Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

belgijscy inspektorzy prześwietlają polskie firmy

Szanowni Państwo! 

Od 2015 roku belgijscy inspektorzy stosują nowe wytyczne dot. kontroli polskich firm. Sprawdzają oni m.in., czy polska firma spełnia warunki delegowania, tj. czy prowadzi na terenie Polski rzeczywistą działalność podstawową oraz czy pracownicy zazwyczaj świadczą pracę w Polsce. 

W przypadku stwierdzenia, że tak nie jest, wszczynane są postępowania karne oraz jednostronnie kwestionowane są – wbrew europejskim przepisom - formularze A1.

Do działań belgijskiej inspekcji przyłączyły się belgijskie organizacje przedsiębiorców. Przy pomocy wynajętych prawników oraz polskich stowarzyszeń prześwietlają oni polskie firmy, bazując najczęściej na wywiadzie telefonicznym, analizie stron internetowych oraz stosując prowokację – pozwalając na wysyłanie ofert i dokumentacji.

Na najbliższym spotkaniu omówione zostaną wszechstronnie nowe zasady delegowania pracowników do Belgii.

Z uwagi na praktyczny charakter spotkania, liczba miejsc została ograniczona do 30 osób.    

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Notyfikacja Limosa
 • Nowa, odrębna notyfikacja dla firm budowlanych
 • jednostronne kwestionowanie przez belgijskie instytucje A1 wystawionych przez ZUS (badanie działalności krajowej oraz zdolności do delegowania przez instytucje belgijskie)
 • postępowanie przeciwko Belgii o naruszenie swobody świadczenia usług wszczęte przez Komisję Europejską
 • czas pracy w Belgii, wynagrodzenia minimalne w Belgii, dodatki i inne wymogi formalne
 • kwestionowanie diet przez belgijską inspekcją socjalną
 • umowy zlecenia w praktyce belgijskiej inspekcji socjalnej
 • jak poradzić sobie z kontrolą w Belgii i z kontrolą krzyżową w Polsce
 • nowa praktyka ustalania obowiązków podatkowych na terenie Belgii
 • dokumentacja dla firm delegujących do Belgii
 • reprezentowanie firm polskich w postępowaniach kontrolnych na terenie Belgii: skuteczne metody działania Kancelarii Brighton&Wood.
 • Biuro Brighton&Wood w Brukseli i jego rola w reprezentowaniu interesów polskich firm w instytucjach europejskich. Mechanizm zgłaszania skarg na dyskryminację polskich firm przez instytucje państw członkowskich UE.
 • Biuro Izby Pracodawców Polskich i portalu delegowanie.pl w Krakowie (http://ipp.org.pl/cbz) i jego rola w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z belgijskimi kontrahentami. Spotkania z belgijskimi firmami zainteresowanymi współpracą z polskimi podmiotami gospodarczymi.
 • Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) od ponad 11 lat obsługuje liczne polskie firmy na terenie Belgii. Elitarna grupa firm obsługiwana na stałe przez Tomasza Majora deleguje do Belgii co roku ponad 20 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Wybrane firmy prowadzone przez wyjątkowych ludzi Tomasz Major osobiście reprezentuje w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii.

Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Uczestnicy spotkania mają możliwość nabycia na wyjątkowo korzystnych warunkach jedynego na rynku wydanego w siedmiu tomach komentarza do przepisów o delegowaniu, w tym komentarza do nowej dyrektywy wdrożeniowej: www.delegowanie.pl/komentarze. Spotkanie poprowadzą dla Państwa autorzy komentarzy.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników seminarium została ściśle ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na seminarium. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów. 

Spotkania podzielone zostały na trzy moduły:

09.00 – 11.00: Delegowanie pracowników do Belgii, Francji i Niderlandów – warsztaty praktyczne

11.00 – 13.00Podatkowe, ubezpieczeniowe i prawne aspekty delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców (zakłady podatkowe, zasada 183 dni, podstawa opodatkowania, A1, podstawa wymiaru składek)

13.00 – 15.00: Delegowanie pracowników do Niemiec – warsztaty praktyczne

Oto szczegółowy program spotkań:

7.30 – 9.00

Śniadanie Mistrzów Delegowania

(dla firm, które w ostatnich dwóch latach przynajmniej 5 razy uczestniczyły w seminariach portalu www.delegowanie.pl, dla firm obsługiwanych przez Brighton&Wood, dla Członków Premium Izby Pracodawców Polskich oraz dla firm, które na seminarium zgłoszą przynajmniej cztery osoby; spotkanie jest bezpłatne)

 

Delegowanie pracowników do Belgii, Francji i Niderlandów – warsztaty praktyczne

09.00 – 11.00

Program spotkania:

Delegowanie do Francji

 • Delegowanie pracowników tymczasowych (warunki, które musi spełnić polska firma; kiedy francuska firma nie ma prawa korzystać z polskiej agencji pracy tymczasowej)
 • Podwykonawstwo
 • Kryteria podwykonawstwa, sankcje za obejście prawa
 • Nowe przepisy o delegowaniu: drakońskie sankcje za naruszanie nowych obowiązków formalnych
 • Obowiązek przechowywania dokumentów na terenie Francji realizowany w biurze Brighton&Wood we Francji: sposób na uniknięcie stwierdzenia przez francuskie władze istnienia we Francji zakładu podatkowego. Brighton&Wood prowadzi dla członków IPP, dla firm korzystających z usług Portalu Delegowanie.pl oraz dla klientów Brighton&Wood kompleksowe usługi związane z wypełnieniem obowiązków formalnych oraz związane z postępowaniami kontrolnymi na terenie Francji.
 • Obowiązek wskazania przedstawiciela na terenie Francji realizowany przez wykwalifikowanych współpracowników francuskiego biura Brighton&Wood: gwarancja sprawnej i skutecznej obsługi kontroli.
 • Wynagrodzenie minimalne (SMIC) to za mało: ile tak naprawdę musi zapłacić polska firma pracownikowi delegowanemu do Francji: drakońskie kary za naruszanie przepisów
 • Modelowa dokumentacja dla pracowników delegowanych po zmianie przepisów  
 • Urlopy pracowników delegowanych do Francji; Narodowa Kasa Urlopowa jako alternatywa dla francuskich Caisses de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics: obowiązek dla firm delegujących pracowników budowlanych – bezwzględnie egzekwowany w postępowaniach kontrolnych
 • Garantie financière ETT– obowiązek dla polskich agencji pracy. Część polskich dokumentów dotychczas używanych przez polskie firmy jest kwestionowana we Francji: prezentacja prawidłowej gwarancji uznawanej przez francuskie władze i pozwalającej uniknąć drakońskich kar.
 • L'assurance décennale dla firm delegujących do Francji pracowników budowlanych -  obowiązek dla polskich firm bezwzględnie egzekwowany w postępowaniach kontrolnych;
 • Biuro Izby Pracodawców Polskich i portalu delegowanie.pl w Krakowie (www.ipp.org.pl/cbzi jego rola w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z francuskimi kontrahentami. Koordynacja wypełniania obowiązków formalnych na terenie Francji. Spotkania z francuskimi kontrahentami.
 • Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają bezpłatnie biuletyn IPP poświęcony zmianom w prawie dla firm delegujących personel na teren Francji.
 • Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) od ponad 15 lat skutecznie obsługuje polskie firmy na terenie Francji. Elitarna grupa firm obsługiwana na stałe przez Tomasza Majora kieruje codziennie do Francji ponad 30 tysięcy pracowników i pracowników tymczasowych.

Delegowanie do Belgii

 • Notyfikacja Limosa
 • Nowa, odrębna notyfikacja dla firm budowlanych
 • jednostronne kwestionowanie przez belgijskie instytucje A1 wystawionych przez ZUS (badanie działalności krajowej oraz zdolności do delegowania przez instytucje belgijskie)
 • postępowanie przeciwko Belgii o naruszenie swobody świadczenia usług wszczęte przez Komisję Europejską
 • czas pracy w Belgii, wynagrodzenia minimalne w Belgii, dodatki i inne wymogi formalne
 • kwestionowanie diet przez belgijską inspekcją socjalną
 • umowy zlecenia w praktyce belgijskiej inspekcji socjalnej
 • jak poradzić sobie z kontrolą w Belgii i z kontrolą krzyżową w Polsce
 • nowa praktyka ustalania obowiązków podatkowych na terenie Belgii
 • dokumentacja dla firm delegujących do Belgii
 • reprezentowanie firm polskich w postępowaniach kontrolnych na terenie Belgii: skuteczne metody działania Kancelarii Brighton&Wood.
 • Biuro Brighton&Wood w Brukseli i jego rola w reprezentowaniu interesów polskich firm w instytucjach europejskich. Mechanizm zgłaszania skarg na dyskryminację polskich firm przez instytucje państw członkowskich UE.
 • Biuro Izby Pracodawców Polskich i portalu delegowanie.pl w Krakowie (www.ipp.org.pl/cbzi jego rola w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z belgijskimi kontrahentami. Spotkania z belgijskimi firmami zainteresowanymi współpracą z polskimi podmiotami gospodarczymi.
 • Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) od ponad 11 lat obsługuje liczne polskie firmy na terenie Belgii. Elitarna grupa firm obsługiwana na stałe przez Tomasza Majora deleguje do Belgii co roku ponad 20 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Wybrane firmy prowadzone przez wyjątkowych ludzi Tomasz Major osobiście reprezentuje w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii.

Delegowanie do Niderlandów

 • Nowe przepisy niderlandzkie o delegowaniu uderzą w polskie firmy
 • Praca tymczasowa
 • Podwykonawstwo
 • Zasada 183 dni w praktyce kontrolnej niderlandzkiej administracji skarbowej
 • Zakład podatkowy w Holandii: główne zagadnienie w postępowaniach kontrolnych
 • Weryfikacja wydanych przez ZUS formularzy A1 w holenderskiej praktyce kontrolnej
 • Umowy zlecenia w praktyce polskich firm działających w Niderlandach: sposób na A1 i na obniżenie kosztów pozapłacowych
 • Optymalizacje kosztów pozapłacowych: Holandia to rynek, na którym polskie firmy skutecznie eksperymentują z najbardziej zaawansowanymi metodami optymalizacji kosztów.
 • Dokumentacja dla firm delegujących do Holandii pracowników, pracowników i zleceniobiorców
 • Przegląd dokumentacji optymalizacyjnej
 • Reprezentowanie firm polskich w postępowaniach kontrolnych na terenie Holandii: skuteczne metody działania Kancelarii Brighton&Wood.
 • Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) od ponad 11 lat obsługuje liczne polskie firmy na terenie Holandii. Elitarna grupa firm obsługiwana na stałe przez Tomasza Majora deleguje do Holandii co roku ponad 45 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Wybrane firmy prowadzone przez wyjątkowych ludzi Tomasz Major osobiście reprezentuje w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Holandii.  

11.00 – 13.00

Podatkowe, ubezpieczeniowe i prawne aspekty delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

(zakłady podatkowe, zasada 183 dni, podstawa opodatkowania, A1, podstawa wymiaru składek)

Program

 • A1 na jeden kraj (art. 12, „dwunastka”)
 • Zastępstwo w orzecznictwie, wyjaśnieniach urzędowych i praktyce ZUS: metody unikania zastępstwa.
 • „Podleganie przez miesiąc przed delegowaniem” w orzecznictwo, wyjaśnienia urzędowe i praktyka ZUS: kiedy delegowanie jest wykluczone? Jak uniknąć zarzutu niespełniania przesłanki podlegania polskim przepisom przez miesiąc przed delegowaniem? Praktyczne uwagi dla firm.
 • Działalność krajowa: niekorzystne najnowsze orzecznictwo sądowe. Jak uniknąć anulowania A1 z mocą wsteczną ? Jak uniknąć niepoświadczenia formularzy A1 na przyszłość.
 • Ograniczenie delegowania do 24 miesięcy: kiedy ta zasada nie działa? – Praktyczne studium przypadków.
 • Rozwiązania praktyczne dla firm, dokumentacja
 • A1 na dwa kraje (art. 13, „trzynastka”)
 • Warunki, jakie należy spełnić, by ZUS poświadczył formularze A1
 • Praktyka niepoświadczania formularzy A1 przez ZUS: przyczyny, przypadki, orzecznictwo, praktyka ZUS, jak uniknąć niepoświadczenia formularzy A1
 • anulowanie przez ZUS wydanych wcześniej formularzy A1: przyczyny, konsekwencje, orzecznictwo, praktyczne rozwiązania, jak nie doprowadzić do anulowania formularzy A1
 • problem pozornej pracy w kilku krajach w orzecznictwie i praktyce ZUS
 • problem fikcyjnej pracy w kilku krajach w orzecznictwie i praktyce ZUS
 • problem pracy marginalnej w orzecznictwie i praktyce ZUS
 • Problem „pracy w Polsce w niewielkim wymiarze i pracy niezgodnej branżowo z działalnością za granicą”: przepisy, wytyczne, orzecznictwo, Czego unikać przy planowaniu delegowania?
 • Problem „pracy szkoleniowo-akwizycyjnej w Polsce”: praktyka firm, praktyka ZUS, orzecznictwo, modele nieprawidłowe, modele ryzykowne, modele skazane na zakwestionowanie przez ZUS i przez sądy
 • Problem „stwierdzenia po zakończeniu delegowania, że pracownik/zleceniobiorca nie pracował w dwóch krajach”
 • Rozwiązania praktyczne dla firm, dokumentacja
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców kierowanych za granicę
 • ZUS „od przeciętnego”
 • ZUS „od minimalnego”
 • ZUS „od 300 złotych”
 • Oskładkowanie diet, kwater, świadczeń z zagranicznych kas urlopowych, przejazdów i innych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze: praktyka firm, praktyka ZUS, orzecznictwo; praktyczne rozwiązania dla firm
 • Omówienie modeli nieprawidłowych
 • Omówienie modeli wysokiego ryzyka
 • Optymalizacja kosztów delegowania
 • Nieuczciwa konkurencja firm z Rumunii, Bułgarii, Portugalii i innych krajów oraz presja na cenę usług
 • Omówienie poszczególnych modeli optymalizacyjnych, dokumentacji i ryzyka związanego z ich stosowaniem
 • Omówienie modeli wysokiego ryzyka
 • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm
 • Kiedy powstaje zakład podatkowy?
 • Jak uniknąć podwójnego opodatkowania firmy?
 • Jak uniknąć powstania zagranicznego zakładu podatkowego i w dalszym ciągu odprowadzać podatki w Polsce?
 • Zasada 183 dni
 • Zasady odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców kierowanych za granicę
 • Jak uniknąć powstania obowiązku podatkowego za granicą i w dalszym ciągu odprowadzać podatki w Polsce?
 • Prezentacja modelowej dokumentacji dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę zgodnej z nową Dyrektywa Wdrożeniową
 • Omówienie stanu implementacji dyrektywy wdrożeniowej w wybranych krajach europejskich

 

13.00 – 15.00

Delegowanie pracowników do Niemiec – warsztaty praktyczne

Program:

 • Jednolita minimalna płaca w Niemczech i jej konsekwencje dla polskich firm
 • Płaca minimalna w Niemczech - czas pracy – obowiązki rejestracyjne – obowiązki w zakresie dokumentacji – sankcje
 • Użyczanie pracowników do Niemiec/transgraniczna praca tymczasowa: zezwolenia, podatki, ubezpieczenia, formalności, planowane zmiany legislacyjne
 • Omówienie najnowszych wyjaśnień niemieckich urzędów uzyskanych przez Brighton&Wood, m.in: zwalczanie samozatrudnienia w Niemczech – likwidowanie nieuczciwej konkurencji dla polskich firm; zapewnienie noclegu jako element płacy minimalnej; dieta delegacyjna jako element wynagrodzenia.
 • Wpływ zmian w prawie na delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w sektorach tzw. nisko-kosztowych: logistyka, rzeźnie, opieka domowa i inne branże
 • Modelowa dokumentacja dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec – zgodna z nowymi regulacjami niemieckimi i europejskimi
 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych z firmami niemieckimi w krakowskim biurze IPP i portalu delegowanie.pl. Od kwietnia 2015 roku swoje biuro w Krakowie i Warszawie ma największe zrzeszenie niemieckiego biznesu. Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) zrzesza aktualnie ponad 270 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Dają oni zatrudnienie na terenie Niemiec ponad 9 milionom osób. Na terenie Niemiec funkcjonuje ponad 300 biur BVMW. W najważniejszych krajach – partnerach biznesowych Republiki Federalnej Niemiec BVMW posiada własne biura. Od kwietnia 2015 roku funkcjonują dwa nowe biura BVMW w Polsce: w siedzibie Kancelarii Brighton&Wood w Warszawie oraz w budynku Izby Pracodawców Polskich i portalu delegowanie.pl w Krakowie (www.ipp.org.pl/cbz). Kancelaria Brighton&Wood od wielu lat wspiera polskie firmy działające na terenie Niemiec. Oprócz niezawodnego wsparcia prawnego daje polskim przedsiębiorcom szerokie kontakty z kontrahentami zagranicznymi. Zacieśnienie współpracy z niemieckim zrzeszeniem BVMW wpisuje się w tą politykę. Z badań przeprowadzonych w 2014 roku wynika, że większość niemieckich zleceniodawców polskich firm to właśnie członkowie BVMW. Niemieckim przedsiębiorcom Kancelaria Brighton&Wood rekomenduje sprawdzone polskie firmy, które delegują pracowników do Niemiec.
 • Dyskusja n/t spotkań B2B z niemieckimi firmami w 2015 i 2016 roku.
 • Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają bezpłatnie biuletyn IPP poświęcony zmianom w prawie dla firm delegujących personel do Niemiec.
 • Spotkanie poprowadzą praktycy obsługujący od 15 lat prawie dwieście polskich firm działających na rynku niemieckim. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major brał udział z głosem doradczym w wypracowywaniu rozwiązań, które niedawno weszły w Życie w Niemczech oraz uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i delegowania. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu. Spotkanie jest okazją poznania nowych niemieckich regulacji „z pierwszej ręki”.
 • Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) od ponad 16 lat obsługuje liczne polskie firmy działające na terenie Niemiec. Elitarna grupa firm obsługiwana na stałe przez Tomasza Majora deleguje do Niemiec co roku ponad 90 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. 

15.30 – 17.30

Koktajl Mistrzów Delegowania

(impreza odbędzie się w siedzibie krakowskiego biura Kancelarii Brighton&Wood – budynek Izby Pracodawców Polskich i portalu Delegowanie.pl (www.ipp.org.pl/cbz); wyśmienite wino serwuje osobiście znawca i kolekcjoner najlepszych światowych win, twórca i właściciel winnicy Manufaktura - Tomasz Major (www.TomaszMajor.com); impreza dla firm, które w ostatnich dwóch latach przynajmniej 5 razy uczestniczyły w seminariach portalu www.delegowanie.pl, dla firm obsługiwanych przez Brighton&Wood, dla Członków Premium Izby Pracodawców Polskich oraz dla firm, które na seminarium zgłoszą przynajmniej cztery osoby; spotkanie jest bezpłatne).

Informacje szczegółowe:

 

Spotkania poprowadzi osobiście 

Tomasz Major – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.
 

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.
 

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.
 

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood.

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Indiach i Nepalu ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli tych krajów. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.
 

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com).

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ; www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi:http://tomaszmajor.com/anioly-biznesu-inspiration-club-tomasza-majora.html

Kontakt: TMajor@BrightonWood.com; + 48 510 126 903.

 

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą:


Aldona Pawłowska
 – wieloletnie doświadczenie w dziedzinie podatków, postępowań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i księgowości oraz prawa pracy Aldona wykorzystuje jako radca prawny i Partner współpracujący z Kancelarią Brighton&Wood. Kontakt: APawlowska@BrightonWood.com;

Beata Pawłowska – wieloletni pracownik Centrali ZUS, gdzie tworzyła transgraniczne procedury, aktualnie Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood; autorka ponad 150 publikacji książkowych i artykułów n/t poświadczania formularzy A1, podstawy wymiaru składek. Kontakt: BPawlowska@BrightonWood.com;

 

Kancelaria Brighton&Wood

Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2013 ponad 320 firm wysyłających pracowników za granicę.

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

 • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
 • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
 • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
 • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
 • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.).
 • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
 • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
 • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Bezpośredni kontakt z Kancelarią Brighton&Wood: 
http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood

 

Bezpośredni kontakt z Referentem:

Tomasz Major, TMajor@BrightonWood.comwww.delegowanie.pl/BW  

Beata Pawłowska, BPawlowska@BrightonWood.com;

Aldona Pawłowska, APawlowska@BrightonWood.com;

Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/

Biuro Izby Pracodawców Polskich: Tel.: + 48 22 621 85 16; ipp@ipp.org.pl /ogólne informacje dot. spotkania/

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników