Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Spotkanie przedstawicieli IPP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

W dniu 18 grudnia br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, z inicjatywy Izby Pracodawców Polskich oraz Polskiej Izby Handlu , odbyło się spotkanie z wiceministrem pracy Radosławem Mleczko w sprawie Projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Spotkanie poświęcone było proponowanym zmianom do dyrektywy ws. delegowania pracowników, do których Izba Pracodawców Polskich ma zasadnicze zastrzeżenia. Podczas spotkania z ministrem, Izbę Pracodawców Polskich reprezentował Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak (Przewodniczący Rady Politycznej IPP) oraz Pan Radosław Gałka (Przewodniczący Rady Przedsiębiorców IPP). Reprezentanci IPP przedstawili ministrowi stanowisko pracodawców polskich firm delegujących, merytoryczne zastrzeżenia oraz obawy związane z ewentualnym przyjęciem niektórych propozycji składanych we właściwych komisjach przez Eurodeputowanych z krajów przyjmujących w Unii Europejskiej. Minister Radosław Mleczko oraz uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele resortu pracy zapoznali się z oceną skutków jakie może nieść ze sobą przyjęcie niektórych zapisów w Projekcie dyrektywy dla polskich firm delegujących w oparciu o wyniki analiz Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego. Poruszany temat jest szczególnie ważny dla Polski, ponieważ spośród wszystkich państw członkowskich delegujemy najwięcej pracowników w Unii Europejskiej. Jak wynika z analiz, obecnie transgranicznym delegowaniem pracowników zajmuję się około 21.000 polskich przedsiębiorstw, co w dobie kryzysu, kiedy potencjał pracowników i konkurencyjność umożliwia utrzymanie pewnego poziomu zatrudnienia i pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy obliguje do podejmowania odpowiedzialnych działań. Nawiązując do stanowiska Izby Pracodawców Polskich, minister Mleczko ze zrozumieniem odniósł się do podnoszonych przez IPP kwestii, jak również wyraził swoje wątpliwości co do Projektu proponowanych zmian, uznając że obecna dyrektywa zapewnia odpowiedni poziom ochrony pracowników delegowanych, gdzie ważniejsza powinna być współpraca między administracją krajów członkowskich niż nowe regulacje, które mogą skutecznie ograniczyć przepływ pracowników . Ponadto Polska jest krajem, który deleguje do innych krajów UE najwięcej pracowników tj. 200 tysięcy z miliona delegowań rocznie w całej UE. Resort pracy z uznaniem odniósł się do zaangażowania IPP w dyskusję jaka toczy się wokół projektu dyrektywy.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników