Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

bezpłatna Konferencja Online: Delegowanie Opiekunek do Niemiec w 2018 roku

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną Konferencję Online nt. Delegowania Opiekunek do Niemiec w 2018 roku, która odbędzie się w dniu 19.10.2017 r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

 • Nowelizacja europejskich rozporządzeń o A1 (883/2004) i jej wpływ na branżę opieki domowej w Niemczech
 • Nowelizacja dyrektywy o pracownikach delegowanych 96/71 i jej wpływ na branżę opieki domowej w Niemczech
 • A1 z art. 12: problemy praktyczne w branży opieki
 • A1 z art. 13: dla opiekunki obroty krajowe praca marginalna i inne krytyczne kwestie
 • Minimalne wynagrodzenie w Niemczech a delegowanie opiekunek do Niemiec
 • Podstawa wymiaru składek opiekunek delegowanych do Niemiec
 • Delegowanie opiekunek do Niemiec kontrowersje związane z VAT
 • Niemieckie modele zatrudniania polskich opiekunek
 • Delegowanie opiekunek umowa o pracę czy umowa zlecenia
 • Alternatywne dla umów o pracę i umów zlecenia konstrukcje prawne kierowania opiekunek do Niemiec
 • Opiekunka pozywa polską firmę przed sądem polskim
 • ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy: kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec

O tych i innych zmianach oraz wyzwaniach stojących przed firmami delegującymi opiekunki do Niemiec Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) opowiedzą Państwu na najbliższej Konferencji ONLINE: Delegowanie Opiekunek do Niemiec w 2018 roku, która odbędzie się w dniu 19.10.2017 r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu.

Wszystkie spotkania online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze, domu lub w innym miejscu. – Uczestnicy Konferencji Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu, konferencji lub kongresie – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

Konferencja jest otwarta i bezpłatna dla wszystkich firm, członkowskich IPP.

Przystąp do IPP już teraz (www.delegowanie.pl/member) i zagwarantuj sobie bezpłatny udział w Konferencji oraz bezpłatny, wart 2.499,00 EUR egzemplarz książki:

Delegowanie opiekunek do Niemiec

Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

2018

prawo | podatki | formularze A1 | składki socjalne | optymalizacje

Recht | Steuern | A1-Bescheinigungen | Sozialabgaben | Kostenoptimierung

Więcej informacji: http://delegowanie.pl/delegowanie-opiekunek-do-niemiec

Formularz członkowski: www.delegowanie.pl/member

Zgłoś się na Konferencję online

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec.

Książka zawiera multum przykładów, rad i wskazówek, a także kalkulacji dla przedsiębiorców delegujących opiekunki do Niemiec i ich doradców prawnych oraz podatkowych.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się opieką domową w Niemczech. Dla pracowników działów kadr i płac firm świadczących usługi, ale także dla firm będących odbiorcami usług i pośrednikami, dla adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych niniejszy poradnik jest obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.

To imponujące dzieło – efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood – jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Biblią Opieki Domowej w Niemczech; to najszersza i jedyna tak kompleksowa publikacja nt. niemieckiego rynku opieki domowej.

Książka jest bezpłatna dla firm przystępujących do IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz przedłużających członkostwo na kolejny rok oraz dla firm obsługiwanych na stałe i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec.
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wykrzyczał głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”. 

Pierwsze egzemplarze książki Członkowie IPP otrzymają jeszcze we wrześniu b.r.

Oto niektóre tematy obszernie poruszone w książce:

Opieka domowa w Niemczech/Haushaltspflege in Deutschland

P-100 Informacje ogólne/allgemeine Informationen
P-101 Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki

P-102 Pflegefachkräftemangel in Deutschland aus Sicht polnischer Dienstleistungsunternehmen

P-103 Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec

P-104 „Gordischer Knoten” – die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland

P-105 Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec

P-106 Marktpraxis - die „Sieben Hauptsünden“ bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland

 

P-200 Prawne aspekty delegowania opiekunek do Niemiec/Rechtliche Aspekte der Entsendung von pflegekräften nach Deutschland
P-201 Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami…

P-202 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften

P-203 Dopuszczalność zawierania umów zlecenia w branży opieki - ważny wyrok

P-204 Prawo właściwe … w branży opieki

P-205 Anwendbares Arbeitsrecht: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

P-206 Das Arbeitnehmerentsendegesetz in Deutschland

P-207 Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche

P-208 Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-209 Kodeksowe (KP) zasady ustalania czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-210 Imperatywne (bezwzględnie obowiązujące) niemieckie przepisy o czasie pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-211 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten

P-212 Bereitschaftsdienst

P-213 Rufbereitschaft

P-214 Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

P-215 Ustalanie czasu pracy opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia

P-216 Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec

P-217 Kodeksowe (KP) zasady ustalania wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec

P-218 Niemieckie przepisy o wynagrodzeniu opiekunek delegowanych do Niemiec

P-219 Ustalanie wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec w oparciu o umowy zlecenia

P-220 Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec

P-221 Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu opiekunek delegowanych do Niemiec

P-222 Bezwzględnie obowiązujące niemieckie przepisy o urlopach

P-223 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: bezahlter Mindestjahresurlaub

P-224 Ustalanie prawa do urlopu opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia

P-225 Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich

P-226 Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech

P-227 Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

 

P-300 Formularze A1/ A1-Formulare
P-301 Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec

P-302 Ustalanie ustawodawstwa właściwego wg wytycznych Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego

P-303 Formularze A1 z art. 12 Rozp. 883/2004

P-304 A1 Formulare: Wo sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die nach Deutschland entsandten Pflegekräfte abgeführt werden?

P-305 Anwendbares Sozialversicherungsrecht – Entsendebescheinigungen A1 Territorialitätsprinzip

P-306 Arbeitnehmer, die vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden

P-307 Definition der Entsendung von Arbeitnehmern in den europäischen Rechtsvorschriften des Sozialversicherungsrechts

P-308 Definition der gewöhnlichen Tätigkeit im „Entsendestaat“

P-309 Entsendung von Arbeitnehmern, die in einem Mitgliedstaat zum Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden

P-310 Anwendung des Territorialitätsprinzips

P-311 Verfahren bei einer Entsendung

P-312 Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten

P-313 Ausnahmevereinbarungen

P-314 A1 z art. 12.1 – obroty agencji opieki

P-315 A1 z art. 12.1 – zastępowalność w branży opieki

P-316 Formularze A1 z art. 13 Rozp. 883/2004

P-317 A1 – art. 13.1. rozporządzenia 883/2004 – marginalność i pozorność wykonywania pracy w Polsce

P-318 Rozbicie czynności na dwie umowy zlecenia – pozorność

P-319 Wyjątkowe porozumienia - Formularze A1 z art. 16 Rozp. 883/2004

P-320 Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

P-321 Verweigerung der A1-Bescheinigung (Nichtausstellen von A1) für die entsandten Arbeitnehmer durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt

P-322 Anulowanie A1 z mocą wsteczną przez ZUS

P-323 Rückwirkende Aufhebung des A1 Formulars durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt

P-324 Niepoświadczenie A1 przez ZUS lub anulowanie A1 – aktywność niemieckich instytucji

P-325 Fehlende A1 Bescheinigung bzw. die Aufhebung von A1 durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Maßnahmen der deutschen Behörden

P-326 Formularze A1 dla opiekunek z innych krajów członkowskich UE (Rumunia, Bułgaria etc.) delegowanych do Niemiec

P-327 Formularze A1 dla opiekunek spoza UE (Ukraina, Białoruś etc.) delegowanych do Niemiec

 

P-400 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?/ Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?
P-401 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?

P-402 Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?

P-403 Zasady prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce

P-404 Sozialversicherungsbeiträge in Polen: Lohn- und Lohnnebenkosten bei der Arbeitnehmerentsendung

P-405 Beitragsarten

P-406 Zahlungsfristen für die Beiträge und Steuer

P-407 Beitragsbemessungsgrundlage

P-408 Kostenoptimierung

P-409 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften

P-410 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen

P-411 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)

P-412 Delegacje (diety) opiekunek kierowanych do Niemiec

P-413 System tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy

P-414 Ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców wykonujących naprzemiennie pracę w Polsce oraz za granicą – usługi marketingowo-rekrutacyjne połączone z usługami opiekuńczymi

P-415 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (kilka zleceń, umowa o prace i zlecenie etc.)

P-416 Kontrola prawidłowości naliczania składek przez ZUS – przypis składek, odwołanie od decyzji ZUS, proces z ZUS

P-417 Die Kontrolle der richtigen Beitragsermittlung durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Beitragsnachberechnung, Berufung gegen den Bescheid der Sozialversicherungsanstalt, gerichtliches Verfahren gegen die Sozialversicherungsanstalt

P-418 Spory sądowe z ZUS

P-419 Gerichtliche Streitigkeiten mit der Sozialversicherungsanstalt

P-420 Naliczanie składek wg niemieckich przepisów/Berechnung der Lohnnebenkosten nach deutschen Vorschriften

P-421 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen

P-422 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)

 

P-500 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim/Steuerliche Aspekte der Tätigkeit von polnischen Pflegeagenturen in Deutschland
P-501 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim

P-502 Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży

P-503 Opieka a pośrednictwo w zatrudnieniu opiekunek – VAT

P-504 VAT od czynności niemieckich koordynatorów

P-505 Steuerliche Betriebstätte nach Art. 5 DBA-PL

P-507 Abhängiger Vertreter

 

P-600 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
P-601 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec

P-602 Opiekunka jako pracownik delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-603 Opiekunka jako zleceniobiorca delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-604 Opiekunka jako pracownik tymczasowy delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-605 Pojęcie podróży (służbowej) a wykonywanie zlecenia w Niemczech przez opiekunki

P-606 Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców do Niemiec

P-607 Zaliczkowe (skumulowane) wynagradzanie zleceniobiorców zatrudnionych w opiece a opodatkowanie

P-608 183-Tageregel

P-609 Diskriminierung der Arbeitnehmerüberlassung im Doppelbesteuerungsabkommen

 

P-700 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
P-701 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek

P-702 Zatrudnienie polskiej opiekunki bezpośrednio u rodziny niemieckiej – najkrótsza droga do pracy na czarno

P-703 Zatrudnienie polskiej opiekunki w niemieckiej agencji opieki – niskie netto opiekunki

P-704 Minijob – 800 euro „pod stołem”

P-705 Samozatrudnienie

P-706 (Schein)Selbständigkeit

P-707 Koszty pozapłacowe bezpośredniego zatrudnienia w Niemczech (rodzina, dom opieki, przedsiębiorstwo opiekuńcze)/Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Familie, Pflegeheim, Pflegedienst etc.)

P-708 Koszty pozapłacowe zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob /Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Minijob)

Z uwagi na ograniczony nakład (500 egz.) i gigantyczne zainteresowanie publikacją już teraz prosimy o zapisywanie się na bezpłatne egzemplarze książki:

http://delegowanie.pl/delegowanie-opiekunek-do-niemiec

Formularz członkowski: www.delegowanie.pl/member

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników