Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Delegowanie do Niemiec: nowe zasady ustalania wartości świadczeń w naturze

Polskie firmy opłacające podatki za pracowników w Niemczech powinny zwrócić uwagę na nowe kwoty (Sachbezugswerte) obowiązujące od 1.1.2017 r. w przypadku zapewniania noclegu, wyżywienia, noclegu i przejazdu. Proszę zwrócić uwagę na ich niekompatybilność z polskim prawem i praktyką w zakresie oskładkowania.

Dojazdy do/z pracy pracowników delegowanych wolne od składek ZUS

Kwestia ujmowania w podstawie wymiaru składek kosztów związanych z zapewnieniem pracownikom delegowanym dojazdów do/z pracy za granicą niejednokrotnie była przedmiotem sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ten bowiem, mimo korzystnego dla pracodawców orzecznictwa, od lat stoi na stanowisku, że świadczenia w postaci dojazdów powinny stanowić podstawę wymiaru składek.

nowelizacja rozporządzeń unijnych: zmiana zasad poświadczania A1

Komisja Europejska ogłosiła właśnie zmiany w przepisach rozporządzeń unijnych regulujących zasady poświadczania formularzy A1.

Na najbliższym nadzwyczajnym bezpłatnym seminarium online poinformujemy Państwa o tych przepisach i znaczeniu dla działalności eksportowej i dla delegowania. 

Konferencja Praktyków Delegowania: Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w 2017 r. Konferencję Praktyków Delegowania. Poświęcona będzie w całości delegowaniu za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

W części pierwszej Konferencji Praktyków Delegowania omówione zostaną w sposób systematyczny aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wymogi administracyjne, jakie należy spełnić, by móc delegować pracowników za granicę.

bezpłatne publikacje n/t delegowania

Dla firm, które zgłoszą jeszcze w grudniu 2016 roku przynajmniej dwie osoby na wszystkie trzy moduły (9.00-11.00; 11.00-13.00 i 13.00-15.00) Konferencji Praktyków Delegowania (Kraków, 26.01.2017) przewidziane zostały atrakcyjne upominki (do wyboru): Komentarz do Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (http://delegowanie.pl/sklep/tom-8-komentarz-do-ustawy-z-dnia-20052016-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug) – wartość 1.900,00 PLN + VAT lub opracowanie n/t zatrudniania cudzoziemców w Polsce: http://delegowanie.pl/sklep/tom-9-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-polsce.html – wartość 1.900,00 PLN + VAT.

Delegowanie 2017

 

Książka będzie dostępna w sprzedaży od 1.12.2016 r.

Cena regularna dla firm niebędących członkami IPP: 4252 PLN + VAT 5% + koszty pakowania i wysyłki 150 PLN.

Bezpłatne egzemplarze dla wszystkich firm obsługiwanych na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood od 23.11.2016 r.

rekrutowanie pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE

W dniu 11.12.2016 odbędzie się w Kambodży w Siem Reap, nieopodal kompleksu zabytkowego Angkor Wat Spotkanie Wizjonerów Delegowania. Konferencja realizowana jest w ramach I. Misji Gospodarczej Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV do Kambodży i poświęcona będzie przyszłości rekrutowania pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE.

Delegowanie przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec

Kwestia dalszego delegowania (forwardu) obywateli UE do innych państw członkowskich UE budzi wiele kontrowersji w praktyce.

Na najbliższym Seminarium Online dla firm omówione zostaną zasady delegowania przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec.

Na przykładzie opiekunek omówione zostaną zasady uzyskiwania formularzy A1, kwestie podatkowe i inne ważne aspekty związane z delegowaniem w tych nowoczesnych modelach.

Seminarium online 22.09.2016

22.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Kierunki zmian w prawie europejskim: propozycja Komisji Europejskiej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Seminarium online 15.09.2016

15.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Najnowsze wytyczne ZUS dot. poświadczania formularzy A1

seminarium online 08.09.2016

08.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zmiany w prawie niemieckim

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

15 LAT DELEGOWANIA

Wywiad z Tomaszem Majorem, Prezesem Zarządu Izby Pracodawców Polskich i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood.

Delegowanie.pl: Minęło właśnie 15 lat Pana działalności dla firm, które delegują pracowników za granicę. Co zmieniło się od czasu, kiedy zaczynał Pan doradzać firmom eksportowym?

Kumulacja aktów prawnych regulujących transgraniczne zatrudnienie w UE

Od wielu lat przedsiębiorcy i ich doradcy skonfrontowani są ze zwiększającą się ciągle ilością aktów prawnych regulujących delegowanie za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Do najważniejszych aktów prawnych, które każdy przedsiębiorca i doradca prawny musi znać, należą:

Definicja „pracownika delegowanego”

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE42 „pracownik delegowany” oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.

Zdolność (firmy) do delegowania: pierwsze kryterium podstawowe

Jednym z celów Dyrektywy Wdrożeniowej jest „poprawienie wdrażania i monitorowania pojęcia delegowania, aby zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu obowiązujących przepisów przez przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej w Traktacie swobody świadczenia usług lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, oraz uniemożliwienie tych zjawisk i ich zwalczenie.”

Zdolność (pracownika) do bycia delegowanym: drugie kryterium podstawowe

 Aby ocenić, czy delegowany pracownik tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje, uwzględnia się wszystkie elementy faktyczne cechujące taką pracę i sytuację danego
pracownika.
Do elementów tych mogą należeć następujące kwestie:
• czy praca jest wykonywana przez ograniczony okres w innym państwie członkowskim,

Kompleksowe wsparcie dla firm delegujących

 Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) wraz z Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz portalem Delegowanie.pl stworzyły unikalny system kompleksowego wsparcia dla firm delegujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców.

Sfinansowany z środków Izby Pracodawców Polskich i prowadzony przez najbardziej skutecznych i doświadczonych prawników zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem portal www.delegowanie.pl jest unikalną w skali europejskiej bazą wiedzy n/t delegowania.

Formularze A1

Bez formularzy A1 delegowanie nie ma sensu ekonomicznego. Uzyskanie A1 i jego utrzymanie to dla każdej firmy sprawa priorytetowa.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników