Skip to main content

Dyrektywa Podstawowa 96/71

SKU: ebookDT1

 

  • Założenia leżące u podstaw Dyrektywy Podstawowej nr 96/71/WE
  • Kluczowe elementy Dyrektywy 96/71/WE
  • Wykładnia Dyrektywy 96/71/WE

Wejście w życie dyrektywy wdrożeniowej powoduje, że znaczenia nabiera dyrektywa podstawowa. Bez jej zrozumienia nie ma mowy o zrozumieniu reguł dotyczących delegowania pod rządami Dyrektywy Wdrożeniowej.

23 strony - Stan prawny 2015

Autorem książki jest praktykujący od wielu lat niekwestionowany ekspert w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.

 

Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood, która od wielu lat reprezentuje firmy delegujące swoich pracowników. Kancelaria Brighton&Wood sporządza dla najbardziej prężnych firm dokumentację pozwalającą osiągać wysokie zyski z działalności eksportowej przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa prawnego, podatkowego i ubezpieczeniowego w kraju i za granicą.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim: Tomasz Major 
 TMajor@BrightonWood.com.

 

 

Cena netto ( + VAT):
199.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników