Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO FRANCJI ?

Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że we Francji działa ponad 1200 polskich firm, które delegują pracowników na francuski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że prawie połowa firm delegujących pracowników do Francji nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.
Jak zatem znaleźć wiarygodną firmę? Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za nieopłacone składki socjalne? Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami polskich pracowników? – o odpowiedź na te pytania poprosiliśmy panią dr Joannę Bzdok, dyrektora Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego.
Dr Joanna Bzdok: Francja jest jednym z najbardziej popularnych rynków, na który delegowani są polscy pracownicy. Z punktu widzenia francuskiego kontrahenta najbardziej istotne jest przestrzeganie przepisów prawa socjalnego i prawa pracy oraz prawa podatkowego przez polskiego kontrahenta – polską agencję pracy lub polskiego podwykonawcę.

Od każdego kontrahenta należy bezwzględnie żądać przekazania na początku delegowania pracownika lub grupy pracowników do Francji kopii formularzy A1. Będzie to dowód na to, że firma ma prawo nie płacić składek socjalnych we Francji.
Czy zdarza się, że formularze A1 są wycofywane po ich wydaniu?
Niestety w wyniku prowadzonych kontroli, zdarza się to dość często. Skutkiem tego jest konieczność opłacenia składek socjalnych we Francji. Jeżeli polska firma tego nie uczyni, za składki - w przypadku usług transgranicznej pracy tymczasowej - odpowiada francuski pracodawca-użytkownik.
Jak zatem zabezpieczyć francuską firmę przed takim scenariuszem?
Jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia jest żądanie, przed rozpoczęciem współpracy z firmą delegującą pracowników tymczasowych lub z podwykonawcą, przekazania kopii Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Détachement en France|.
Co gwarantuje taki certyfikat?
Certyfikat gwarantuje, że firma, która jest w jego posiadaniu, została gruntownie zbadana i jest poddawana co 6 miesięcy niezależnej weryfikacji, czy spełnia warunki delegowania.
Co jest przedmiotem audytów certyfikacyjnych?
Przedmiotem audytów Certyfikacyjnych jest legalność działalności oraz prawidłowość delegowania pracowników za granicę. Weryfikujemy dogłębnie opłacanie składek socjalnych, podatków oraz przestrzeganie prawa pracy, w tym czasu pracy i przepisów o minimalnym wynagrodzeniu oraz o urlopach.
Na jaki okres wydawany jest Certyfikat?
Certyfikat wydawany jest na okres jednego roku. Jeżeli jednak firma certyfikowana nie podda się po 6 miesiącach ponownemu audytowi lub audyt ten wykaże nieprawidłowości, Certyfikat zostaje automatycznie anulowany.
Czy zatem możemy stwierdzić, że firma nie posiadająca Certyfikatu A1 lub zwlekająca z jego przekazaniem nie jest wiarygodnym usługodawcą na terenie Francji?
Tak! Nie istnieje aktualnie inny, bardziej wiarygodny mechanizm weryfikacji firm delegujących pracowników do Francji. Od każdego podwykonawcy lub agencji pracy tymczasowej delegujących pracowników do Francji należy żądać przedstawienia ważnego Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Détachement en France|.
Jak zweryfikować czy przedłożony Certyfikat CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Détachement en France| jest ważny?
Na stronie www.detachement.pl znajduje się formularz pozwalający zweryfikować wiarygodność polskiego kontrahenta: www.detachement.pl/verification
Czy istnieje możliwość zweryfikowania firmy, która aktualnie deleguje pracowników do Francji a nie posiada Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Détachement enFrance|?
Istnieją dwa sposoby: firma sama może poddać się procedurze certyfikacyjnej (trwa ona od 1 do 4 tygodni) i przedstawić francuskiemu kontrahentowi wyniki audytu lub wydany Certyfikat. Druga możliwość to wymuszenie na podwykonawcy lub agencji pracy tymczasowej zgody na przeprowadzenie audytu i zlecenie jego przeprowadzenia. Wszelkie zapytania dotycząc audytów proszę kierować w j. francuskim, angielskim, niemieckim, niderlandzkim lub polskim na adres: audit@detachement.pl.
Dziękuję za rozmowę!

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników