Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2012)

Ostatnie w tym roku wydanie miesięcznika Delegowanie postanowiliśmy poświęcić tematyce opodatkowania pracowników delegowanych. Podczas organizowanych przez nas szkoleń i seminariów często pytają Państwo o opodatkowanie pracowników, którzy pracują za granicą dłużej niż 183 dni. Ogromny problem stanowi sposób zliczania tych dni – czy ma znaczenie zmiana pracodawcy w trakcie roku (12 miesięcy), czy 183 dni dotyczą wyłącznie pobytu pracownika w danym kraju, czy pobytu pracownika zatrudnionego u konkretnego pracodawcy. Kolejne trudne zagadnienie dotyczy okresu, w którym nastąpiło 183 dni pobytu pracownika – czy jest to rok, rok podatkowy, czy może 12 miesięcy.

Zasady opodatkowywania pracowników transgranicznych wynikają zawsze z dwustronnych konwencji i umów. W okolicach art. 14-15 danej konwencji (umowy) należy szukać regulacji dotyczących opodatkowania pracy najemnej. Nasi autorzy w krótkim eseju wyjaśniają mechanizm działania tych regulacji.
W dalszej części miesięcznika pozwoliliśmy sobie zamieść dwie interpretacje Izb Skarbowych wydanych na tle zapytań dotyczących dwustronnych umów z Holandią oraz Niemcami. Warto poświęcić chwilę ich lekturze. Niestety, jak już wynika z ich treści, polskie organy skarbowe mogą mieć odmienne stanowisko od organów skarbowych Holandii i Niemiec (które żądają podatku dochodowego za pracowników tymczasowych od pierwszego dnia ich pobytu w danym kraju), jak łatwo się domyśleć skutkować to może podwójnym opodatkowaniem.  
 

 


Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników