Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

FRANCUSKI ZAKŁAD PODATKOWY

Polsko-francuskie stosunki z zakresu opodatkowania reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.
Pojęcie „zakładu podatkowego” jest stosowane głównie w celu określenia prawa umawiającego się Państwa do opodatkowania zysków przedsiębiorstwa.
Istnienie zakładu podatkowego wpływa także na podatek dochodowy za zatrudnionych i oddelegowanych pracowników. Jeśli bowiem wynagrodzenia pracowników są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie, to pracowników tych należy tam opodatkować (w myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 Umowy).
Wynika więc z tego taka konsekwencja, że jeśli firma posiada zakład podatkowy we Francji to tam należy odprowadzać:
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) z tytułu osiągniętych tam zysków,
- podatek dochodowy za oddelegowanych pracowników (PIT).
Definicje pojęcia „zakład podatkowy” zawiera art. 5 Umowy polsko-francuskiej:
W rozumieniu Umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.
Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:
a) miejsce zarządzania,
b) filię,
c) biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa,
d) zakład fabryczny,
e) warsztat,
f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
g) budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy.
Place budowy oraz prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. W przypadku przekroczenia okresu 12 miesięcy, mamy do czynienia z zakładem, nawet jeśli nie zostaną spełnione ogólne kryteria zawarte w art. 5 ust. 1 Umowy.
Pod pojęciem placu budowy rozumie się wznoszenie budowli, obiektu przemysłowego lub ich części, w szczególności chodzi tutaj o budownictwo lądowe nadziemne i podziemne, budowę dróg, kanałów, rurociągów i zabudowań portowych, wraz z wszelkimi związanymi z tym czynnościami i pracami wyburzeniowymi. Prace budowlane lub instalacyjne polegają na ostatecznym łączeniu lub przebudowie/wbudowywaniu prefabrykatów, tak by stanowiły jedną całość, jednakże nie wlicza się tu napraw i remontów. Plac budowy należy traktować jako odrębną jednostkę, nawet jeżeli podstawą prac jest kilka kontraktów, pod warunkiem jednak, że stanowi on całość w sensie handlowym i geograficznym.
Zgodnie zaś z art. 5 ust. 3 Umowy, z całą pewnością nie stanowią zakładu:
a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących, do przedsiębiorstwa,
b) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, wystawiania albo wydawania,
c) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
d) stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstw,
e) stała placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze.
Należy dodać, że zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą, przedsiębiorstwo powinno być traktowane jako posiadające zakład w danym państwie, jeżeli w tym państwie w ramach określonych warunków, działa na jego rzecz osoba, nawet gdy przedsiębiorstwo to nie ma stałej placówki. Osoby, których działalność może stanowić zakład przedsiębiorstwa nazywa się zależnymi przedstawicielami. Mogą to być osoby fizyczne lub spółki i nie muszą mieć miejsca zamieszkania lub siedziby ani utrzymywać stałej placówki w państwie, w którym prowadzą działalność na rzecz przedsiębiorstwa. Zakład podatkowy istnieje, jeżeli taka osoba działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników