Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

delegowanie opiekunek do Niemiec: dotychczasowe modele delegowania kwestionowane przez urzędy

Polskie urzędy skarbowe podważają w ostatnim czasie zwolnienie przedmiotowe z VAT i wszczynają postępowania karno-skarbowe przeciwko zarządom i właścicielom polskich firm kierujących opiekunki do Niemiec nakładając jednocześnie obowiązek opłacenia podatku VAT od faktur wystawianych rodzinom za ostatnie pięć lat działalności.

Trwa bezprecedensowa krucjata polskiego ZUS i zagranicznych instytucji przeciwko polskim firmom.

ZUS na masową skalę odmawia poświadczania formularzy A1 dla firm delegujących opiekunki oraz anuluje formularze A1 poświadczone w ostatnich latach. Skutkiem takiego postępowania ZUS jest pozbawienie polskich pracowników i zleceniobiorców delegowanych do Niemiec oraz ich rodzin ochrony ubezpieczeniowej oraz narażenie polskiej firmy na drakońskie sankcje i konsekwencje finansowe za granicą.

PIP i urzędy skarbowe na zlecenie zagranicznych instytucji przeprowadzają liczne kontrole krzyżowe w polskich firmach.

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Rynek charakteryzuje się stabilnymi przychodami, pewnymi płatnościami oraz długofalowymi relacjami z klientami i partnerami niemieckimi.

1.1.2015 roku weszły w Niemczech w życie nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie to wynosi 8,50 EUR za każdą godzinę pracy.

Wykonywanie przez pracownika-opiekuna lub zleceniobiorcę-opiekuna zadań w wymiarze 160 h pracy (5 dni w tygodniu po 8h) oznacza, że opiekunce/opiekunowi trzebazapewnić wynagrodzenie nie niższe, niż 1.360,00 EUR.

Pracownicy i Zleceniobiorcy delegowani do Niemiec mają prawo skutecznego dochodzenia tego wynagrodzenia od swoich pracodawców i zleceniodawców na drodze postępowania sądowego zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Dla polskich firm przewidziano katalog drakońskich sankcji, z odstraszającą grzywną w wysokości pół miliona euro włączenie. Ma ona na celu doprowadzenie do bankructwa polskiej firmy i jej zarządu naruszających nowe przepisy.

Nowa regulacja stoi w sprzeczności z dotychczasowymi modelami delegowania w branży opieki domowej w systemie 24h.

Wszystkie firmy działające w branży opieki domowej w Niemczech muszą na nowo zdefiniować swoją działalność.

Konieczna jest pilna korekta stosowanej dotychczas przez wiele firm dokumentacji.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników