Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Komisja Europejska dyskryminuje pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.
W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.
Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.
 
W swojej opinii Tomasz Major zarzuca Komisji Europejskiej promowanie nowoczesnego niewolnictwa. Oto kilka tez z opinii:
 
221.                    
Analiza porównawcza stosowanych i praktykowanych za granicą systemów optymalizacyjnych i innych uproszczonych systemów zatrudniania pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej uzasadnia pogląd, że duża część pracowników, którzy wyemigrują z Polski wskutek wejścia w życie Dyrektywy, zostanie pozbawiona w przyszłości ochrony emerytalnej, a w okresie aktywności zawodowej za granicą zostanie zepchnięta ku prekarycznym, uproszczonym i innym tymczasowym formułom zatrudnienia.
 
 
222.                     
Kardynalnym przykładem sprowadzania pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej do kategorii pracowników drugiej lub trzeciej kategorii jest niemiecki system Minijob. Jego popularna wersja przewidziana została dla opieki domowej, gdzie zatrudniającym jest podopieczny lub rodzina, a prace wykonuje zwykle opiekunka z Europy Środkowo-Wschodniej. Praca w oparciu o Minijob nie może być wykonywana przez więcej, niż 65 h w miesiącu (ok. 16 h w tygodniu), maksymalne wynagrodzenie może wynosić 450 euro miesięcznie, a faktycznie niemalże wszystkie opiekunki z Polski wykonują pracę w ramach tego stosunku pracy 24h na dobę 7 dni w tygodniu – mieszkając w miejscu pracy. Pracownicy zatrudnieni w tym systemie pozbawieni są ochrony socjalnej.
223.                     
Innym drastycznym przykładem jest zatrudnienie ponad 540 tysięcy polskich obywateli w Wielkiej Brytanii, Niemczech jako samozatrudnionych przedsiębiorców. Wykonują oni faktycznie zatrudnienie pracownicze, ale pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony socjalnej.
224.                     
Jeszcze inny system pracy drugiej – gorszej kategorii stosowany w Europie to niemiecki model pracy tymczasowej, w którym agencja pracy tymczasowej nie musi stosować zasady równego traktowania. Właśnie obywatele krajów Europy Środkowo Wschodniej, którym Komisja zabiera prawo do bycia delegowanymi zasilą ten prekaryczny system zatrudnienia.
225.                     
Komisja posiada wiedzę na temat wszystkich stosowanych w Europie systemów optymalizacyjnych. Nie sposób zrozumieć tego zawziętego zwalczania przedsiębiorców i pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej i chęci sprowadzenia tych drugich do pracowników drugiej kategorii.
 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników