Skip to main content

eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO SZWECJI

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności firmy budowlane, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo, przemysł, a także agencje pracy tymczasowej delegują do Szwecji rocznie ponad 15 tysięcy pracowników.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę oraz portal www.delegowanie.pl promują legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę i ramach swojej działalności zleciły grupie niekwestionowanych ekspertów i praktyków przygotowanie wszechstronnej publikacji obejmującej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe delegowania polskich pracowników do Szwecji.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Szwecji.

Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Szwecji pracowników zatrudnionych w w/w sektorach w ramach oddelegowania, delegacji, transgranicznej pracy tymczasowej, systemu uproszczonego i systemów mieszanych.

Obszernie omówione zostały kwestie związane ze specyfiką podatkową delegowania pracowników do Szwecji, w tym problematyką zakładów podatkowych polskich firm, łączenia budów przez szwedzkie władze podatkowe dla celów dokonania przypisu podatkowego, podwójnego opodatkowania zysków firmy w Polsce i w Szwecji oraz reperkusji z tym związanych.

Wydanie: 2012 (format 125x195, ilość stron: 302)

 
Autorami książki są praktykujący od wielu lat niekwestionowani eksperci w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.  

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe
europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.

Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim: Tomasz Major
+ 48 510 126 903, TMajor@BrightonWood.com.

 
Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim i angielskim: Beata Pawłowska
+ 48 506 477 912, BPawlowska@BrightonWood.com.

Kancelaria BRIGHTON&WOOD (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Formularz kontaktowy do kancelarii Brighton&Wood

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2011 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

Formularz zamówienia eBooka

 Cena eBooka

- 900 PLN. + 23% VAT (1107 PLN) 
- dla firm członkowskich IPP  400 PLN + 23% VAT (492 PLN)

Numer rachunku bankowego wydawcy: delegowanie.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 43 1090 1056 0000 0001 3106 6447

W tytule przelewu proszę podać eBook14 - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO SZWECJI

 

eBooka można nabyć wysyłając na faks 012 419 00 25  formularz zamówienia:

 

lub w naszym e-sklepie: 
Książki n/t delegowania pracowników wersja ebook

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników