Skip to main content

eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII

SKU: eBook16

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności agencje pracy tymczasowej, firmy budowlane, firmy działające w sektorze agro, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo, przemysł delegują do Holandii rocznie ponad 35 tysięcy pracowników.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę oraz portal www.delegowanie.pl promują legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę i ramach swojej działalności zleciły grupie niekwestionowanych ekspertów i praktyków przygotowanie wszechstronnej publikacji obejmującej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe delegowania polskich pracowników do Holandii.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Holandii.

Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Holandii pracowników zatrudnionych w w/w sektorach w ramach oddelegowania, delegacji, transgranicznej pracy tymczasowej, systemu uproszczonego i systemów mieszanych.

Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1.

Obszernie omówione zostały kwestie związane ze specyfiką podatkową delegowania pracowników do Holandii, w tym problematyką niestosowania zasady 183 dni, podwójnego opodatkowania płac i reperkusji z tym związanych.

Wydanie: 2012 (format 125x195, ilość stron: 300)

Autorami książki są praktykujący od wielu lat niekwestionowani eksperci w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.
 

Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood, która od wielu lat reprezentuje firmy delegujące do Holandii swoich pracowników. Kancelaria Brighton&Wood sporządza dla najbardziej prężnych firm dokumentację pozwalającą osiągać wysokie zyski z działalności eksportowej przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa prawnego, podatkowego i ubezpieczeniowego w kraju i za granicą.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim: Tomasz Major
+ 48 510 126 903, TMajor@BrightonWood.com.

 

 

 

 

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Od września 2008 r. jest partnerem zarządzającym w kancelarii Brighton&Wood gdzie pełni funkcję Kierownika Departamentu Advanced Payroll Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim i angielskim: Beata Pawłowska
+ 48 506 477 912, BPawlowska@BrightonWood.com.
 

Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników