Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2014)

Powstanie za granicą zakładu podatkowego ma niebagatelne znaczenie dla polskiego przedsiębiorstwa świadczącego usługi transgraniczne. Jest to bowiem kluczowa kwestia zarówno dla określenia miejsca opodatkowania pracowników delegowanych do pracy za granicę, jak i samej firmy.

Funkcjonowanie zakładu podatkowego w danym kraju powoduje, że firma odprowadza tam podatek od dochodów wypracowanych poprzez zakład (CIT), jak i podatek za zatrudnionych tam pracowników (PIT), niezależnie od czasu, na jaki pracownicy są tam wydelegowani (nie stosuje się więc zasady 183 dni).

Niestety, orzecznictwo polskich i zagranicznych organów skarbowych jest bardzo niejednolite. Znane są przypadki, że polskie izby skarbowe orzekają o braku zagranicznego zakładu polskiego przedsiębiorstwa, a zagraniczny fiskus w tej samej sprawie stwierdza istnienie zakładu.
Prowadzi to do długotrwałych sporów, ale przede wszystkim oznacza podwójne opodatkowanie tych samych dochodów.

To wydanie Biuletynu poświęcamy wyłącznie tematyce zakładów podatkowych. Nasi autorzy przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień posiłkowali się oficjalnym komentarzem do Konwencji Modelowej OECD, który dla organów skarbowych stanowi źródło interpretacji, jednocześnie wskazując na przykłady z praktyki zaczerpnięte z interpretacji podatkowych wydanych przez polskie izby skarbowe.

 

 

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników