Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (lipiec 2012)

W ostatnim roku zauważyliśmy znaczny wzrost liczby osób zatrudnianych na podstawie tzw. elastycznych form, czyli np.: umów zlecenia. Umowy zlecenia rzeczywiście wydają się korzystniejszą dla firm formą zatrudnienia niż umowy o pracę, firmy nie mają też większych problemów z uzyskaniem A1 dla zatrudnionych przez siebie zleceniobiorców. Sami zleceniobiorcy, wbrew temu co się pisze np.: w prasie, nie są pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że umowa zlecenia nie jest tańszą alternatywą dla umowy o pracę. Ta forma zatrudnienia niesie za sobą wiele ryzyk i o nich właśnie m.in. piszemy w tym wydaniu Delegowania.
Popularność umów zleceń spowodowała, że po przeszło roku powróciliśmy do tej tematyki i oprócz wskazania ryzyk i zagrożeń piszemy dla Państwa o zbiegach różnych tytułów do ubezpieczeń, zasadach opłacania składek za zleceniobiorców, a także możliwościach uzyskiwania zaświadczeń A1.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

 

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników