Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Dodatkowe polisy dla pracowników delegowanych - ważny wyrok NSA

Wiele firm delegujących pracowników za granicę, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (A1 i EKUZ), zapewnia tym pracownikom dodatkowe polisy na wypadek nagłego zachorowania za granicą.

Z doświadczenia kancelarii Brighton Wood, pochodzącego głównie z postępowań kontrolnych w firmach wynika, że wartość tych polis jest doliczana przez ZUS i UKS do podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podstawy opodatkowania pracowników delegowanych, jako przychód ze stosunku pracy. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników