Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Informacja Prasowa Zarządu IPP nt. „kompromisu” w Radzie UE w sprawie dyrektywy o delegowaniu

Kompromis w Radzie UE w sprawie fatalnej dla polskich firm dyrektywy o delegowaniu

Informacja Prasowa

Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

W PN, 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników.

W grudniu 2012 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) przeprowadził na zlecenie Zarządu IPP analizę wpływu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na rynek pracy, na polskich eksporterów usług oraz na finanse publiczne.

Na zlecenie Zarządu IPP Instytut Zatrudnienia Transgranicznego dokonał wnikliwej analizy:

1)       danych dot. obrotów i zysków oraz kosztów pozapłacowych osiąganych przez wybraną zdywersyfikowaną grupę 585 przedsiębiorców - eksporterów,

2)       dostępnych publicznie danych urzędowych dot. zjawiska/statystyk delegowania pracowników,

3)       wyniku spotkań zorganizowanych w dniach 27.11.2012 r. i 9.01.2013 r. ze 158 pracodawcami-eksporterami usług delegującymi w sumie ponad 22.000 polskich pracowników za granicę,

W ocenie Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego wejście w życie Dyrektywy spowoduje:

·         w okresie 2 lat od jej implementowania

o   likwidację lub upadłość ok. 15.000 polskich przedsiębiorców zajmujących się dotąd transgranicznym delegowaniem pracowników, w tym ponad 13.500 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

o   uszczuplenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych funduszy, do których trafiają składki za pośrednictwem ZUS o 2.000.000.000,00 (dwa miliardy) złotych rocznie,

o   uszczuplenie wpływów do budżetu Państwa na poziomie ponad 1.800.000.000,00 (1,8 miliarda) złotych rocznie.

·         w okresie 5 lat od jej implementowania

o   znaczący trwały odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę, który skwantyfikować należy na poziomie 200.000 pracowników. Grupa która podejmie bezpośrednie zatrudnienia za granicą z zamiarem pozostania w kraju wykonywania pracy charakteryzować się będzie najlepszymi kwalifikacjami, znajomością języków obcych, odwagą, otwartością i pracowitością. Będą to, z punktu widzenia rynku pracy, najbardziej wartościowi pracownicy.

·         w okresie 8 lat od jej implementowania

o   odczuwalną trwałą migrację z Polski wykwalifikowanych pracowników w wieku od 20-40 lat wraz rodzinami, którą można skwantyfikować na poziomie ok. 500.000 osób.

Tryb procedowania nad dyrektywą i treść kompromisu w Radzie UE pokazują niebezpieczne dla polskich obywateli i przedsiębiorców protekcjonistyczne tendencje w krajach tzw. jądra przemysłowego UE.

Zarząd IPP zdecydowanie potępia zbyt mały upór polskich władz i niektórych europarlamentarzystów, którzy za wszelką cenę dążyli do kompromisów. Przedmiotem kompromisów były ważne, ale nie najważniejsze z polskiego punktu widzenia zapisy dyrektywy. Nie podjęto kompletnie dyskusji nad kwestiami zasadniczymi dla polskich pracowników i przedsiębiorców.

Zarząd Izby Pracodawców Polskich wielokrotnie zwracał uwagę i apelował o podjęcie wszelkich, nawet nietypowych i kontrowersyjnych kroków mających na celu storpedowanie tej dramatycznej dla polskich przedsiębiorców i obywateli dyrektywy.  

W osobistej ocenie Prezesa IPP Tomasza Majora nowa dyrektywa sprowadzi polskich pracowników do roli europejskich pracowników drugiej kategorii i skaże ich oraz ich rodziny na wegetację w blokowiskach-slumsach wokół wielkich przemysłowych miast. Będą oni żywicielami starzejących się społeczeństw zachodniej Europy. Sami w wieku emerytalnym będą zdani na jałmużnę z zachodnich systemów opieki społecznej lub na głodowe zasiłki po powrocie do Polski.

 

Zarząd IPP

09.12.2013 r.


Informacje dla mediów n/t dyrektywy:
 
Tomasz Major
President/Präsident/Prezes Zarządu
Izba Pracodawców Polskich I Chamber of Polish Employers I Polnische Arbeitgeberkammer
 
Izba Pracodawców Polskich
PL-00-695 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Mobile: + 48 510 126 903
Fax: + 48 22 621 98 21
 
TMajor@ipp.org.pl
www.ipp.org.pl
 
Tomasz Major – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood.

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Indiach i Nepalu ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli tych krajów. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com).

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ; www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi:http://tomaszmajor.com/anioly-biznesu-inspiration-club-tomasza-majora.html

Kontakt: TMajor@BrightonWood.com; + 48 510 126 903.
 

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników