Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Zezwolenia, zgłoszenia, notyfikacje

 Przepisy europejskie o delegowaniu oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dopuszczają ingerencję w wolny rynek, która polega na zezwoleniach, notyfikacjach i innych środkach o charakterze niedyskryminacyjnym.

Budownictwo, infrastruktura, energetyka, logistyka, transport, meblarstwo, usługi spawalnicze, stoczniowe

Kluczowi klienci Brighton&Wood prowadzą działalność w branżach infrastrukturalnych. Są to zarówno globalnie działające koncerny międzynarodowe, jak i małe oraz średnie firmy rodzinne. Prawnicy Brighton&Wood wspierają tych przedsiębiorców nie tylko w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą, ale prowadzą także negocjacje z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz rozwiązują konflikty wewnątrz większych, międzynarodowych struktur.

Praca tymczasowa

Agencje pracy tymczasowej to obok firm przemysłowych największa grupa klientów Brighton&Wood. W niszowych kwestiach związanych z delegowaniem prawnicy Brighton&Wood doradzają wiodącym światowym agencjom pracy tymczasowej. Z usług Brighton&Wood korzystają bardzo często zagraniczne agencje pracy. Specyfika europejskiego rynku pracy tymczasowej powoduje, że nieodzowną rzeczą jest ścisły kontakt z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi agencje pracy. Tomasz Major jest uznanym europejskim ekspertem w zakresie transgranicznej pracy tymczasowej.

Branża opieki

 Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP

W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy prawnicy Brighton&Wood chronią firmę i jej władze przed wszczęciem postępowań o wykroczenie, oraz zapobiegają uzyskaniu przez inspektorów wiedzy i dowodów, które w przyszłości mogą spowodować wszczęcie przez pracownika, pracownika tymczasowego lub zleceniobiorcy postępowania sądowego przeciwko firmie. Bardzo często w praktyce delegowania kontrola PIP jest elementem kontroli krzyżowej wszczętej przez zagraniczne instytucje.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS

„Krytyczne” dla firm delegujących postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS zmierzają albo do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1, albo do podwyższenia podstawy wymiaru składek. W pierwszym przypadku ZUS dąży do wyłączenia pracowników lub zleceniobiorców delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z tym skutkiem, że firma zostanie zobligowana do opłacenia za granicą składek oraz odsetek i kar, za wszystkie wsteczne i bieżące okresy delegowania.

Kontrole prowadzone przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę – wywiad z Tomaszem Majorem

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Określane przez mój zespół tzw. „problematyczne” kontrole w firmach delegujących pracowników za granicę idą w dwóch kierunkach: z jednej strony mają na celu zweryfikowanie poprawności danych zgłaszanych do ZUS przy wnioskowaniu o formularze A1; z drugiej strony są ukierunkowane na podwyższenie podstawy wymiaru składek deklarowanych przez firmy.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych za granicą

 W wybranych krajach europejskich prawnicy Brighton&Wood obsługują firmy w postępowaniach kontrolnych.
Ponieważ zagraniczne instytucje coraz częściej zlecają polskim inspektorom ZUS lub PIP prowadzenie kontroli krzyżowych, obsługa firmy zarówno w kraju, jak i za granicą przez ten sam zespół prawników jest niezwykle wydajna i skuteczna.
Ta ekskluzywna i wyjątkowa usługa zarezerwowana jest dla firm obsługiwanych na stałe przez Brighton&Wood.

 

Stała obsługa polskich firm delegujących

Elitarna grupa firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, korzysta ze stałej, kompleksowej, permanentnej i wszechstronnej obsługi przez Kancelarię Brighton&Wood. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi.

Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych

Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji Pracodawców: Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres), Europejskiej Federacji Przemysłu Metalowego CEEMET oraz kierowanych przez Tomasza Majora Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP.

Pismo Tomasza Majora do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera: wezwanie do zdyscyplinowania Komisarz Thyssen i podległych jej służb

W dniu 16.05.2016 Tomasz Major wystąpił w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców do szefa Komisji Europejskiej z obszernym pismem w/s rozpoczęcia procedury żółtej kartki.

W swym piśmie Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców podkreślił na wstępie, że parlamentarne jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły w swoich uzasadnionych opiniach, że Komisja naruszyła w sposób drastyczny fundamentalną zasadę pomocniczości.

Tomasz Major wzywa Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad projektem rewizji Dyrektywy 96/71

Działający w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców wezwał w swoim liście z dnia 13.05.2016 r. Panią Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad tym nieudanym pod względem poprawności legislacyjnej, wadliwym prawnie i szkodliwym dla wspólnego rynku wnioskiem legislacyjnym.
 

Rzeczywisty i zatajony przez Komisję cel Wniosku Legislacyjnego

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Firmy obsługiwane na stałe przez Brighton&Wood

Stała obsługa proponowana jest wyłącznie firmom, które albo są członkami IPP, albo Członkami Premium, albo korzystały z konsultacji Brighton&Wood

Komisja Europejska dyskryminuje pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Komisja Europejska zwiększa chaos prawny w zakresie delegowania i zachęca państwa członkowskie do świadomego

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Archaiczne przepisy o delegowaniu – wnioski po lekturze propozycji rewizji Dyrektywy 96/71

 W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Europarlament wyznacza posłów-sprawozdawców nowej dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71

 Sprawozdawcą w Komisji ds. Zatrudnienia, zajmującej się nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, z ramienia Europejskiej Partii Ludowej będzie Elisabeth MORIN-CHARTIER z Francji.

Polski Senat uznaje projekt dyrektywy za sprzeczny z zasadą pomocniczości

Senat wydał negatywną opinię w sprawie zmian w unijnej dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, uznając propozycję KE za niezgodną z zasadą pomocniczości.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników