Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO FRANCJI

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Francji powinno zwrócić szczególną uwagę na:

· obowiązkową notyfikację delegowania w lokalnej inspekcji pracy;
· stawki minimalne dla pracowników wynikające nie tylko z przepisów prawa ustawowego (kodeks pracy), ale także z układów zbiorowych pracy oraz – w przypadku pracy tymczasowej – z regulacji obowiązujących u pracodawcy-użytkownika.
· francuscy inspektorzy pracy szczególną uwagę zwracają na charakter wykonywanych usług przez polskie przedsiębiorstwa delegujące pracowników do Francji. W przypadku, gdy w sytuacji podwykonawstwa polecenia służbowe wydaje polskim pracownikom kontrahent/pracownik kontrahenta lub rozliczenie z kontrahentem opiera się o czas pracy a nie o wykonane dzieło inspektorzy pracy powodują bardzo często wszczęcie postępowania karnego z uwagi na obejście przepisów o pracy tymczasowej. Umowy o podwykonawstwo powinny być zawierane starannie. Faktyczne wykonanie tych umów nie powinno wskazywać na fakt, że w rzeczywistości świadczone są usługi pracy tymczasowej.
· Praca tymczasowa we Francji nie jest obarczona szczególnie trudnymi do spełnienia wymogami. Oprócz gwarancji bankowej, notyfikacji, delegowanie pracowników tymczasowych nie nastręcza w praktyce większych problemów. Jest to model rekomendowany na rynku francuskim.
· Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Francji powinno być w posiadaniu ważnego formularza A1 wydanego każdemu pracownikowi.
Francuski kontrahent będący pracodawcą-użytkownikiem lub innym zleceniodawcą polskiej firmy, która deleguje pracowników do, Francji powinien za każdym razem delegowania żądać od polskiej firmy:
1) bezwzględnego przestrzegania francuskich przepisów o czasie pracy i o minimalnym wynagradzaniu,
2) przekazania
·kopii formularzy A1 dla delegowanych pracowników
·kopii CertyfikatuCBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Détachement en France|
Firma nie posiadająca tych dokumentów lub zwlekająca z ich przekazaniem nie jest wiarygodnym usługodawcą na terenie Francji.
Na stronie www.detachement.pl znajduje się formularz pozwalający zweryfikować wiarygodność polskiego kontrahenta: www.detachement.pl/verification  

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników