Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci zbierają informacje n/t polskich firm delegujących

 Informacja pochodzi z RynekDelegowania.pl

W lecie 2014 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które dopiero za półtora roku, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Dla firm delegujących dyrektywa będzie zatem relewantna dopiero po jej implementowaniu w państwie członkowskim, do którego delegowani są pracownicy.

Z informacji, które napływają do portalu www.RynekDelegowania.pl wynika, że w niektórych państwach członkowskich trwają intensywne prace i dyskusje nad kształtem nowych przepisów.

Dyrektywa wdrożeniowa jest niekorzystna dla polskich firm. Została ona uchwalona dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu polskich europarlamentarzystów wspieranych przez polskie inicjatywy naukowo-biznesowe. Udzielali oni europejskim politykom i urzędnikom wszechstronnych informacji n/t działania polskich firm. Teraz chcą pomóc europejskim urzędnikom w implementowaniu dyrektywy udając przed firmami, że są zaniepokojeni dyrektywą. Jeszcze niedawno indoktrynowali polskie firmy, że dyrektywa to „dobre prawo”, że „przełomowe kompromisy są dobre dla polskich firm”. Teraz mowa jest już dla odmiany o rozdartej Europie. Celem tych inicjatyw jest zlikwidowanie polskiego delegowania w dotychczasowym wydaniu; międzynarodowe agencje pracy przejmą cały rynek polskich firm delegujących, podobnie jak przejmują europejskie rynki pracy tymczasowej i outsourcingu. Zaangażowane w walkę z polskimi firmami są ogromne środki, obce służby i ośrodki naukowe.

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci przygotowują się do stopniowego wdrażania dyrektywy i zbierają informacje od polskich firm delegujących n/t praktyk rynkowych, oferując w zamian wątpliwej jakości i pozbawionej przydatności urzędniczą wiedzę „z samego źródła” na temat prawidłowego, zgodnego z interesem państw przyjmujących i niekorzystnego dla polskich firm rozumienia obowiązującego prawa unijnego.

Szukają oni wiedzy o polskich firmach delegujących, które mają kontrolować oraz o praktykach stosowanych na rynku – po to by je zwalczać.

Spotykanie się z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami w ramach konferencji, seminariów i kongresów jest stratą czasu dla firm. Nie jest też wskazane, by dane firm polskich i osób, które kierują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców trafiły w ręce zagranicznych urzędników i służb. Przekazywanie danych organizacjom i innym inicjatywom współpracującym z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami, którzy zbierają informacje n/t polskich firm delegujących jest fundamentalnym błędem, którego należy się wystrzegać.

„Trzeba tak żyć, żeby nazwisko człowieka nie obijało się władzy o uszy. Władza, jeśli usłyszy jakieś nazwisko, zaraz je zapisuje i taki rozpoznany człowiek ma potem dużo kłopotów.” Ryszard Kapuściński, Wojna Futbolowa.

O implementacji dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich będziemy informowali na bieżąco i bezpłatnie.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze w poszczególnych państwach członkowskich, na które ani polscy przedsiębiorcy, ani polscy urzędnicy, ani Komisja Europejska nie mają żadnego wpływu. Nie ma też na nie żadnego wpływu Elżbieta Bieńkowska – Europejska Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Polskim firmom delegującym należy zalecić pogłębianie kontaktów ze swymi kontrahentami zagranicznymi, zdobywanie nowych kontraktów. Wskazane jest powstrzymanie się od współpracy i spotkań z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami, którzy zbierają informacje n/t polskich firm delegujących.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników