Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

nastają trudne czasy dla delegowania pracowników: zmiany w polskim i europejskim prawie

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach polskie władze dokonały szeregu zabiegów zmierzających do ograniczenia delegowania: 

1.     Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego (12 zł) w przypadku umów zleceń personelu delegowanego

Kilka dni temu rząd zmienił zapisy w projekcie ustawy i ustalił nową datę wejścia w życie przepisów na 1 września 2016r.

Proponuje się tak jak poprzednio, by w przypadku umów zlecenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia, niezależnie od sposobu ustalenia wynagrodzenia, nie mogła być niższa niż 12 zł.

Na zleceniodawców narzuca się obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców.

Przepisy są kontrowersyjne, zawierają wiele zapożyczeń z prawa pracy i są realnym zagrożeniem dla wszystkich tych firm, które delegują zleceniobiorców w branżach niskokosztowych (opieka, logistyka, etc.) oraz dla tych wszystkich firm, które korzystają ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń (A1 z art. 13 w oparciu o podwójne zlecenia lub podwójne zlecenia z delegacjami). 

2.     PIP będzie przekształcał umowy zlecenia na umowy o pracę

Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiedział zmiany w sposobie przeprowadzania kontroli przez inspekcję pracy. Dwie najważniejsze propozycje to kary zróżnicowane w zależności od wielkości firmy oraz wszczynanie czynności inspektora na podstawie legitymacji.

Kolejny postulat - jeżeli inspektor uzna, że firma nadużywa umów cywilnoprawnych, może nakazać, w drodze decyzji administracyjnej, ich przekształcenie w umowy o pracę.

Nowy główny inspektor pracy podtrzymuje postulaty zgłaszane przez inspekcję pracy od wielu lat. Chodzi m.in. o wprowadzenie zasady domniemania stosunku pracy (to pracodawca, a nie pracownik lub inspektor pracy musiałby udowodniać, że prawidłowo zastosował umowę cywilnoprawną zamiast tej o pracę). Od nakazu PIP pracodawca musiałby odwoływać się do sądu powszechnego. „Sądowa kontrola byłaby zachowana, a jednocześnie w sposób skuteczny można by przeciwdziałać jednej z największych bolączek rynku pracy, czyli nadużywaniu umów cywilnoprawnych” – wyjaśnia GIP.

Po wejściu w życie ustawy przewidujemy polowania na firmy delegujące zleceniobiorców.

3.      PIP będzie donosił na polskich przedsiębiorców

W nowej ustawie o delegowaniu pracowników, która wejdzie w życie 18.06.2016 r. przewidziano mechanizm donoszenia zagranicznym instytucjom kontrolnym przez polski PIP na polskich przedsiębiorców. W całym długim i rozbudowanym rozdziale IV ustawy wprowadzono mechanizmy krzyżowych kontroli w firmach delegujących oraz przewidziano błyskawiczne tryby wymiany informacji n/t polskich firm delegujących. Polski PIP będzie m.in. badał na zlecenie zagranicznej instytucji rzeczywistą działalność polskich firm, a zagraniczna instytucja będzie stwierdzała, że delegowanie jest nielegalne.

4.       Kontekst europejski walki z polskimi firmami delegującymi

Zmiany te zbiegają się w czasie z implementacją dyrektywy wdrożeniowej oraz z ogłoszoną niedawno zmianą dyrektywy podstawowej 96/71.

Przepisy te przewidują daleko idące zmiany w zasadach delegowania w Europie i dla wielu firm będą oznaczały konieczność zakończenia biznesu związanego z delegowaniem. Dla firm, które dostosują się do zmian, oznaczają one wiele lat prosperity i funkcjonowania. 

 


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę.
 
Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Zwyczajnych Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.
 
Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online
 
 
Wszystkie firmy, które przystępują do IPP wiosną 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.
 
Ponadto każda firma członkowska korzysta bezpłatnie z prenumeraty miesięcznika „Delegowanie” (http://www.delegowanie.pl/miesiecznik_delegowanie) oraz uczestniczy również bezpłatnie ze wszystkich spotkaniach online (www.delegowanie.pl/online). Odbywają się one we czwartki o godzinie 11.00.

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników