Skip to main content

Nowelizacja Dyrektywy 96/71/WEPoniżej przedstawiamy aktualizowane informacje n/t rewizji Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

13-04-2016 Polski Sejm uznaje projekt rewizji dyrektywy 96/71 za niezgodny z zasadą pomocniczości.
Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą...
11-04-2016 Wymiana korespondencji Zarządu IPP z Biurem Analiz Sejmowych oraz z parlamentarzystami z komisji ds. Unii Europejskiej w/s zasady pomocniczości i w/s procedury tzw. żółtej kartki
W intensywnej korespondencji Zarządu IPP z Biurem Analiz Sejmowych następuje wymiana argumentów n/t wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej. Prezes IPP prezentuje stanowisko IPP i wzywa polski Sejm i Senat do podjęcia uchwał o naruszeniu przez Komisję zasady pomocniczości i podjęcie...
11-04-2016 Intensywne konsultacje IPP z polskim rządem
Podczas intensywnej i długiej telekonferencji z wiceminister pracy Prezes IPP Tomasz Major wymienił z wysoką przedstawicielką polskiego rządu poglądy n/t dyrektywy. W wymianie korespondencji, która towarzyszyła telekonferencji Izba otrzymała od Pani Minister informacje oraz liczne...
05-04-2016 Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major wzywa Minister Pracy Ewę Rafalską do podjęcia natychmiastowych i skoordynowanych działań w celu zapobieżenia dokonania nieodwracalnych zmian, które uderzą w polskich obywateli oraz w polskich przedsiębiorców.
 Tomasz Major przyjął z satysfakcją jednoznaczne krytyczne wobec planowanych zmian, stanowisko polskiego rządu oraz stanowisko sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w przedmiocie rewizji dyrektywy 96/71/WE i  podkreślił, że po raz pierwszy od ponad dekady pracodawcy...
04-04-2016 IZT sporządza i przekazuje polskiemu rządowi Ocenę Wpływu rewizji Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników na polski rynek pracy i na finanse publiczne RP
W marcu 2016 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przeprowadził na zlecenie Zarządu Izby Pracodawców Polskich analizę wpływu wniosku prawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 w/s Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania...
16-03-2016 Spotkanie IPP i EEEV z Komisją Europejską
W dniu 16.03.2016 miało miejsce trójstronne spotkanie robocze Izby Pracodawców Polskich oraz Europejskiej Federacji Pracodawców z Komisją Europejską w/s pakietu nowych przepisów o delegowaniu pracowników. Z ramienia Komisji Europejskiej uczestniczył m.in....
10-03-2016 Zarząd IPP rozpoczyna serię indywidualnych spotkań z wiodącymi firmami delegującymi
 Podczas spotkań przedsiębiorcy są informowani o treści wniosku legislacyjnego oraz o wpływie nowelizacji na ich firmy. Dyskutowana jest strategia działań IPP. Narady z wiodącymi firmami delegującymi oraz z merytorycznie najbardziej doświadczonymi właścicielami oraz zarządami firm...
09-03-2016 Zarząd IPP przyjmuje strategię działań Izby w sprawie nowej dyrektywy
Zarząd Izby podejmuje Uchwałę w/s rewizji dyrektywy 96/71:   „Mając na względzie dobro polskich przedsiębiorców delegujących Zarząd IPP uchwala, co następuje:   § 1. IPP będzie aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad wnioskiem prawodawczym Komisji...
08-03-2016 Komisja Europejska prezentuje reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników.
Portal www.Delegowanie.pl jako pierwszy w Europie informuje opinię publiczną i przedsiębiorców o szczegółach wniosku legislacyjnego.   Rewizja ta jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników