Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Luty 2016)

Zapraszamy do lektury lutowego wydania miesięcznika Delegowanie. Po ponad roku wracamy do tematyki uzyskiwania zaświadczeń A1 w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004.

Wydaje się, że wnioskowanie o A1 na podstawie art. 13 jest obwarowane mniejszą ilością warunków do spełnienia - firma nie musi wykazywać się wysokimi obrotami ze sprze­daży krajowej, a ubezpieczony nie musi przy­namniej miesiąc przed oddelegowaniem być ubezpieczony w Polsce.
Nie oznacza to jednak, że art. 13 jest alterna­tywą dla art. 12 dotyczącego pracowników delegowanych, kluczowe jest bowiem wykazanie, iż praca była rzeczywiście naprzemiennie wykonywana w więcej niż jednym kraju oraz że w żadnym z krajów nie miała ona charakteru marginalnego.
W tym wydaniu Delegowania piszemy o wszystkim co związane jest z problematyką uzyskiwania A1 na podstawie art. 13 rozpo­rządzenia 883/2004 – począwszy od omó­wienia norm kolizyjnych zawartych w tym przepisie, poprzez problematykę marginal­ności i innych nieprawidłowości. Na koniec dokonujemy analizy opinii Rzeczni­ka Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie, która nie znajdzie finału w Trybunale (została wycofana), pokazuje ona jed­nak kierunek interpretacyjny tego przepisu.
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników