Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Marzec 2015)

Marcowe wydanie magazynu Delegowanie poświęcamy omówieniu interpretacji i wyroków dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę. Piszemy m.in. o wyrokach sądów administracyjnych orzekających iż koszty zakwaterowania ponoszone przez pracodawców nie są przychodami pracownika ze stosunku pracy. Wielu przedsiębiorców działających w Belgii ma problem z tzw. premiami lojalnościowymi PDOK – Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że stanowią one podstawę wymiaru składek. Wspominamy krótko o tym wyroku. Nasi autorzy piszą również o dietach w kontekście ustalania podstawy wymiaru składek. Jeden z esejów poświęcamy także omówieniu różnicy w rozumieniu pojęcia „dzień pobytu pracownika za granicą” przez ZUS i organy skarbowe.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników