Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Formularze A1

Bez formularzy A1 delegowanie nie ma sensu ekonomicznego. Uzyskanie A1 i jego utrzymanie to dla każdej firmy sprawa priorytetowa.

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS

 
Kancelaria Brighton&Wood świadczy dla firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę specjalistyczne usługi w zakresie poświadczania formularzy A1 przez ZUS. Doświadczeni prawnicy, którzy do niedawna byli szanowanymi urzędnikami w ZUS, doradzają, jak legalnie delegować personel za granicę, jak skutecznie uzyskać od ZUS formularze A1 i jak się nimi posługiwać w kraju i za granicą.
 
W szczególności w tak newralgicznych kwestiach, jak działalność krajowa, zastępstwo, podleganie na miesiąc przed delegowaniem, A1 na dwa kraje, zmiana pracodawcy/zleceniodawcy, odmowa poświadczenia A1, wycofanie A1 z mocą wsteczną oraz wszystkie inne sytuacje krytyczne związane z ZUS, doświadczeni prawnicy Brighton&Wood, od ponad 15lat, skutecznie pomagają firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.
Dla firm delegujących przygotowywana jest wyczerpująca dokumentacja pozwalająca na uzyskanie formularzy A1, a w przypadku kontroli w kraju i za granicą uniemożliwiająca ich wycofanie przez instytucje polskie i zagraniczne.
Dla wybranych stałych mandantów Brighton&Wood przygotowywane i składane są w ZUS wnioski o poświadczenie A1 oraz prowadzone jest całe postępowanie zmierzające do wydania formularzy.
W postępowaniach kontrolnych zmierzających do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1 firmy reprezentowane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych prawników Brighton&Wood.
W postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest odmowa poświadczenia formularzy A1 lub wycofanie poświadczonych formularzy A1 firmy reprezentowane są przez doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych) mających wieloletnie doświadczenie w takich sprawach przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
 
Kontakt: www.BrightonWood.com
Obsługa stałych klientów w siedzibie firmy oraz w każdym miejscu ich działalności.
Konsultacje (dyżury 1x w tygodniu) w biurach Kancelarii w Warszawie i w Krakowie oraz (dyżury 2x w miesiącu) w wybranych miastach w Polsce (Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Szczecin, Rzeszów) i w Europie (dyżury 1x w miesiącu – Berlin, Monachium, Frankfurt, Bruksela, Oslo, Stavanger, Sztokholm, Eindhoven, Paryż, Nicea, Kopenhaga, Stambuł).
 

 A1 z art. 12

Rozporządzenia 883/2004, w sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwo w celu realizacji umowy za granicą, deleguje pracowników, pracowników tymczasowych lub zleceniobiorców do pracy poza granice Polski. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę.
W związku z tym pracownik oddelegowany przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim może nadal podlegać polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (a w konsekwencji podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce), pod warunkiem, że czas pracy za granicą nie przekracza 24 miesięcy i że pracownik nie jest wysyłany by zastąpić innego pracownika, którego okres delegowania zakończył się. Dla takiego pracownika ZUS wyda formularz A1, pod warunkiem jednak, że pracodawca zazwyczaj prowadzi znaczną część działalności na terenie Polski, inną niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym.

Oceniając, czy pracodawca może być uznany za „zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności” należy brać pod uwagę różnorakie kryteria, takie jak: miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma zarejestrowaną siedzibę i administrację, liczebność personelu administracyjnego pracującego w państwie członkowskim, w którym pracodawca ma siedzibę oraz w drugim państwie członkowskim, miejsce, w którym rekrutowani są pracownicy delegowani, miejsce, w którym zawierana jest większość umów z klientami, prawo mające zastosowanie do umów zawartych przez przedsiębiorstwo z klientami, liczba umów wykonanych w państwie wysyłającym, obroty w odpowiednio typowym okresie w każdym z państw członkowskich.

W praktyce ZUS bardzo często odmawia poświadczenia formularzy A1 twierdząc, że obroty krajowe firmy wnioskującej o A1 są niewystarczające, że występuje tzw. zastępstwo, lub też pracownik nie podlegał w Polsce ubezpieczeniom na
miesiąc przed delegowaniem.

 

A1 z art. 13

Rozporządzenie 883/2004 zawiera rozbudowaną normę kolizyjną w art. 13 – reguluje ona sytuację ubezpieczeniową pracownika, który w tym samym czasie wykonuje pracę na obszarze więcej niż jednego państwa członkowskiego. Z reguły osoba taka podlega ubezpieczeniom w kraju,w którym mieszka (jeśli w nim pracuje w znacznej mierze, czyli ok 25% czasu pracy i/lub wynagrodzenia) lub też kraju, w którym ma siedzibę jej pracodawca. Ważne jest, aby dany pracownik w okresie 12 miesięcy wykonywał jednocześnie lub naprzemiennie pracę w przynajmniej dwóch krajach. Bardzo istotne jest, aby praca w żadnym z krajów nie miała charakteru marginalnego, czyli o rozmiarze mniejszym niż 5% - wówczas bowiem nie będzie ona brana pod uwagę. Praca w wielu krajach może być wykonywana na rzecz jednego lub wielu pracodawców. Wymagana jest pewna częstotliwość naprzemienności wykonywania pracy w różnych krajach, nie została ona jednak w przepisach określona.

W praktyce ZUS bardzo często odmawia poświadczenia formularzy A1 twierdząc, że praca w jednym z krajów jest
marginalna, lub że jest pozorna.

 

A1 dla zleceniobiorców

Zleceniobiorca, czyli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w świetle przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego traktowana jest jak pracownik – oznacza to, że stosuje się do niego te przepisy, które mówią o zabezpieczeniu społecznym pracowników.

Zleceniobiorca może więc być oddelegowany i otrzymać A1 na podstawie art. 12 rozporządzenia 883/2004 – muszą być oczywiście spełnione warunki delegowania takie jak dla pracowników (podleganie ubezpieczeniom przynajmniej miesiąc wstecz, zastępowalność), ponadto zleceniodawca musi prowadzić działalność w znaczących rozmiarach (zatrudniać inne osoby w kraju poza administracją, realizować tu usługi i osiągać istotne obroty). Zleceniobiorca
może także uzyskać A1 na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 o ile wykonuje swoje usługi/zadania naprzemiennie w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej/EOG.

Delegowanie zleceniobiorców ma wiele zalet. Do najważniejszych z nich należy elastyczność stosunku prawnego oraz
racjonalizacja kosztów pozapłacowych.

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników