Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą

1.6.2017 weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców. Drastycznie rozszerzono też katalog sankcji, wprowadzając drakońskie kary do 100.000,00 PLN i zwiększając ilość przypadków obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru agencji zatrudnienia. Nowe przepisy legalizują jednocześnie w pełni i wzmacniają umowy cywilnoprawne kosztem umów o pracę oraz zachęcają do ucieczki od pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu. „Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów obserwowaliśmy masową ucieczkę agencji zatrudnienia z pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu i innych formuł świadczenia usług w oparciu o personel zewnętrzny. Sprawdził się scenariusz, na który zwracaliśmy rządowi uwagę w trakcie prac nad projektem ustawy. Rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom bardzo ostrożne posługiwanie się narzędziami outsourcingowymi i uważne formułowanie umów zarówno z kontrahentami, jak i z personelem (pracownikami i zleceniodawcami). Bezrefleksyjna zamiana pracy tymczasowej na outsourcing jest obejściem prawa i ma gigantyczne skutki prawne zarówno dla agencji pracy tymczasowej, jak i dla jej klientów.” – przypomina Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood i Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej branżowej organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia i firmy outsourcingowe. Izba Pracodawców Polskich jest największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

ZUS na zlecenie instytucji belgijskich, francuskich i niemieckich uchyla poświadczone formularze A1 i odmawia poświadczania ich na przyszłość

W ostatnich miesiącach nasiliła się praktyka ZUS zmierzająca do uchylania, z mocą wsteczną poświadczonych wcześniej formularzy A1. Działania ZUS inicjowane są najczęściej przez instytucje belgijskie, francuskie i niemieckie, które nakazują badanie, czy firma delegująca prowadzi na terenie Polski znaczącą działalność, oraz czy pracownicy i zleceniobiorcy delegowani zazwyczaj świadczą pracę w Polsce. Działania te podejmowane są zarówno wobec firm, które korzystają z art. 12 jak i przede wszystkim wobec tych firm, które delegują w oparciu o art. 13.

Bardzo często równoległe kontrole na zlecenie zagranicznych instytucji prowadzi PIP.

Łagodniejsze kryteria delegowania (A1) - najnowsze wyroki Sądu Najwyższego

Niedawno ukazały się uzasadnienia do wydanych ostatnio przez Sąd Najwyższy siedmiu bardzo korzystnych wyroków dotyczących kryteriów delegowania odnoszących się do firm delegujących oraz do agencji pracy tymczasowych delegujących pracowników za granicę.

Z wyroków tych wynika, że firmy delegujące oraz agencje pracy tymczasowej przez specyfikę swojej działalności mogą prowadzić w Polsce działalność o mniejszych obrotach, niż wymagają tego od delegujących firm unijne regulacje. 

ZUS wprowadza firmy delegujące w błąd: orzeczenie niemieckiego sądu w/s formularzy A1

Wczoraj Niemiecki Federalny Trybunał Socjalny w Kassel wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące polskiej firmy delegującej pracowników do Niemiec. Sprawa dotyczyła firmy, której ZUS nie poświadczył/wycofał zaświadczenia A1 w powodu znikomej działalności krajowej. Firma ta zwróciła się następnie w wnioskiem o zawarcie tzw. porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004. Niemiecka instytucja DVKA odmówiła zawarcia porozumienia i sprawa trafiła do Trybunału w Kassel.

Trybunał orzekł, że faktycznie, odmowa zawarcia porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004 podlega zaskarżeniu do sądu (na takim stanowisku stała od początku obowiązywania Rozp. 883/2004 Kancelaria Brighton&Wood), ale orzekł jednocześnie, że firma, która nie spełnia warunków prowadzenia znaczącej działalności (m.in. nie posiada obrotów krajowych w wysokości ok. 25%) nie może uzyskać zaświadczenia A1, gdyż byłoby to przejawem dumpingu socjalnego.

Konferencja dla Praktyków: Delegowanie opiekunek do Niemiec

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków Delegowania Opiekunek, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

nowe wzory wniosków o A1 z art. 12.1 oraz 13.1 rozporządzenia 883/2004

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy wzór wniosku o A1 z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004.

Konferencja dla Praktyków: delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017 i poświęcona będzie delegowaniu za granicę i zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

Miesięcznik Cudzoziecy.org (Sierpień 2017)

Ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce

Od 11 czerwca 2017r. został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Od tego dnia Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
Jeśli chodzi o rynek polski, to obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. Szczegółowo o tym pisaliśmy w lutowym wydaniu Delegowania.
 
Wprowadzenie nowych przepisów o ruchu bezwizowym nie oznacza oczywiście otwarcia europejskich rynków pracy dla Ukraińców. W tym zakresie zasady podejmowania pracy nie ulegają zmianie. Możliwe jest jednak krótkotrwałe oddelegowanie cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do wykonywania zadań w innych krajach UE. W jednym z esejów opisujemy krótko jakie warunki należy spełnić, aby wnioskować o A1 dla obywatela Ukrainy. 
 
Ze względu na to, że zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem., już drugi numer Delegowania poświęcamy temu tematowi. Tym razem jednak skupiamy się na zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi obywateli Ukrainy oraz ich opodatkowaniu.
 

Spis treści:

 • Obowiązek ubezpieczeniowy obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce 
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w lipcu 2017 r. 
 • Formularze A1 
 • Opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
 • Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą
 • System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących
 • Pomysł na Wakacje z Klasą - Wyspy Południowej Tajlandii 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Delegowanie do Niemiec: lista kontrolna (check list) dla polskich firm delegujących

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl obszerną i przejrzyście przygotowaną listę kontrolną pozwalającą w ciągu kilkunastu minut ocenić, czy po 1.4.2017 roku dana umowa o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług (Dienstleistungsvertrag, outsourcing pracowniczy etc.) może być realizowana bez ponoszenia ryzyka stwierdzenia przez niemiecki urząd celny (ZOLL) nielegalnego użyczenia pracowników, za które przewidziane są od 1.4.2017 r. drakońskie sankcje zarówno dla polskiej firmy, jej zarządu, ale także dla niemieckiego kontrahenta. Lista przygotowana została w wersji dwujęzycznej polsko-niemieckiej i jest doskonałym narzędziem, z którego skorzystać może każda polska firma, a także jej niemieccy kontrahenci. Skorzystanie z Testu Kontraktu Realizowanego w Niemczech nie wymaga fachowej wiedzy. Narzędzie jest proste i pozwala na samodzielną weryfikację kontraktów realizowanych w Niemczech pod kątem nowych wymogów i restrykcji. Lista kontrolna była przez wiele miesięcy testowana w wiodących niemieckich firmach przemysłowych i budowlanych obsługiwanych przez Brighton&Wood i jest już z powodzeniem używana przez ponad 200 polskich przedsiębiorców obsługiwanych i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.

Nowe zasady członkostwa w IPP: jeszcze więcej bezpłatnej wiedzy eksperckiej dla firm delegujących swój personel za granicę, zatrudniających w Polsce cudzoziemców i dla agencji zatrudnienia oraz firm outsourcingowych

Z uwagi na ogromne zainteresowanie wsparciem merytorycznym zapewnianym bezpłatnie członkom IPP, uprzejmie informujemy, że od lipca rozszerzony został zakres tego wsparcia: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Dla lepszej orientacji umieściliśmy w obszernej tabelce różnice między różnymi poziomami bezpłatnego wsparcia dla firm: http://delegowanie.pl/pakiety

Izba Pracodawców Polskich jest też największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą firmy zatrudniające w Polsce cudzoziemców oraz delegujące cudzoziemców do Polski. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

delegowanie pracowników budowlanych do Belgii: ważne wytyczne urzędowe dla polskich firm dot. zmiany przepisów od 1.7.2017

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Miejsce zamieszkania cudzoziemca kierowanego do pracy w Polsce i delegowanego do innego kraju członkowskiego UE

Zwracamy Państwa uwagę na konieczność dołożenia należytej staranności przy ustalaniu rzeczywistego miejsca zamieszkania cudzoziemców zatrudnianych w Polsce oraz cudzoziemców delegowanych do innych państw członkowskich UE. Dotyczy to w szczególności Ukraińców, Mołdawian, Białorusinów, ale także Rumunów, Bułgarów i Chorwatów.

delegowanie pracowników budowlanych do Belgii: ważna zmiana przepisów od 1.7.2017

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Święty Graal Delegowania: Dokumentacja!

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę. 

Skuteczne dochodzenie należności od spóźniających się i nieuczciwych kontrahentów krajowych i zagranicznych

Szanowni Państwo,

w ostatnich 15 latach mojej pracy z eksporterami, z firmami delegującymi swój personel za granicę, z agencjami pracy tymczasowej oraz z firmami outsourcingowymi działającymi w kraju i za granicą, a także z podmiotami zatrudniającymi w Polsce cudzoziemców i delegujących cudzoziemców do Polski, często byłem konfrontowany z długimi postępowaniami sądowymi, uchylaniem się dłużników w kraju i za granicą przed terminowymi płatnościami, sztuczkami procesowymi zagranicznych pełnomocników dłużników polskich firm i z generalną niewydolnością wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach biznesowych.

Aby przeciwdziałać tym patologiom, Zarząd Izby Pracodawców Polskich w dniu 30.04.2010 podjął uchwałę o ukonstytuowaniu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich.

Konferencja dla Praktyków

 
Delegowanie za granicę | Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce | praca tymczasowa i outsourcing w Polsce | Delegowanie opiekunek do Niemiec
Kraków, 21 września 2017 r.
 
 • 9.00-11.00   - Delegowanie za granicę
 • 11.00-13.00 - Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce
 • 13.00-15.00 - Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
 • 15.30-17.00 - Obiad Mistrzów Delegowania

Skuteczna Rekrutacja - Akcja IPP: Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą

Izba Pracodawców Polskich wraz z wiodącymi polskimi producentami żywności rozpoczęła w maju 2017 roku ogólnopolską akcję:

"Smaczny polski posiłek dla każdego pracownika!"

Celem akcji jest zapewnienie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie Polski, każdemu pracownikowi delegowanemu za granicę oraz każdemu cudzoziemcowi, który wykonuje pracę na terenie kraju, bezpłatnego ciepłego posiłku lub całodziennego wyżywienia. 

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2017)

Od 1 czerwca 2017r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia. Niniejszy Biuletyn w całości poświęcamy analizie nowych przepisów.

Nasi autorzy omawiają nowe rodzaje wpisów do rejestru agencji zatrudnienia - do końca sierpnia 2017r., agencje zatrudnienia posiadające w dniu 1 czerwca 2017 r. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę oświadczenia, w którym oświadczą jakiego rodzaju usługi zamierzają świadczyć – czy to będzie pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe czy też praca tymczasowa.
Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017r.

Omawiamy również szczegółowo kwestie związane z utratą wpisu do rejestru oraz odmową wpisu.

Na koniec jeden z esejów poświęcamy nowym zasadom kierowania pracowników do pracy za granicą.

Spis treści:

 • Certyfikacja pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej po 1czerwca 2017 roku 
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w maju 2017 r.
 • Odmowa wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
 • Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia 
 • Formularze A1
 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych przez agencje zatrudnienia po 1 czerwca 2017 roku 
 • Podatkowe aspekty delegowania 
 • Sopory sądowe z ZUS 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Zmiana percepcji stosunku zatrudnienia przez pracowników i zleceniobiorców, błędne założenia systemu zabezpieczenia społecznego a utrzymywane przez prawodawcę modele optymalizacyjne

Z badań prowadzonych od wielu lat przez Izbę Pracodawców Polskich - na podstawie ankiet wypełnianych przez osoby zatrudnione na terenie Polski - wynika jednoznacznie, że w drugiej dekadzie XXI wieku nastąpiła zmiana percepcji stosunków zatrudnienia przez samych zatrudnionych. 

Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku kwestie zabezpieczenia społecznego i pewność trwałości stosunku pracy grały ogromną, jeśli nie decydującą rolę wśród zatrudnionych. Dzisiaj podstawowym kryterium, którym kierują się pracownicy przy wyborze pracodawcy, jest wysokość poborów netto. 

Opiekunka żąda wyrównania wynagrodzenia do niemieckiej stawki minimalnej

Przypominamy wszystkim firmom delegującym opiekunki do Niemiec, że w Niemczech obowiązują dwie stawki minimalne dla opiekunek:

Stawka niższa: 8,84 EUR/h

Stawka podwyższona w branży opieki: 10,20 EUR/h.

Na najbliższym bezpłatnym seminarium online dla firm, nasi eksperci wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z możliwości zastosowania stawki obniżonej.

W związku z falą skarg składanych do PIP i ZUS oraz do organów niemieckich przez opiekunki, a także w związku ze zwiększającą się liczbą spraw sądowych, które toczą się z powództwa opiekunek przed sądami polskimi i niemieckimi, przypominamy wszystkim firmom o konieczności dokładania należytej staranności przy formułowaniu umów i pozostałych dokumentów podpisywanych przez opiekunki kierowane do Niemiec. 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników