Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Delegowanie pracowników do Francji: wyrok francuskiego Conseil d’Etat w sprawie francuskiego zakładu podatkowego zagranicznej firmy, która deleguje pracowników do Francji

 Nasilające się kontrole podatkowe w polskich firmach, które delegują pracowników do Francji kończą się coraz częściej stwierdzeniem istnienia we Francji zakładu podatkowego, czego drastycznymi konsekwencjami są:

1)      przypis podatku od zysków firmy dokonany w drodze oszacowania za wszystkie lata działalności firmy,
2)      przypis podatku TVA/VAT za wszystkie lata działalności firmy,
3)      kary finansowe, tzw. majorations/podwyższenia podatków, oraz odsetki za zwłokę.
Argumentami przemawiającymi, w sprawach znanych Izbie Pracodawców Polskich, za stwierdzeniem istnienia zakładu podatkowego we Francji są najczęściej:
1)      posiadanie we Francji biura/lokalu operacyjnego/akwizycyjnego,
2)      posiadanie we Francji personelu prowadzącego akwizycję/obsługę logistyczną,
3)      korzystanie we Francji z zarejestrowanych tam pojazdów,
4)      przynależność do organizacji i zrzeszeń z siedzibą we Francji, także do organizacji polonijnych lub zrzeszających polskie firmy.
Niedawno francuski Conseil d’Etat wydał ważny wyrok w sprawie francuskiego zakładu podatkowego zagranicznej firmy, która deleguje pracowników do Francji.
Potwierdził w nim jednoznacznie, że za istnieniem zakładu podatkowego przemawia:
1)      istnienie we Francji faktycznego biura akwizycyjnego, nawet jeżeli nie jest ono zorganizowane, które prowadzi poszukiwania klientów (negocjuje warunki realizacji kontraktów, przygotowuje kontrakty i/lub przekazuje je klientom, nawet jeżeli ich nie podpisuje w imieniu zagranicznej firmy, ale przekazuje je do podpisania zarządowi za granicą)
2)      posiadanie we Francji partnera, który przekazuje zagranicznej firmie oczekiwania klientów francuskich dot. personelu delegowanego/rekrutowanego.
3)      Posiadanie we Francji infrastruktury osobowej i materiałowej pozwalającej na realizację kontraktów na terenie Francji.
Wyrok ten potwierdza i aprobuje restrykcyjną politykę francuskich władz podatkowych wobec polskich firm.
Informacja przygotowana została dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Kancelarii Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej polskie firmy delegujące pracowników do Francji. 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników