Skip to main content

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO HOLANDII ?

 Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w Holandii działa ponad 1300 polskich firm, które delegują pracowników na holenderski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że wiele firm delegujących pracowników do Holandii nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

Jak zatem znaleźć wiarygodną firmę? Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za nieopłacone składki socjalne? Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami polskich pracowników? – o odpowiedź na te pytania poprosiliśmy panią dr Joannę Bzdok, dyrektora Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego.
Dr Joanna Bzdok: Holandia jest jednym z najbardziej popularnych rynków, na który delegowani są polscy pracownicy. Z punktu widzenia holenderskiego kontrahenta najbardziej istotne jest przestrzeganie przepisów prawa socjalnego i prawa pracy oraz prawa podatkowego przez polskiego kontrahenta – polską agencję pracy lub polskiego podwykonawcę.
Od każdego kontrahenta należy bezwzględnie żądać przekazania na początku delegowania pracownika lub grupy pracowników do Holandii kopii formularzy A1. Będzie to dowód na to, że firma ma prawo nie płacić składek socjalnych w Holandii. 
Czy zdarza się, że formularze A1 są wycofywane po ich wydaniu? 
Niestety w wyniku prowadzonych kontroli, zdarza się to dość często. Skutkiem tego jest konieczność opłacenia składek socjalnych w Holandii. Jeżeli polska firma tego nie uczyni, holenderski pracodawca-użytkownik narażony jest na sankcje i konsekwencje prawne.
Jak zatem zabezpieczyć firmę przed takim scenariuszem?
Jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia jest żądanie, przed rozpoczęciem współpracy z firmą delegującą pracowników tymczasowych lub z podwykonawcą, przekazania kopii Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland|
Co gwarantuje taki certyfikat?
Certyfikat gwarantuje, że firma, która jest w jego posiadaniu, została gruntownie zbadana i jest poddawana co 6 miesięcy niezależnej weryfikacji, czy spełnia warunki delegowania. 
Co jest przedmiotem audytów certyfikacyjnych?
Przedmiotem audytów Certyfikacyjnych jest legalność działalności oraz prawidłowość delegowania pracowników za granicę. Weryfikujemy dogłębnie opłacanie składek socjalnych, podatków oraz przestrzeganie prawa pracy, w tym czasu pracy i przepisów o minimalnym wynagrodzeniu oraz o urlopach.
Na jaki okres wydawany jest Certyfikat?
Certyfikat wydawany jest na okres jednego roku. Jeżeli jednak firma certyfikowana nie podda się po 6 miesiącach ponownemu audytowi lub audyt ten wykaże nieprawidłowości, Certyfikat zostaje automatycznie anulowany.
Czy zatem możemy stwierdzić, że firma nie posiadająca Certyfikatu A1 lub zwlekająca z jego przekazaniem nie jest wiarygodnym usługodawcą na terenie Holandii?
Tak! Nie istnieje aktualnie inny, bardziej wiarygodny mechanizm weryfikacji firm delegujących pracowników do Holandii. Od każdego podwykonawcy lub agencji pracy tymczasowej delegujących pracowników do Holandii należy żądać przedstawienia ważnego Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland|.
Jak zweryfikować czy przedłożony Certyfikat CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland|  jest ważny?
Na stronie www.detachering.pl znajduje się formularz pozwalający zweryfikować wiarygodność polskiego kontrahenta: www.detachering.pl/verification
Czy istnieje możliwość zweryfikowania firmy, która aktualnie deleguje pracowników do Holandii a nie posiada Certyfikatu CBE [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland| ?
Istnieją dwa sposoby: firma sama może poddać się procedurze certyfikacyjnej (trwa ona od 1 do 4 tygodni) i przedstawić holenderskiemu kontrahentowi wyniki audytu lub wydany Certyfikat. Druga możliwość to wymuszenie na podwykonawcy lub agencji pracy tymczasowej zgody na przeprowadzenie audytu i zlecenie jego przeprowadzenia. Wszelkie zapytania dotycząc audytów proszę kierować w j. francuskim, angielskim, niemieckim, niderlandzkim lub polskim na  adres: 
audit@detachement.pl.
Dziękuję za rozmowę! 
 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników