Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (wrzesień 2012)

 Kancelaria Brighton&Wood dokonała dogłębnej analizy projektu Dyrektywy w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników. Nasze krytyczne uwagi dotyczą tematyki mogącej w największym stopniu dotknąć przedsiębiorców delegujących pracowników do innych krajów UE. Stąd też komentujemy dla Państwa propozycje zapisów dotyczących:

  •  zapobiegania nadużyciom i obchodzeniu przepisów,
  • określania środków kontrolnych,
  • określania ochrony praw pracowników, ułatwiania składania przez nich skarg, egzekwowania zaległych płatności oraz
  • odpowiedzialności solidarnej podwykonawców.

 

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników