Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Niekorzystna zmiana w ustalaniu podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 01.10.2016r.

W lipcu 2016 roku informowaliśmy firmy członkowskie IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmy obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie. 

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Belgijska inspekcja żąda od polskich firm wypłaty diet i innych należności

W związku ze zmianą orzecznictwa,  przepisów i wewnętrznych wytycznych dotyczących delegowania, belgijska inspekcja pracy żąda od polskich firm wypłaty – oprócz wynagrodzenia belgijskiego - diet i innych świadczeń przewidzianych belgijskim prawem.

Praktyka ta zostanie usankcjonowana w całej UE przez nową dyrektywę procedowaną właśnie w instytucjach europejskich.

Na najbliższej konferencji, która odbędzie się już 23 listopada b.r. w Krakowie omówione zostaną najnowsze zasady delegowania do Belgii.

opodatkowanie i oskładkowanie kwater pracowniczych

W lecie 2016 roku Minister Finansów przeprowadził na niespotykaną dotąd skalę rewizję wydanych wcześniej interpretacji podatkowych dotyczących opodatkowania kwater pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę. Administracja podatkowa i ZUS rozpoczęły akcję ukierunkowaną na dokonywanie przypisu składek i podatków (z mocą wsteczną za ostatnie pięć lat) w firmach delegujących.

delegowanie zleceniobiorców za granicę: korzyści i pułapki prawne

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się w Krakowie w dniu 23.11.2016 r. omówione zostaną szczegółowo najnowsze wytyczne dot. delegowania zleceniobiorców. Referenci omówią w szczególności kwestie związane z poświadczaniem A1 dla zleceniobiorców, najnowsze orzecznictwo oraz wytyczne urzędów skarbowych, ZUS i PIP.

Problematyka ta będzie także omówiona na najbliższym poranku eksperckim online, który odbędzie się już w najbliższy czwartek: www.delegowanie.pl/online

Rewolucja dla firm delegujących: pierwsza i jedyna w Europie aplikacja na smartfony Delegowanie.pl

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od wczoraj działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

delegowanie do Niemiec w branży opieki: niemiecka spółka i niemiecki telefon - nowe modele zatrudnienia opiekunek i nieograniczone źródło nowych zleceń

Od dłuższego czasu polskie firmy stosują, obok polskiego delegowania, niemieckie modele zatrudnienia opiekunek. Okazuje się, że własna niemiecka spółka w Niemczech posiadająca niemiecki nr telefonu jest idealnym źródłem nowych zleceń. Nowoczesna centrala telefoniczna (niemiecki nr telefonu) obsługiwana jest z polski przez polską spółkę i nie generuje dodatkowych kosztów.  

delegowanie do Niemiec: zezwolenie na użyczanie pracowników (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung)

Przypominamy, że delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec odbywać się może dopiero po uzyskaniu zezwolenia administracyjnego. O zezwolenie może wystąpić polska spółka, posiadająca wpis do KRAZ, oddział polskiej spółki lub zależna spółka niemiecka polskiego przedsiębiorcy. Opłata administracyjna za uzyskanie zezwolenia wynosi w 2016 roku 1000 euro, a na zezwolenie czeka się kilka tygodni. Informujemy Państwa, że od 2016 roku Federalna Agencja Pracy zmieniła swoje procedury dla polskich firm.   

Delegowanie przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec

Z badań przeprowadzonych przez działający przy IPP Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w pierwszym półroczu 2016 polskie firmy wydelegowały do Niemiec ponad 15 tysięcy opiekunek z Rumunii, Bułgarii, Litwy i innych krajów UE.

Na najbliższym Spotkaniu Online Sekcji Opieki IPP, które odbędzie się we czwartek, w dniu 08.09.2016 r. o godzinie 10.30 omówione zostaną zasady, problemy i najnowsza praktyka w zakresie delegowania przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec.

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących

W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Firmy delegujące pracowników za granicę poddane są nowym procedurom kontrolnym. Polskie instytucje egzekwują zagraniczne kary wymierzane z tytułu nieprawidłowego delegowania Polaków za granicę. 

Rewolucja dla firm delegujących: cotygodniowe bezpłatne spotkania online z ekspertami n/t prawnych podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów delegowania

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już od ponad roku działa pierwsza w historii delegowania w Europie nowoczesna platforma wymiany wiedzy eksperckiej n/t delegowania w Europie.

Miesięcznik Delegowanie (Sierpień 2016)

W sierpniowym numerze miesięcznika Delegowanie powracamy do tematu umów zleceń w kontekście zatrudnienia transgranicznego. Piszemy o zbiegach umów zleceń z innymi tytułami – mimo, że nowe przepisy obowiązują już od 8 miesięcy, nadal dostajemy od Państwa wiele pytań na ten temat.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana

Komisja Europejska odrzuciła w dniu 20.07.2016 r. "żółtą kartkę", czyli sprzeciw 11 krajów w sprawie przepisów o pracownikach delegowanych. Zastrzeżenia wobec propozycji KE zgłosiły parlamenty: Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji.

Miesięcznik Delegowanie (Lipiec 2016)

Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Minister Pracy proponuje nowe zasady oskładkowania pracowników i zleceniobiorców delegowanych - zgodnie z sugestiami IPP

Jesienią 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych są niekonstytucyjne i muszą zostać zmienione do października 2016 r.

W grudniu 2015 r. i w lutym 2016 roku Tomasz Major wezwał Minister Rafalską do utrzymania ulgi dla firm delegujących proponując trzy alternatywne - i wszystkie trzy niezwykle korzystne dla firm delegujących - sformułowania nowego przepisu.

Jedną z wersji wybrała Minister Rafalska.

Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych

Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji Pracodawców: Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres), Europejskiej Federacji Przemysłu Metalowego CEEMET oraz kierowanych przez Tomasza Majora Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP. Ta ostatnia jest jedyną opinią złożoną przez polską organizację pracodawców.

1.06.2016: Niemiecki rząd przyjął przepisy dot. ograniczenia działalności polskich firm delegujących do Niemiec

Od roku 2014 informowaliśmy o pracach nad nowymi przepisami o delegowaniu do Niemiec.

W biuletynie styczniowym (2016) zaprezentowaliśmy Państwu treść nowych przepisów.

Członkowie IPP byli informowani na kilku spotkaniach online o zmianach.

W dniu 1.06.2016 niemiecki rząd przyjął pakiet nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec.

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się już w Krakowie zaprezentowane zostaną nowe przepisy.

Polskie i europejskie instytucje walczą z firmami delegującymi

 W ostatnich tygodniach miała miejsce kumulacja złych wiadomości dla polskich firm delegujących:

 1. Komisja Europejska podjęła decyzję o kontynuowaniu i przyspieszeniu prac nad rewizją dyrektywy 96/71.
  Delegowanie stacjonarne (rzeźnie, zakłady spawalnicze, opieka) zostanie zakazane.
  Polskie firmy będą musiały płacić swoim pracownikom nie tylko minimalne stawki, ale także wiele innych dodatków przewidzianych obcym prawem.
 2. Niemiecki rząd podjął decyzję o przyjęciu jeszcze w lecie tego roku przepisów drastycznie ograniczających delegowanie w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług.
 3. Polski parlament uchwalił 20.05.2016 ustawę implementującą dyrektywę wdrożeniową. Umożliwia ona polskim władzom egzekwowanie drakońskich zagranicznych grzywien i kar. Polski fiskus już od 18.06 będzie egzekutorem zagranicznych instytucji kontrolnych.
 4. Ta sama ustawa czyni PIP i ZUS donosicielami zagranicznych instytucji. W bardzo krótkich terminach polskie instytucje będą musiały inwigilować polskie firmy i donosić na nie za granicą. W szczególności będą badały rzeczywistą działalność krajową polskich firm.
 5. Polski fiskus i ZUS dokonują spektakularnych przypisów składek i podatków z tytułu delegowania pracowników. 
 6. Sąd Najwyższy nakazuje oskładkować noclegi zapewniane polskim pracownikom. 
 7. W całej UE 18.06.2016 wchodzą w życie przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową. Oznacza to koniec delegowania z „art. 13” bez obrotów krajowych. Pracownik delegowany będzie musiał zazwyczaj świadczyć pracę w Polsce. 

O tych i innych zmianach opowiemy na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się już 9.06.2016 w Krakowie.
To już ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kolejne dopiero jesienią.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe przepisy i nowe modele delegowania.

Komisja ignoruje głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Będzie rewizja Dyrektywy 96/71

Przewodniczący KE Juncker zapowiedział kontynuowanie prac nad rewizją Dyrektywy 96/71. W swoim przemówieniu w dniu 23.05.2016 potwierdził, że Komisja zignoruje kompletnie głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w swoich uzasadnionych opiniach uznały, że Komisja naruszyła swym wnioskiem legislacyjnym zasadę pomocniczości.

Oto fragment przemówienia Junckera:

Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71

W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników