Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Koszty zakwaterowania za granicą - kolejna interpretacja ZUS

 Wliczanie do podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych kosztów zakwaterowania za granicą, jest nadal bardzo problematyczne dla firm eksportowych. Wiele firm kosztami tymi obciąża w części samych pracowników. Właśnie w takiej sprawie ZUS wydał interpretację, której obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej. Występująca o interpretację firma wnioskowała o wyłączenie z podstawy wymiaru składek kosztów zakwaterowania w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pozwalający na wyłączenie korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. ZUS uznał, że nie jest to prawidłowe. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników