Skip to main content

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO BELGII

 Delegując pracowników do Belgii należy pamiętać szczególnie o:

A. Obowiązkowej notyfikacji delegowania. Odbywa się ona elektronicznie poprzez internetową platformę LIMOSA.
Notyfikacja jest obowiązkowa, niezgłoszenie pracowników do systemu LIMOSA jest wykroczeniem, za które grożą kary administracyjne, a w skrajnych przypadkach postępowanie karne. 
Notyfikacja pozwala belgijskim inspektorom zlokalizować pracowników dla celów prowadzonych postępowań kontrolnych.
B. Belgijskich stawkach minimalnych. Muszą być one przestrzegane przez polskie firmy delegujące pracowników do Belgii. Stawek jest dużo i wynikają z układów zbiorowych pracy.
C. Firmy budowlane zobowiązane są do przystąpienia do funduszu PDOK/OPOC i do opłacania na ten fundusz składki w wysokości 9,12% wynagrodzeń brutto pracowników. Fundusz zapewnia pracownikom świadczenia będące odpowiednikiem znanej w naszym kraju trzynastej pensji.
Zwolnić z opłacania składek na ten fundusz może się firma, która wykaże, że np. na podstawie regulaminu wynagradzania efektywnie wypłaca trzynastą pensję w wysokości nie mniejszej, niż 9% sumy poborów brutto.
D. Wykonywanie usług pracy tymczasowej na terenie Belgii jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia administracyjnego.  
E. Działając na terenie Belgii i delegując na teren Królestwa pracowników należy się liczyć z częstymi kontrolami krzyżowymi prowadzonymi przez belgijską i polską inspekcję pracy. Bardzo często zdarza się, że belgijski inspektor, by zweryfikować, czy firma nie prowadzi podwójnej dokumentacji zwraca się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie doraźnej kontroli krzyżowej.
Belgijski rynek jest rynkiem przyjaznym, choć bardzo sformalizowanym. Wysokie koszty pozapłacowe działalności w Belgii obciążające pracodawców belgijskich powodują, że polskie firmy cieszą się dużą popularnością. 
Belgijski kontrahent będący pracodawcą-użytkownikiem lub innym zleceniodawcą polskiej firmy, która deleguje pracowników do Belgii powinien za każdym razem delegowania żądać od polskiej firmy:
1)bezwzględnego przestrzegania belgijskich przepisów o czasie pracy i o minimalnym wynagradzaniu,
2)przekazania 
· kopii formularzy A1 dla delegowanych pracowników
· kopii Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering België|
Firma nie posiadająca tych dokumentów lub zwlekająca z ich przekazaniem nie jest wiarygodnym usługodawcą na terenie Belgii. 
Na stronie www.detachering.pl znajduje się formularz pozwalający zweryfikować wiarygodność polskiego kontrahenta: www.detachering.pl/verification   
 
 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników