Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

MIESIĘCZNIK DELEGOWANIE

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2012)

Ostatnie w tym roku wydanie miesięcznika Delegowanie postanowiliśmy poświęcić tematyce opodatkowania pracowników delegowanych. Podczas organizowanych przez nas szkoleń i seminariów często pytają Państwo o opodatkowanie pracowników, którzy pracują za granicą dłużej niż 183 dni. Ogromny problem stanowi sposób zliczania tych dni – czy ma znaczenie zmiana pracodawcy w trakcie roku (12 miesięcy), czy 183 dni dotyczą wyłącznie pobytu pracownika w danym kraju, czy pobytu pracownika zatrudnionego u konkretnego pracodawcy. Kolejne trudne zagadnienie dotyczy okresu, w którym nastąpiło 183 dni pobytu pracownika – czy jest to rok, rok podatkowy, czy może 12 miesięcy.

Zasady opodatkowywania pracowników transgranicznych wynikają zawsze z dwustronnych konwencji i umów. W okolicach art. 14-15 danej konwencji (umowy) należy szukać regulacji dotyczących opodatkowania pracy najemnej. Nasi autorzy w krótkim eseju wyjaśniają mechanizm działania tych regulacji.
W dalszej części miesięcznika pozwoliliśmy sobie zamieść dwie interpretacje Izb Skarbowych wydanych na tle zapytań dotyczących dwustronnych umów z Holandią oraz Niemcami. Warto poświęcić chwilę ich lekturze. Niestety, jak już wynika z ich treści, polskie organy skarbowe mogą mieć odmienne stanowisko od organów skarbowych Holandii i Niemiec (które żądają podatku dochodowego za pracowników tymczasowych od pierwszego dnia ich pobytu w danym kraju), jak łatwo się domyśleć skutkować to może podwójnym opodatkowaniem.  
 

 


Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2012)

W listopadowym wydaniu biuletynu Delegowanie mogą Państwo znaleźć wiele informacji dotyczących bieżących problemów z jakimi nasi autorzy spotykają się na co dzień obsługując firmy eksportowe delegujące pracowników za granicę.
Piszemy o problemach z uzyskaniem A1 dla pracowników delegowanych, ale też o zasadach na jakich ZUS wydaje A1 dla osób pracujących jedocześnie w więcej niż jednym kraju.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (październik 2012)

W dniu 4 października 2012r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał bardzo ważny dla firm eksportowych wyrok (C-115/11). Szczególne znaczenie ma on dla firm uzyskujących z ZUS A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 (tzw. praca w więcej niż jednym kraju). W tym wydaniu miesięcznika Delegowanie dokonaliśmy dla Państwa szczegółowej analizy tego wyroku, jak i opinii Rzecznika Generalnego wyrażonej w tej sprawie. Zamieszczamy także obszerne fragmenty zarówno samego wyroku, jak i opinii Rzecznika.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (wrzesień 2012)

 Kancelaria Brighton&Wood dokonała dogłębnej analizy projektu Dyrektywy w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników. Nasze krytyczne uwagi dotyczą tematyki mogącej w największym stopniu dotknąć przedsiębiorców delegujących pracowników do innych krajów UE. Stąd też komentujemy dla Państwa propozycje zapisów dotyczących:

Miesięcznik Delegowanie (sierpień 2012)

W sierpniowym wydaniu Delegowania powracamy do tematu kryteriów delegowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia obrotów oraz pojawiającego się ostatnio coraz częściej problemu tzw. zastępowalności. Firmy niezmiennie od lat borykają się z problemami z uzyskaniem A1 dla delegowanych pracowników. Zdobycie z ZUS A1 staje się przepustką na „europejskie salony”, a przecież tak naprawdę jest to poświadczenie, że stosuje się polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego i że składki pracodawca ma prawo odprowadzać do polskiego systemu ubezpieczenia, a nie za granicą. Słysząc tyle o deficycie w funduszu ZUS trudno zrozumieć dlaczego przed pracodawcami piętrzy się coraz większe trudności i stawia się coraz to nowe wymogi – jak choćby kurczowe trzymanie się „miesiąca przed delegowaniem” – gdy brakuje 3 dni pracodawca dostaje decyzję odmawiającą wydania A1, czy pojawiające się ostatnio kwestionowanie delegowania z powodu zastępowania jednego pracownika przez drugiego.
Rozumiemy wymogi unijne dotyczące tzw. znacznej działalności, znamy orzecznictwo sądowe dotyczące „firm-skrzynek pocztowych”, jednak nadmiernie restrykcyjne podejście ZUS do kwestii delegowania sprawia wielu firmom prowadzącym działalność zarówno w Polsce jak i w UE kłopoty i nie służy dobrze ani ZUS-owi ani jego finansom. Nie przynosi też korzyści samym pracownikom.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (lipiec 2012)

W ostatnim roku zauważyliśmy znaczny wzrost liczby osób zatrudnianych na podstawie tzw. elastycznych form, czyli np.: umów zlecenia. Umowy zlecenia rzeczywiście wydają się korzystniejszą dla firm formą zatrudnienia niż umowy o pracę, firmy nie mają też większych problemów z uzyskaniem A1 dla zatrudnionych przez siebie zleceniobiorców. Sami zleceniobiorcy, wbrew temu co się pisze np.: w prasie, nie są pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że umowa zlecenia nie jest tańszą alternatywą dla umowy o pracę. Ta forma zatrudnienia niesie za sobą wiele ryzyk i o nich właśnie m.in. piszemy w tym wydaniu Delegowania.
Popularność umów zleceń spowodowała, że po przeszło roku powróciliśmy do tej tematyki i oprócz wskazania ryzyk i zagrożeń piszemy dla Państwa o zbiegach różnych tytułów do ubezpieczeń, zasadach opłacania składek za zleceniobiorców, a także możliwościach uzyskiwania zaświadczeń A1.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (czerwiec 2012)

Czerwcowe wydanie miesięcznika Delegowanie.
Poświęciliśmy je w całości tzw. klasycznemu systemowi ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych.
Nasi eksperci starali się uporządkować i usystematyzować w jednym miejscu całą wiedzę na ten temat.
Znajdą tu Państwo tezy z orzecznictwa sądowego poruszające ważne dla firm eksportowych kwestie czy stanowiska ZUS interpretujące istotne zagadnienia, wszystko opatrzone komentarzami naszych ekspertów.

Mam nadzieje, że niniejsze wydanie Delegowania okaże się Państwu pomocne w codziennej działalności.
 

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (maj 2012)

W wydaniu miesięcznika Delegowanie z lutego bieżącego roku nasi autorzy przybliżyli Państwu nieco tematykę podstaw ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w zarysie wspomnieli o procedurze składania wniosku o upadłość.
W wydaniu majowym, na prośbę naszych klientów, wracamy do tematu. Tym razem bardziej szczegółowo piszemy o podstawach upadłości oraz o samej procedurze.
Przeczytacie Państwo także o tym, co grozi zarządowi spółki, który w porę nie zgłosi wniosku o upadłość.

Na koniec zamieściliśmy esej o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (kwiecień 2012)

Kwietniowe wydanie miesięcznika Delegowanie postanowiliśmy poświęcić zagadnieniem związanym z zakładaniem spółek.
Każdy przedsiębiorca musiał niejednokrotnie zmierzyć się ze skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Od stycznia tego roku wprowadzono w tym zakresie istotne uproszczenie – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy zarejestrować w 1 dzień. Opisujemy dla Państwa procedurę rejestracji, zamieszczamy też wzorzec umowy spółki konieczny do uproszczonej rejestracji.
W ostatnim czasie dużą popularność zyskuje spółka komandytowa – głównie ze względu na korzyści związane z opodatkowaniem. Znajdą Państwo na ten temat obszerny esej. Odrębne opracowanie poświęcamy także spółce komandytowo-akcyjnej.
Na koniec opisaliśmy zasady funkcjonowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). To bardzo pomocna procedura i ważna dla firm, które mają kłopoty z wyegzekwowaniem należności od klientów.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (marzec 2012)

Marcowe wydanie miesięcznika Delegowanie poświęcone jest szczegółowemu omówieniu postępowania arbitrażowego. Firmy eksportowe często są konfrontowane z długimi postępowaniami sądowymi, uchylaniem się dłużników w kraju i za granicą przed terminowymi płatnościami, sztuczkami procesowymi zagranicznych dłużników polskich firm i z generalną niewydolnością wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach biznesowych.
Aby przeciwdziałać tym trudnościom powstał Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich.
Powołanie Sądu Arbitrażowego podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL i konwencji nowojorskiej z 1958 r.
Wyrok Sądu Arbitrażowego jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego.
Sądownictwo arbitrażowe jest więc dobrym rozwiązaniem dla firm w sporach z zagranicznymi odbiorcami usług, ale także ze wszystkimi innymi kontrahentami w kraju i za granicą.

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (Luty 2012)

Lutowe wydanie miesięcznika Delegowanie poświęciliśmy je omówieniu wszelkich aspektów związanych z odpowiedzialnością zarządu w spółkach kapitałowych.

Autorzy zamieszczonych tam esejów w swojej praktyce często spotykają się z pytaniami z tego zakresu ze strony zarządów spółek, w szczególności jeśli chodzi o odpowiedzialność za nieprawidłowości w obliczaniu podatków i składek ZUS.

Na łamach tego wydania, staramy się rozwiać choć część tych wątpliwości.
Nieco uwagi poświęciliśmy również opisaniu kwestii związanych możliwością uwolnienia się od odpowiedzialności oraz z ogłoszeniem upadłości.

 

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (Styczeń 2012)

W styczniowym wydaniu Delegowania znajdą w nim Państwo kilka informacji na temat zmian w przepisach, jakie następują wraz z początkiem roku.
Piszemy o podwyżce składki na ubezpieczenie rentowe – przypomnijmy, od 1 lutego 2012r. wynosi ona 8% - została więc podwyższona o 2% w części finansowanej przez pracodawcę.

Składkę w nowej wysokości należy obliczać począwszy od przychodów wypłaconych w lutym.

Ponadto, wyjaśniamy w Biuletynie wszelkie zawiłości związane z zakończeniem obowiązywania tzw. pakietu antykryzysowego w kontekście zawierania terminowych umów o pracę.

 

 

Członkowie IPP i stali mandanci Brighton&Wood otrzymują biuletyny nieodpłatnie

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników