Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

delegowanie opiekunek do Niemiec: dialog z niemieckimi koordynatorami n/t zmian i pozyskiwania nowych zleceń

Niedawno weszły w życie w Niemczech nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Polski Sejm potwierdził niedawno, że system tzw. podwójnych zleceń będzie dopuszczalny jeszcze przez cały 2015 rok.

Jednocześnie polskie sądy rozstrzygają na niekorzyść firm:

  1. Czynności rekrutacyjno-marketingowe w konstelacji uproszczonej są obejściem prawa, są niedopuszczalne i ich stosowanie stanowi podstawę do uchylenia formularzy A1,
  2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia na zbyt niskim poziomie jest rażąco niskie i narusza zasady współżycia społecznego,
  3. ZUS ma rację anulując A1, jeżeli firma delegująca nie ma rzeczywistych obrotów krajowych na poziomie 25%.

ZUS w ścisłej współpracy z zagranicznymi instytucjami prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania śledcze wymierzone w polskie firmy.

Wynagrodzenie minimalne w Niemczech wynosi 8,50 EUR za każdą godzinę pracy.

Wykonywanie przez pracownika-opiekuna lub zleceniobiorcę-opiekuna zadań w wymiarze 160 h pracy (5 dni w tygodniu po 8h) oznacza, że opiekunce/opiekunowi trzeba od 1.1.2015 r. zapewnić wynagrodzenie nie niższe, niż 1.360,00 EUR.

Pracownicy i Zleceniobiorcy delegowani do Niemiec mają prawo skutecznego dochodzenia tego wynagrodzenia od swoich pracodawców i zleceniodawców na drodze postępowania sądowego zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Dla polskich firm przewidziano katalog drakońskich sankcji, z odstraszającą grzywną w wysokości pół miliona euro włączenie. Ma ona na celu doprowadzenie do bankructwa polskiej firmy i jej zarządu naruszających nowe przepisy.

Nowa regulacja nie pasuje do dotychczasowego modelu delegowania w branży opieki domowej w systemie 24h.

Wszystkie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech muszą na nowo zdefiniować swoją działalność.

Konieczna jest pilna korekta stosowanej dotychczas dokumentacji i sporządzenie nowych umów z pracownikami i zleceniobiorcami kierowanymi do Niemiec.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników