Skip to main content

Pakiet e-Szkoleń organizowanych przez Delegowanie.pl

Autorem e-szkoleń jest praktykujący od wielu lat niekwestionowany ekspert w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.   

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.

E-Szkolenie 9.1 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych – poświadczanie formularzy A1 i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Webinar e-szkolenia delegowanie.pl
Szkolenie zawiera pakiet:
 • E-Szkolenie 1.0 Delegowanie pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.0 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.11 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – poświadczanie formularzy A1 z art. 12 (delegowanie do 24 miesięcy)
 • E-Szkolenie 2.12 Ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w kilku krajach – poświadczanie formularzy A1 z art. 13
 • E-Szkolenie 2.13 Poświadczanie formularzy A1 dla zleceniobiorców
 • E-Szkolenie 2.14 Odmowa poświadczenia formularzy A1 przez ZUS
 • E-Szkolenie 2.15 Anulowanie formularzy A1 przez ZUS z mocą wsteczną
 • E-Szkolenie 2.21 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • E-Szkolenie 2.22 Oskładkowanie kwater pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.23 Delegacje służbowe a oddelegowanie w praktyce ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.24 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców delegowanych za granicę
 • E-Szkolenie 2.25 Przypis składek przez ZUS za pracowników delegowanych - z tytułu kwater oraz z tytułu zakwestionowania delegacji służbowych

 W cenie pakietu jest zawarty oprócz prezentacji multimedialnej (film z referentem oraz z prezentacją), testu pozwalającego na sprawdzenie kompetencji także podręcznik.

Cena netto ( + VAT):
765.00PLN

E-Szkolenie 9.2 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych – poświadczanie formularzy A1

Webinar e-szkolenia delegowanie.pl

Szkolenie zawiera pakiet:

 • E-Szkolenie 1.0 Delegowanie pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.0 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.11 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – poświadczanie formularzy A1 z art. 12 (delegowanie do 24 miesięcy)
 • E-Szkolenie 2.12 Ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w kilku krajach – poświadczanie formularzy A1 z art. 13
 • E-Szkolenie 2.13 Poświadczanie formularzy A1 dla zleceniobiorców
 • E-Szkolenie 2.14 Odmowa poświadczenia formularzy A1 przez ZUS
 • E-Szkolenie 2.15 Anulowanie formularzy A1 przez ZUS z mocą wsteczną

W cenie pakietu jest zawarty oprócz prezentacji multimedialnej (film z referentem oraz z prezentacją), testu pozwalającego na sprawdzenie kompetencji także podręcznik.

Cena netto ( + VAT):
465.00PLN

E-Szkolenie 9.3 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Webinar e-szkolenia delegowanie.pl

Szkolenie zawiera pakiet:

 • E-Szkolenie 1.0 Delegowanie pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.0 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.21 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • E-Szkolenie 2.22 Oskładkowanie kwater pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.23 Delegacje służbowe a oddelegowanie w praktyce ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.24 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców delegowanych za granicę
 • E-Szkolenie 2.25 Przypis składek przez ZUS za pracowników delegowanych - z tytułu kwater oraz z tytułu zakwestionowania delegacji służbowych

W cenie pakietu jest zawarty oprócz prezentacji multimedialnej (film z referentem oraz z prezentacją), testu pozwalającego na sprawdzenie kompetencji także podręcznik.

Cena netto ( + VAT):
465.00PLN

E-Szkolenie 9.4 Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę

Webinar e-szkolenia delegowanie.pl
Szkolenie zawiera pakiet:
 • E-Szkolenie 3.0 Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 3.11 Zakłady podatkowe polskich firm za granicą
 • E-Szkolenie 3.12 Zagraniczny budowlany zakład podatkowy polskiej firmy za granicą
 • E-Szkolenie 3.21 Opodatkowanie pracowników delegowanych 

W cenie pakietu jest zawarty oprócz prezentacji multimedialnej (film z referentem oraz z prezentacją), testu pozwalającego na sprawdzenie kompetencji także podręcznik.

Cena netto ( + VAT):
465.00PLN

E-Szkolenie 9.9 Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania pracowników za granicę

Webinar e-szkolenia delegowanie.pl
Szkolenie zawiera pakiet:
 • E-Szkolenie 1.0 Delegowanie pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.0 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 2.11 Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – poświadczanie formularzy A1 z art. 12 (delegowanie do 24 miesięcy)
 • E-Szkolenie 2.12 Ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w kilku krajach – poświadczanie formularzy A1 z art. 13
 • E-Szkolenie 2.13 Poświadczanie formularzy A1 dla zleceniobiorców
 • E-Szkolenie 2.14 Odmowa poświadczenia formularzy A1 przez ZUS
 • E-Szkolenie 2.15 Anulowanie formularzy A1 przez ZUS z mocą wsteczną
 • E-Szkolenie 2.21 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • E-Szkolenie 2.22 Oskładkowanie kwater pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.23 Delegacje służbowe a oddelegowanie w praktyce ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 2.24 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców delegowanych za granicę
 • E-Szkolenie 2.25 Przypis składek przez ZUS za pracowników delegowanych - z tytułu kwater oraz z tytułu zakwestionowania delegacji służbowych
 • E-Szkolenie 3.0 Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – zagadnienia podstawowe
 • E-Szkolenie 3.11 Zakłady podatkowe polskich firm za granicą
 • E-Szkolenie 3.12 Zagraniczny budowlany zakład podatkowy polskiej firmy za granicą
 • E-Szkolenie 3.21 Opodatkowanie pracowników delegowanych
 • E-Szkolenie 4.0 Delegowanie pracowników za granicę – zagadnienia z zakresu prawa pracy

W cenie pakietu jest zawarty oprócz prezentacji multimedialnej (film z referentem oraz z prezentacją), testu pozwalającego na sprawdzenie kompetencji także podręcznik.

Cena netto ( + VAT):
1,265.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników