegujących do Niemiec
408 1.4.2017: Zmiana paradygmatu delegowania do Niemiec i zatrudnienia w Niemczech
409 Kontrola w polskiej firmie delegującej do Belgii – uwagi praktyczne
410 Kontrola w polskiej firmie delegującej do Francji – uwagi praktyczne
411 Kontrola w polskiej firmie delegującej do Niemiec – uwagi praktyczne
412 Kontrole transgraniczne i kontrole krzyżowe w polskich firmach delegujących – uwagi praktyczne
 
501 Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców AD 2017 – aspekty praktyczne
502 Outsourcing a praca tymczasowa
503 Ustalenie stosunku pracy w miejsce umowy zlecenia
504 Dlaczego praca tymczasowa jest, w porównaniu z outsourcingiem, nietrakcyjną formą zatrudnienia?
505 Nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej w Polsce 
506 Umowa o dzieło a umowa zlecenia
507 Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców
508 Umowa o pracę na czas określony
509 Transgraniczna rekrutacja pracowników
510 Umowa zlecenia a diety
511 Umowa zlecenia: zarzut obejścia przepisów o czasie pracy
512 Zbieg kilku umów zlecenia: zarzut obejścia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 
601 nieodpłatne świadczenia dla pracowników (kwatery, dojazdy) to nie przychód ?
602 Zagraniczna podróż służbowa a delegowanie
603 Oskładkowanie kwater w praktyce
604 należności przeznaczone za wyżywienie i zakwaterowanie personelu delegowanego: uzupełnienie zagranicznego minimalnego wynagrodzenia a opodatkowanie
605 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
606 Zagraniczne podróże służbowe
607 Oskładkowanie diet zleceniobiorców
608 Opodatkowanie kwater
609 Dodatki żywieniowe a oskładkowanie
610 Przejazdy pracownicze a oskładkowanie
611 Przejazdy pracownicze a opodatkowanie
612 Ceny transferowe w praktyce delegowania
 
701 Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i jego skutki dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce
702 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń a zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
703 Umowy o prace i umowy zlecenia w praktyce zatrudniania cudzoziemców w Polsce
704 Ubezpieczeniowe aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce
705 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zagadnienia ogólne
706 Dalsze delegowanie opiekunek z Rumunii, Bułgarii do innych krajów UE
707 Pomysły rządu na nowelizację przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce  
708 Delegowanie Ukraińców do Polski a ZUS
709 Status podatkowy obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce
710 Dalsze delegowanie obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce – do innego państwa UE
711 Obywatel UE zatrudniony w polskiej spółce: status ubezpieczeniowy
712 Obywatel UE zatrudniony w polskiej spółce: status podatkowy
 
801 Nowelizacja rozporządzeń UE w/w poświadczania formularzy A1 z art. 12 i z art. 13
802 Rewizja Dyrektywy 96/71
803 Ewidencja czasu wykonywania zadań przez zleceniobiorcę
804 Nowe niemieckie przepisy o pracy tymczasowej
805 Ustawa (PL) o delegowaniu pracowników
806 Dyrektywa wdrożeniowa
807 Nowelizacja (X 2016) przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych
808 Nowelizacja (X 2016) przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych Nowelizacja dyrektywy 96/71
809 Nowelizacja rozporządzeń UE w/w poświadczania formularzy A1 z art. 12 i z art. 13
810 Zmiany od 1.4.2017: Zawieranie umów o dzieło w Niemczech po nowemu
811 Zmiany od 1.4.2017: zezwolenie na użyczenie pracowników do Niemiec
812 Przedstawiciel polskiej firmy delegującej w Belgii

Formularz zamówienia archiwum seminarium:

Zachęcamy Państwa do skorzystania z aktualnych (2017) i na bieżąco aktualizowanych materiałów n/t delegowania.

Na komplet materiałów składa się:

  • elektroniczny dostęp do wykładu prowadzonego przez Tomasza Majora - Partnera Zarządzającego w Kancelarii Brighton&Wood na dany temat;
    prezentacja;
  • opracowanie pisemne przygotowane przez Kancelarię Brighton&Wood.

Cennik pojedynczego modułu:

  • Członkowie Premium IPP: bezpłatnie (bez ograniczeń)
  • Członkowie GOLD: bezpłatnie (3 wybrane przez firmę moduły udostępnianie są w każdy czwartek, przed lub po Spotkaniach Online lub w innym uzgodnionym terminie)
  • Członkowie Zwyczajni IPP: 250,00 PLN + VAT (10 wybranych modułów: 1999,00 PLN + VAT)
  • Cena regularna: 750,00 PLN + VAT (10 wybranych modułów: 4999,00 PLN + VAT)Dane do Faktury Vat
Dane do kontaktu

Proszę wpisać nr webinarów np 101, 202

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników