Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Skuteczna Rekrutacja - Akcja IPP: Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą

Izba Pracodawców Polskich wraz z wiodącymi polskimi producentami żywności rozpoczęła w maju 2017 roku ogólnopolską akcję:

"Smaczny polski posiłek dla każdego pracownika!"

Celem akcji jest zapewnienie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie Polski, każdemu pracownikowi delegowanemu za granicę oraz każdemu cudzoziemcowi, który wykonuje pracę na terenie kraju, bezpłatnego ciepłego posiłku lub całodziennego wyżywienia. 

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2017)

Od 1 czerwca 2017r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia. Niniejszy Biuletyn w całości poświęcamy analizie nowych przepisów.

Nasi autorzy omawiają nowe rodzaje wpisów do rejestru agencji zatrudnienia - do końca sierpnia 2017r., agencje zatrudnienia posiadające w dniu 1 czerwca 2017 r. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę oświadczenia, w którym oświadczą jakiego rodzaju usługi zamierzają świadczyć – czy to będzie pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe czy też praca tymczasowa.
Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017r.

Omawiamy również szczegółowo kwestie związane z utratą wpisu do rejestru oraz odmową wpisu.

Na koniec jeden z esejów poświęcamy nowym zasadom kierowania pracowników do pracy za granicą.

Spis treści:

 • Certyfikacja pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej po 1czerwca 2017 roku 
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w maju 2017 r.
 • Odmowa wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
 • Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia 
 • Formularze A1
 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych przez agencje zatrudnienia po 1 czerwca 2017 roku 
 • Podatkowe aspekty delegowania 
 • Sopory sądowe z ZUS 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Zmiana percepcji stosunku zatrudnienia przez pracowników i zleceniobiorców, błędne założenia systemu zabezpieczenia społecznego a utrzymywane przez prawodawcę modele optymalizacyjne

Z badań prowadzonych od wielu lat przez Izbę Pracodawców Polskich - na podstawie ankiet wypełnianych przez osoby zatrudnione na terenie Polski - wynika jednoznacznie, że w drugiej dekadzie XXI wieku nastąpiła zmiana percepcji stosunków zatrudnienia przez samych zatrudnionych. 

Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku kwestie zabezpieczenia społecznego i pewność trwałości stosunku pracy grały ogromną, jeśli nie decydującą rolę wśród zatrudnionych. Dzisiaj podstawowym kryterium, którym kierują się pracownicy przy wyborze pracodawcy, jest wysokość poborów netto. 

Opiekunka żąda wyrównania wynagrodzenia do niemieckiej stawki minimalnej

Przypominamy wszystkim firmom delegującym opiekunki do Niemiec, że w Niemczech obowiązują dwie stawki minimalne dla opiekunek:

Stawka niższa: 8,84 EUR/h

Stawka podwyższona w branży opieki: 10,20 EUR/h.

Na najbliższym bezpłatnym seminarium online dla firm, nasi eksperci wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z możliwości zastosowania stawki obniżonej.

W związku z falą skarg składanych do PIP i ZUS oraz do organów niemieckich przez opiekunki, a także w związku ze zwiększającą się liczbą spraw sądowych, które toczą się z powództwa opiekunek przed sądami polskimi i niemieckimi, przypominamy wszystkim firmom o konieczności dokładania należytej staranności przy formułowaniu umów i pozostałych dokumentów podpisywanych przez opiekunki kierowane do Niemiec. 

Dodatek żywieniowy w Belgii: jak go uniknąć?

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl opinię belgijskiej inspekcji pracy dotyczącą dodatków żywieniowych obligatoryjnych dla polskich pracowników delegowanych do pracy np. w budownictwie.

Kancelaria we wniosku o interpretację zaproponowała rozwiązania obniżające koszty związane z dodatkami o ponad 80%!

Belgijska inspekcja w swej pisemnej opinii uznała stworzony przez Kancelarię Brighton&Wood system za dopuszczalny.

ważna nowelizacja przepisów wchodzi w życie i uderza w outsourcing na terenie Polski oraz w firmy korzystające ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń

W ubiegły piątek Prezydent podpisał bardzo ważną nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Najbardziej kontrowersyjny zapis tej ustawy, dotyczący tzw. outsourcingu pracowniczego ma wejść w życie już 14 dni od ogłoszenia ustawy. 

Począwszy od dnia wejścia w życie nowelizacji, ZUS zyska kompetencję ustalania w drodze decyzji administracyjnej kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.

To bardzo ważna zmiana, szczególnie w kontekście wejścia w życie nowelizacji przepisów o pracy tymczasowej.

wystawione zaświadczenia A1/E101 mają charakter wiążący dla obcych instytucji i sądów - ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

W 2016 r. informowaliśmy Państwa o ważnej sprawie, która toczyła się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczącej nieuznawania przez instytucje i sądy niektórych państw członkowskich (Belgia, Francja) zaświadczeń E101/A1 wydawanych przez inne kraje Unii i kwestionowania ich bez udziału instytucji i sądów państwa, z którego pracownicy są delegowani. 

Przytaczaliśmy najważniejsze tezy z opinii Rzecznika Generalnego Trybunału w sprawie przeciwko francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego Urssaf Alzacji oraz szwajcarskiej instytucji zabezpieczenia społecznego dla kantonu Gryzonii).

ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy: kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec

Z najnowszych wyjaśnień ZUS wynika, że stosowany przez niektóre firmy delegujące system zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy jest nieprawidłowy, ponieważ polega na złośliwym i uporczywym zaniżaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek delegowanych do Niemiec.

Firmie stosującej taki system grozi przypis składek wraz z karnymi odsetkami, a także karna opłata dodatkowa w wys. 100% nieopłaconych składek.

Delegowanie do Francji: Karta indentyfikacyjna w budownictwie/karta tożsamości zawodowej

Przypominamy wszystkim firmom delegującym do Francji w branży budowlanej o nowym obowiązku uzyskania dla każdego delegowanego pracownika i także pracownika tymczasowego karty identyfikacyjnej.

Weryfikacją kart zajmuje się ponad stu inspektorów, a za jej nieposiadanie grożą drakońskie sankcje finansowe.  

Karty uzyskuje się wnioskując przez Internet.

Karty wydawane przez Kasy urlopowe: www.cartebtp.fr 

Od 2015 roku działa Biuro Izby Pracodawców Polskich we Francji

Miesięcznik Delegowanie (Maj 2017)

Od 1 czerwca 2017r. szykuje się prawdziwa rewolucja w pracy tymczasowej. Tego dnia wejdą w życie bardzo ważne zmiany dotyczące zasad zatrudniania pracowników tymczasowych oraz działalności agencji zatrudnienia. 

Jeśli chodzi o pracę tymczasową, to nowelizacja dotyczyć będzie przede wszystkim:
 1. ograniczeń w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej,
 2. zmian w sposobie uzgodnień w celu zawarcia umowy o pracę tymczasową,
 3. nowych uprawnień pracownic w ciąży,
 4. ustalenia wynagrodzeń i ekwiwalentów urlopowych,
 5. maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej,
 6. doprecyzowania zasad wykonywania pracy tymczasowej przez zleceniobiorców. 
Z kolei jeśli chodzi o zasady prowadzenia agencji zatrudnienia, to projektowane przepisy wprowadzają dwa rodzaje agencji zatrudnienia:
1)  świadczących usługi: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
2) świadczących usługi pracy tymczasowej.
Każdy rodzaj agencji zatrudnienia otrzyma odrębny certyfikat. O nowe certyfikaty firmy muszą wystąpić do końca tego roku.
 
Bardzo rozbudowano regulacje określające odpowiedzialność wykroczeniową zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika lub osób działających w ich imieniu.
 
W najnowszym Biuletynie zebraliśmy wszystkie najważniejsze dla firm zmiany i dokonaliśmy roboczego ujednolicenia przepisów, które mają wejść w życie już za dwa tygodnie.
 
Spis treści: 
 • Nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej i o działalności agencji zatrudnienia
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w kwietniu 2017 r.
 • Zmiana percepcji stosunku zatrudnienia przez pracowników, błędne założenia systemu zabezpieczenia społecznego a utrzymywane przez prawodawcę modele optymalizacyjne 
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. 
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wyciąg)
 • Formularze A1
 • Podatkowe aspekty delegowania
 • Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - przepisy przejściowe 
 • Pomysł na wyjazd dla zapracowanych i zestresowanych  

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

opiekunka delegowana do Niemiec pozywa polską agencję opieki

W związku z falą skarg składanych do PIP i ZUS oraz do organów niemieckich przez opiekunki, a także w związku ze zwiększającą się liczbą spraw sądowych, które toczą się z powództwa opiekunek przed sądami polskimi i niemieckimi, przypominamy wszystkim firmom o konieczności dokładania należytej staranności przy formułowaniu umów i pozostałych dokumentów podpisywanych przez opiekunki kierowane do Niemiec. 

Zamiana umów cywilnoprawnych na umowę o pracę w drodze decyzji PIP - deklaracje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmiany przepisów

Główny inspektor pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych ogłosili najnowsze wyniki kontroli przestrzegania przepisów nakazujących wypłatę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za godzinę pracy przy umowach cywilno-prawnych.

Z informacji przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że od 1 lutego bieżącego roku, gdy rozpoczęły się kontrole przedsiębiorców, sprawdzonych zostało już 3 tysiące firm. W prawie co trzeciej inspektorzy wykryli nieprawidłowości.

Raport z działalności IPP w kwietniu 2017 r.

Spotkania z nepalskimi agencjami zatrudnienia w Kathmandu
W kwietniu 2017 roku odbyła się seria spotkań z nepalskimi agencjami zatrudnienia w Kathmandu. Członkowie IPP nawiązali liczne kontakty z firmami, które rekrutują pracowników do pracy w Polsce. Kolejna seria spotkań odbędzie się na przełomie września i października.
Kalendarz spotkań jesiennych ogłoszony zostanie w na przełomie lipca i sierpnia b.r.

Dodatek żywieniowy w Belgii: korzystna dla polskich firm interpretacja belgijskiej inspekcji socjalnej - jak uniknąć płacenia dodatku

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl sensacyjną opinię belgijskiej inspekcji pracy dotyczącą dodatków żywieniowych obligatoryjnych dla polskich pracowników delegowanych do pracy np. w budownictwie.

Kancelaria we wniosku o interpretację zaproponowała rozwiązania obniżające koszty związane z dodatkami o ponad 80%! Belgijska inspekcja w swej pisemnej opinii uznała stworzony przez Kancelarię Brighton&Wood system za dopuszczalny.

Delegowanie opiekunek do Niemiec; ZUS kwestionuje tzw. "system zaliczkowy" inaczej zwany systemem "ze skumulowaną wypłatą"

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl komplet nowej dokumentacji dla branży opieki. Uwzględnia ona zmianę procedury poświadczania formularzy A1, która weszła w życie 1.4.2017 i dotyczy firm zawierających kilka umów cywilnoprawnych z wieloma podmiotami.

Dokumentacja uwzględnia też trudną sytuację firm opiekuńczych stosujących tzw. system zaliczkowy. Najnowsze interpretacje ZUS de facto podważają legalność rekomendowanego przez niektóre organizacje pracy tymczasowej systemu tzw. zaliczkowego, inaczej zwanego systemu "ze skumulowaną wypłatą". Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na nielegalność i nieuczciwość tego systemu względem opiekunek. Teraz tą opinię podzielił ZUS.

Rewolucyjne zmiany (wchodzą w życie 1.6.2017) w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców

1.6.2017 wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. 

Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców. 

Sądy pozwalają na anulowanie A1 za okres wykraczający poza terminy przedawnienia składek ZUS

Niedawno pojawiło się niebezpieczne dla firm orzecznictwo sądowe dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Z orzeczeń wynika uprawnienie, a nawet obowiązek ZUS anulowania formularzy A1 w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów lub niespełnienia warunków przy ich poświadczaniu lub w trakcie delegowania. W przypadku anulowania A1 przez ZUS za okres wykraczający terminy przedawnienia, ZUS nie musi zwracać składek, a firma delegująca jest zobowiązana mimo to opłacić składki za granicą. Przypominamy, że w niektórych krajach okres przedawnienia składek, w przypadku naruszeń przepisów o A1, wynosi kilkadziesiąt lat. Polskie firmy występujące i ich zarządy o poświadczenie A1 narażone są, w związku z tym orzecznictwem, na ogromne ryzyka sięgające nawet 30 lat wstecz.

Senat przyjął projekt zmian w ustawie o pracy tymczasowej: rewolucyjne zmiany wchodzą w życie już 1.6.2017 r.

Od 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw. Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców.
 
Drastycznie rozszerzono też katalog sankcji, wprowadzając drakońskie kary do 100.000,00 PLN i zwiększając ilość przypadków obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru agencji zatrudnienia.
 
Nowe przepisy legalizują jednocześnie w pełni  i wzmacniają umowy cywilnoprawne kosztem umów o pracę oraz zachęcają do ucieczki od pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu.

Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce

Tomasz Major (red.)

„Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce”, czerwiec 2017 r.

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec; ZUS kwestionuje tzw. system zaliczkowy

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl komplet nowej dokumentacji dla branży opieki. Uwzględnia ona zmianę procedury poświadczania formularzy A1, która weszła w życie 1.4.2017 i dotyczy firm zawierających kilka umów cywilnoprawnych z wieloma podmiotami.

Dokumentacja uwzględnia też trudną sytuację firm opiekuńczych stosujących tzw. system zaliczkowy. Najnowsze interpretacje ZUS de facto podważają legalność rekomendowanego przez niektóre organizacje pracy tymczasowej systemu tzw. zaliczkowego. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na nielegalność i nieuczciwość tego systemu względem opiekunek. Teraz tą opinię podzielił ZUS. Przekazana dokumentacja umożliwia sprawne wyjście z systemu zaliczkowego i zastosowanie legalnych modeli delegowania opiekunek do Niemiec.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników