Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

najnowsze orzecznictwo i interpretacje ZUS, PIP: A1, diety i inne należności jako dopuszczalny element wynagrodzenia, kwatery, diety jako element wynagrodzenia, nielegalność delegowania do Belgii i Francji

Szanowni Państwo! W ostatnich tygodniach 2016 r. Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl liczne nowe orzeczenia i interpretacje ZUS, PIP i administracji podatkowej oraz interpretacje zagranicznych instytucji dla firm delegujących.

od stycznia 2017 r.: jeszcze więcej bezpłatnych informacji i spotkań dla firm delegujących

Dotąd wszyscy członkowie IPP (Członkowie Zwyczajni IPP, Członkowie GOLD i Członkowie PREMIUM) uczestniczyli bezpłatnie tylko w seminariach online o godzinie 10.30.

Od 1.1.2017 roku zapraszamy Państwa także do bezpłatnego udziału we wszystkich spotkaniach czwartkowych. W każdy czwartek odbywają się już od 5.1.2017 r. nast. spotkania: 

10.00   Delegowanie: zagadnienia podstawowe

Podczas spotkań poruszane są klasyczne problemy prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe związane z delegowaniem pracowników. 

10.30   Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych

Podczas spotkania z firmami omawiane są najbardziej istotne i najtrudniejsze z punktu widzenia praktyki problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z transgranicznym zatrudnieniem. 

11.00   Delegowanie opiekunek do Niemiec

Podczas spotkań poruszane są najbardziej newralgiczne kwestie prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe nurtujące branżę. 

11.30   Delegowanie: sekcje branżowe (Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury, Logistyczna, Metalurgiczna, Spożywcza) oraz sekcje krajowe (niemiecka, francuska, belgijska, skandynawska, niderlandzka)

Prawnicy Brighton&Wood omawiają aktualne zagadnienia nurtujące branże, w których delegowana jest największa ilość polskich pracowników. Uczestnicy dowiadują się o regulacjach dot. delegowania do najbardziej popularnych destynacji polskiego eksportu i polskiego delegowania. 

12.00   Nowoczesne stosunki zatrudnienia: praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne, optymalizacje, zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Uczestnicy dowiadują się o możliwościach legalnego korzystania z nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Dyskutowane są różnorakie – dopuszczalne przez prawo, orzecznictwo i praktykę kontrolną - modele optymalizacyjne.

12.30   Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy

Podczas spotkania z księgowymi, kadrowymi i pracownikami działów płac firm operujących w Polsce i w Europie prawnicy Kancelarii Brighton&Wood omawiają najtrudniejsze i budzące największe kontrowersje zagadnienia ze sfery prawa pracy, ubezpieczeń i podatków.

13.00   Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski i dalsze delegowanie cudzoziemców do innych krajów UE

Na spotkaniu omawiane są problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, z delegowaniem cudzoziemców do Polski i z dalszym delegowaniem cudzoziemców przez Polskie firmy do innych krajów UE.

13.30   Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia

Prawnicy Brighton&Wood informują o zmianach prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiadują się o nowym prawie, orzecznictwie, interpretacjach i pomysłach na uelastycznienie zatrudnienia.

Wszystkie w/w spotkania są otwarte i bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP (Członkowie Zwyczajni – jedna osoba z firmy, Członkowie GOLD i Członkowie Premium – trzy osoby z firmy).

Pełna lista najbliższych spotkań online znajduje się tutaj: www.delegowanie.pl/online

W związku z planowaną nowelizacją przepisów o poświadczaniu A1, ze zmianą przepisów o delegowaniu do Belgii, a także w związku z nasilającą się falą kontroli (w kraju i za granicą) w polskich firmach delegujących, przypominamy wszystkim członkom IPP o możliwości skorzystania z przewidzianych wyłącznie dla członków IPP unikatowej konsultacji online n/t nowych przepisów: http://delegowanie.pl/ekskluzywne-uslugi-dla-czlonkow-ipp

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy członkowskie IPP na Obiad Mistrzów Delegowania, podczas którego Prawnicy Brighton&Wood odpowiedzą na Państwa pytania. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15.30 w dniu 26.01.2017 po Konferencji Praktyków Delegowania i zarezerwowane jest dla firm członkowskich, których pracownicy uczestniczą w całej konferencji.

Zapraszam do rozważenia zmiany Państwa statusu na status Członka GOLD. Przewiduje on dużo większy pakiet bezpłatnych usług i dodatkowo w styczniu bezpłatna konsultację online w Kancelarii Brighton&Wood: www.delegowanie.pl/GOLD

Firmy, które przystąpią do IPP w styczniu przed Konferencją Praktyków Delegowania otrzymają w prezencie wartą 9.900,00 PLN publikację Delegowanie 2017 (www.delegowanie.pl/2017) lub (do wyboru) wart 9.900,00 PLN komplet 7 komentarzy do przepisów o delegowaniu (www.delegowanie.pl/komentarze).  

Przystąp teraz do IPP: www.delegowanie.pl/member

Wszystkie firmy delegujące zapraszamy do wzięcia udziału (w dniu 05.04.2017) w Konferencji Praktyków Delegowania. 

 

Kraków, 05.04.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 

 

DELEGOWANIE ZA GRANICĘ I ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2017 R.: 
Konferencja Praktyków Delegowania 5.04.2017 w Krakowie

 
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm
 

Orędzie Noworoczne Prezesa IPP Tomasza Majora

Drodzy Państwo!

Mija kolejny rok delegowania przez polskie firmy. Był to rok niełatwy: w marcu Komisja Europejska zaproponowała rewizję Dyrektywy 96/71, od jesieni inspektorzy PIP i ZUS w sposób zmasowany dokonują na zlecenie zagranicznych instytucji kontroli w polskich firmach delegujących. Przez cały rok trwały intensywne audyty w polskich firmach na terenie Belgii i Francji. Późnym latem 2016 r. rząd Szydło znowelizował przepisy o podstawie wymiaru składek zabierając każdej firmie delegującej kilka procent marży. Tuż przed świętami do gry wróciła Komisja Europejska proponując zaostrzenie przepisów o poświadczaniu formularzy A1, a w Belgii ogłoszono pakiet nowych przepisów o delegowaniu, które wyrzucą z sektora delegowania licznych polskich przedsiębiorców.

BARDZO WAŻNE!!! Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii powodują, że delegowanie dla 60% nie będzie możliwe

Jeszcze przed świętami Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy nowych przepisów, które zaczną obowiązywać już w 2017 roku.

Jeszcze przed świętami wiodące polskie firmy delegujące – obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood oraz Członkowie IPP GOLD i PREMIUM otrzymali pisemną analizę nowych regulacji.

„Wszyscy ci szaleńcy i dyletanci, którzy na etapie prac nad nową dyrektywą wdrożeniową mówili, że to „dobre prawo” zostali przez te nowe przepisy skompromitowani. Inicjatywy naukowo-biznesowe, polskie europarlamentarzystki, wszyscy ci naukowcy, „eksperci”, „lobbyści-nuworysze”, którzy wyjeżdżali na wycieczki do Brukseli, spotykali się i do dziś się spotykają z urzędnikami polskimi i unijnymi, dostali w kolejnym kraju kubeł zimnej wody na głowę. Nowe przepisy spowodują to, o czym mówiliśmy głośno od 2012 roku: ograniczenie działalności polskich firm na rynku belgijskim, stygmatyzację polskiego przedsiębiorcy na tym bardzo atrakcyjnym rynku. Kto podaje rękę komisarz Thyssen, zaprasza ją na spotkania i kongresy do Polski, organizuje wycieczki po Krakowie, opowiada o praktykach polskich firm, ten świadomie działa na szkodę Polski, polskiego eksportu, polskich pracowników i polskich przedsiębiorców delegujących. Przepisy dyrektywy wdrożeniowej implementowane właśnie w Belgii to pierwsza część planu likwidacji polskiego eksportu usług. Kolejne elementy to zaostrzenie dyrektywy podstawowej (projekt Thyssen z marca 2016) i rewizja przepisów o poświadczaniu A1 (projekt Thyssen z grudnia 2016 r.). Thyssen traktuje Polskę jak kolonię i rezerwuar taniej siły roboczej dla uprzemysłowionego Zachodu. Thyssen chce pozbawić polski budżet znaczących środków finansowych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych składek, a polskich pracowników uczynić współczesnymi pariasami na unijnych rynkach pracy. Bardzo żałuję, że polski rząd dał się wmanewrować w europejskie debaty o praworządności. Komisja Europejska prowadzi z rządem Szydło „konstruktywny dialog” w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i demokracji, a w sprawach naprawdę ważnych dla tysięcy polskich przedsiębiorców i dla milionów polskich pracowników nie prowadzi dialogu żadnego.

Dla wszystkich firm członkowskich IPP przewidzieliśmy od 2.1.2017 indywidualne konsultacje (w tym konsultacje online) mające na celu pilne dopasowanie działalności do nowych wymogów. Nasze biuro w Brukseli uruchamia od 2.1.2017 roku dodatkowy bezpłatny serwis wsparcia dla polskich firm zrzeszonych w Sekcji Belgijskiej IPP. Wszystkie nowe wymogi formalne przewidziane w nowych przepisach będą od 2.1.2017 r. realizowane nieodpłatnie dla firm członkowskich – skomentował nowe przepisy dla portalu delegowanie.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich.

W ostatnich miesiącach nasiliły się działania kontrolne belgijskiej inspekcji pracy wymierzone w polskie firmy delegujące.

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że  w 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Belgijscy inspektorzy weryfikują dokładnie:

 1. Czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem,
 2. Czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny,
 3. Czy polscy pracownicy delegowani otrzymują świadczenia przewidziane w belgijskim prawie, w tym także świadczenia związane z noclegiem i wyżywieniem lub też dietę w wysokości ok. 20-30 euro.

 „Nasilenie działań inspekcji belgijskiej związane jest z ukończonymi właśnie pracami nad nową (belgijską) ustawą o delegowaniu. Zaostrzy ona zasady delegowania do Belgii i wykluczy z rynku świadczenia usług i z delegowania wiele polskich firm. Rekomendujemy wszystkim firmom dostosowanie modelu swojej działalności do aktualnie bardzo specyficznej sytuacji na rynku w Belgii. W odniesieniu do wymogu zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i diet podjęliśmy na początku listopada 2016 roku zdecydowane kroki prawne. W naszym przekonaniu wymogi te mają charakter dyskryminujący i nie są zgodne z aktualnym prawem UE. Z drugiej jednak strony ostatnie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zachęca państwa członkowskie do szerszej interpretacji pojęcia płacy minimalnej zawartego w dyrektywie 96/71. Rekomendujemy wszystkim firmom delegującym do Belgii pilne dostosowanie dokumentacji do aktualnej sytuacji prawnej.” – skomentował dla portalu RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP i Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV.

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

Na tych dwóch rynkach Kancelaria Brighton&Wood zapewnia kompleksową obsługę firm; nie tylko dokumentację pozwalającą realizować kontrakty w maksymalnie zyskowny i bezpieczny sposób, ale także obronę firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii i Niderlandów.

Prawnicy Brighton&Wood komunikują się biegle w języku angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim. W tych językach sporządzane są dokumenty, umowy oraz pisma, a także prowadzone negocjacje.

Od listopada 2015 roku działa w Brukseli biuro Izby Pracodawców Polskich.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu obejmujące swym działaniem Belgię, Holandię i Luksemburg.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

 1. ubieganie się o zezwolenie na pracę tymczasową w Belgii,
 2. dokumentacja dla polskich firm usługowych i agencji zatrudnienia związana ze świadczeniem usług na terenie Belgii, Holandii i Luksemburga,
 3. przechowywanie dokumentów na terenie Belgii,
 4. reprezentant do kontaktu z belgijskimi inspekcjami,
 5. obsługa firm polskich w postępowaniach kontrolnych na terenie Belgii, Holandii i Luksemburga.

Biuro jest instytucją łącznikową polskiego eksportu usług w instytucjach europejskich. Izba Pracodawców Polskich reprezentuje polskich eksporterów wobec władz Unii Europejskiej oraz władz poszczególnych państw członkowskich, w których działają polskie firmy.

Wszystkie usługi biura w Brukseli zarezerwowane są dla członków Izby Pracodawców Polskich.

Zostań członkiem IPP: Zasady i formularz 

 

Począwszy od dzisiaj, przez trzy kolejne dni robocze użytkownicy bezpłatnej aplikacji na smartfony i tablety „Delegowanie” będą otrzymywać informacje n/t zmian w delegowaniu do Belgii.

Zachęcamy Państwa do ściągnięcia już teraz bezpłatnej aplikacji „Delegowanie” i do zapoznania się z nowymi przepisami.

 Google Play  AppStore

Aplikacja działa na wszystkich smartfonach, tabletach etc. (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1.

Aplikacja powstała dzięki staraniom i środkom finansowym Izby Pracodawców Polskich IPP, Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Kancelarii Brighton&Wood. Operatorem aplikacji jest portal Delegowanie.pl.

Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH.

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.  

Korzystanie z aplikacji nie jest związane z żadnymi opłatami ani nie wymaga podawania jakichkolwiek danych. Jej ściągnięcie na smartfon trwa kilka sekund. Użytkownicy aplikacji otrzymują codziennie liczne pożyteczne informacje n/t delegowania za granicę.

Rekomendujemy Państwu oraz wszystkim pracownikom Państwa firmy zaangażowanym w proces delegowania personelu za granicę korzystanie z aplikacji.

Aby ściągnąć aplikację na smartfon można kliknąć tutaj:

 Google Play  AppStore

Dzięki aplikacji niej dowiecie się z pierwszej i pewnej ręki o rewolucyjnych zmianach dla firm delegujących.

Będą to zmiany w zasadach poświadczania A1 z art. 12, będzie to zmiana de facto likwidująca  delegowanie w oparciu o art. 13, zmiany dot. A1 dla cudzoziemców i inne ważne nowe regulacje, których celem jest likwidacja polskiego delegowania.

Firmy, które w dniu dzisiejszym ściągną aplikację otrzymają dostęp do archiwum aplikacji.

Na najbliższym nadzwyczajnym bezpłatnym seminarium online poinformujemy Państwa o tych przepisach i znaczeniu dla działalności eksportowej i dla delegowania. 

Seminarium online odbędzie się w najbliższą środę (21.12.2016) o godzinie 12.00. Seminarium online jest bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP (dla członków zwyczajnych, członków GOLD i członków Premium). 

Przystąp do IPP teraz i weź udział w seminarium online: www.delegowanie.pl/member 

Zalety Seminariów Online organizowanych przez Delegowanie.pl: 

 • Seminarium Online jest uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl. 
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu. 
 • Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. 
 • Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu – tracą na dojazd, przelot, nocleg. 
 • Prowadzący udziela uczestnikom głosu. 
 • Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia. 
 • Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu. 
 • Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP. Koszt uczestnictwa w Seminarium Online dla pozostałych firm jest dużo niższy, niż koszt zwykłego seminarium, a dla uczestników, którzy zgłaszają się odpowiednio wcześnie, przewidziano atrakcyjne upominki. 

Jak się odbywa Seminarium Online? 

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki: 

 • Krok 1 Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online 
 • Krok 2 Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu. 
 • Krok 3 Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej. 

Wykład – uczestnicy słuchają wykładu, podczas którego mogą na czacie zadawać pytania do prelegentów. Wszystkie zadane pytania widzą też pozostali uczestnicy.

Prelegenci udzielają głosu uczestnikom, którzy chcą zadać pytanie bezpośrednio.

Po zakończonym wykładzie, prelegenci odpowiadają na wszystkie pytania.

Przystąp do IPP teraz i weź udział w najbliższym bezpłatnym spotkaniu online: www.delegowanie.pl/member 

Problematyka związana z nowymi przepisami o poświadczaniu A1 zostanie wszechstronnie omówiona na najbliższej Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie: 05.04.2017.

 

Kraków, 05.04.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 

 

DELEGOWANIE ZA GRANICĘ I ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2017 R.: 
Konferencja Praktyków Delegowania 5.04.2017 w Krakowie

 
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm
 

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy już w kwietniu

Bundesrat przyjął nowe przepisy o delegowaniu. Wchodzą one w życie już w kwietniu 2017 r. i będą dotyczyć wszystkich polskich firm delegujących do Niemiec. O przepisach informowaliśmy na seminariach online oraz na Konferencjach Praktyków Delegowania przez cały 2016 rok.

Wszystkie Aktualności, o których portal Delegowanie.pl informuje za pomocą bezpłatnej mobilnej aplikacji, omawiane są szczegółowo w każdy czwartek na spotkaniach online (www.delegowanie.pl/online) oraz zostaną również omówione na Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie w dniu 05.04.2017 r.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 7/7: wejście w życie nowych przepisów

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 6/7: automatyczna i błyskawiczna egzekucja zagranicznych składek przez ZUS

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 5/7: ekspresowe weryfikowanie i uchylanie poświadczonych formularzy A1 przez ZUS

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 4/7: Ograniczona ważność dokumentu A1

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 3/7: Poświadczanie formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach) dla obywateli krajów trzecich

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 2/7: Poświadczanie formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach)

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 1/7: delegowanie z art. 12

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

BARDZO WAŻNE!!! KE ogłasza nowe zasady poświadczania A1: koniec delegowania dla 80% polskich firm

W dniu wczorajszym, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował Państwa o opublikowanym (wczoraj) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

Jeszcze w dniu wczorajszym Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2016)

Nowy rok przynosi ogromne zmiany w przepisach dotyczących umów zleceń. Zacznie bowiem obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Szczegółowo o nowych regulacjach w tym zakresie przeczytają Państwo w jednym z artykułów zamieszonych w tym numerze Delegowania. Wiele firm musi zrewidować swoją dokumentację związaną z zatrudnieniem zleceniobiorców i dostosować ją do nowych wymogów.

Oprócz tego piszemy o zbiegach tytułów do ubezpieczeń z umowami zlecenia oraz przypominamy o różnicach między umową zlecenia a umową o pracę powołując się na najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie oceny pracowniczego charakteru umów zlecenia.  
 
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

kontrole w polskich firmach delegujących do Belgii: lista kontrolna belgijskiej inspekcji pracy

W ostatnich tygodniach nasiliły się działania kontrolne belgijskiej inspekcji pracy wymierzone w polskie firmy delegujące.

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że do końca lutego 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Delegowanie w 2017 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że już od najbliższego poniedziałku dostępne są dla wszystkich firm członkowskich egzemplarze obszernego poradnika n/t delegowania za granicę w 2017 roku.

powraca problem VAT w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Kilka lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo zaskakujące orzeczenie dotyczące podatku VAT od usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Informowaliśmy o tym Państwa na bieżąco. Niestety, po latach problem powraca, dlatego jeszcze raz przypominamy na czym polegał problem. 

Główna teza orzeczenia wydanego wówczas przez sąd administracyjny brzmiała: firma, która wyszukuje w Polsce osoby zainteresowane pracą w Niemczech, a następnie oddelegowuje je do pracy za granicą, jest odpowiedzialna jedynie za wybór i skierowanie osoby mającej odpowiednie kwalifikacje, a nie za efekt jej działań.

ZUS przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych z art. 13 (A1 na dwa kraje)

W dniu wczorajszym portal RynekDelegowania.pl otrzymał od Kancelarii Brighton&Wood listę ponad 40 pytań, które inspektorzy ZUS zadają pracownikom i zleceniobiorcom delegowanym w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Chodzi o A1 na dwa kraje. ZUS na wniosek instytucji niemieckich, belgijskich, francuskich i holenderskich weryfikuje formularze A1 wydawane właśnie z art. 13. Protokoły z przesłuchań pracowników i zleceniobiorców delegowanych są kluczowym dowodem w postępowaniu o uchylenie z mocą wsteczną formularzy A1 i w postępowaniach o nałożenie obowiązku opłacania, z mocą wsteczną, składek za granicą.

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2016)

Listopadowe wydanie miesięcznika Delegowanie poświęcamy w całości omówieniu tzw. zasady 183 dni. Nasi autorzy starali się kwestię miejsca opodatkowania dochodu pracowników omówić wszechstronnie.

Znajdziecie więc Państwo esej dotyczący zliczania 183 dni przy delegowaniu pracowników do kilku krajów jednocześnie (naprzemiennie) oraz artykuł traktujący o zasadzie obliczania 183 dni pobytu w Polsce obywateli Ukrainy.

Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie są poparte aktualnymi interpretacjami fiskusa.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

oficjalne stanowisko ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek pracowników/zleceniobiorców delegowanych

W październiku br. informowaliśmy Państwa o oficjalnym stanowisku MRPiPS w sprawie obowiązujących od 01.10.2016r. zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Przeszło miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów, dwa tygodnie temu, oficjalne stanowisko przekazał nam także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników