Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Styczeń 2016)

Rok 2016 przynosi wiele zmian dla firm delegujących personel za granicę. Jak co roku, podwyższeniu ulega kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyznacza minimalną podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych. Obecnie wynosi ona 4055 zł. Wyższe jest również minimalne wynagrodzenie, które wynosi teraz 1850 zł.

Druga ważna zmiana to wejście w życie przepisów dotyczących zbiegów ubezpieczeniowych więcej niż jednej umowy zlecenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów. Pozwoliliśmy sobie na łamach Biuletynu przytoczyć obszerne fragmenty tych wyjaśnień, mają one bowiem kolosalne znaczenie dla firm zatrudniających zleceniobiorców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało kolejne zmiany dla zleceniodawców i zleceniobiorców – od 1 lipca 2016r. minimalne wynagrodzenie godzinowe zleceniobiorcy nie będzie mogło być niższe niż 12 zł i to bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).

Z pewnością w kolejnych wydaniach Delegowania będzie o tym mowa szerzej. Na dzień oddawania tego numeru do druku, Ministerstwo ogłosiło poddało projekt pod konsultacje społeczne.

Na koniec polecamy ważny esej dotyczący wypłacania diet zleceniobiorcom wykonującym czasowo usługi opieki w Niemczech. Jest to analiza wyroku jednego z sądów apelacyjnych, który wpisuje się w niekorzystną dla firm linię orzeczniczą kwestionującą podróże służbowe zleceniobiorców.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników