Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2014)

Z naszych obserwacji rynku delegowania wynika, że ogromna ilość firm z różnych branż korzysta z możliwości jakie daje art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 i uzyskuje w ten sposób z ZUS zaświadczenia A1.

Przypomnijmy, że przepis ten dotyczy pracowników najemnych (w tym pojęciu mieszczą się też zleceniobiorcy), którzy pracują naprzemiennie w więcej niż jednym kraju UE/EOG.
 
Przeszło rok temu w naszym Biuletynie poruszaliśmy tematykę uzyskiwania A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004. Od tego czasu mamy bogatsze orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
Właśnie analiza orzecznictwa związana ze stosowaniem art. 13.1 będzie głównym przedmiotem niniejszego Biuletynu.
 
Ponownie jednak przypominamy, że art. 13.1 nie jest prostą alternatywą dla delegowania pracowników w trybie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004 – dotyczy on bowiem tylko takich sytuacji, gdy pracownik rzeczywiście pracuje w wielu krajach dla jednego lub wielu pracodawców (zleceniodawców). 
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników