Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Intensywne konsultacje IPP z polskim rządem

Podczas intensywnej i długiej telekonferencji z wiceminister pracy Prezes IPP Tomasz Major wymienił z wysoką przedstawicielką polskiego rządu poglądy n/t dyrektywy. W wymianie korespondencji, która towarzyszyła telekonferencji Izba otrzymała od Pani Minister informacje oraz liczne argumenty, którymi posługiwał się będzie rząd w dalszych pracach nad dyrektywą. Prezes IPP Tomasz Major przekazał swoje uwagi do wniosku legislacyjnego i zapewnił Panią Minister o pełnej współpracy i wymianie informacji n/t dyrektywy.

Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major wzywa Minister Pracy Ewę Rafalską do podjęcia natychmiastowych i skoordynowanych działań w celu zapobieżenia dokonania nieodwracalnych zmian, które uderzą w polskich obywateli oraz w polskich przedsiębiorców.

 Tomasz Major przyjął z satysfakcją jednoznaczne krytyczne wobec planowanych zmian, stanowisko polskiego rządu oraz stanowisko sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w przedmiocie rewizji dyrektywy 96/71/WE i  podkreślił, że po raz pierwszy od ponad dekady pracodawcy delegujący oraz rząd mówią w sprawie delegowania jednym głosem. 

IZT sporządza i przekazuje polskiemu rządowi Ocenę Wpływu rewizji Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników na polski rynek pracy i na finanse publiczne RP

W marcu 2016 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przeprowadził na zlecenie Zarządu Izby Pracodawców Polskich analizę wpływu wniosku prawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 w/s Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016) 128 final] na polski rynek pracy, na polskich eksporterów i na finanse publiczne RP.

Spotkanie IPP i EEEV z Komisją Europejską

W dniu 16.03.2016 miało miejsce trójstronne spotkanie robocze Izby Pracodawców Polskich oraz Europejskiej Federacji Pracodawców z Komisją Europejską w/s pakietu nowych przepisów o delegowaniu pracowników.
Z ramienia Komisji Europejskiej uczestniczył m.in. merytoryczny autor projektu dyrektywy zmieniającej podstawowa Dyrektywę 96/71.

Zarząd IPP rozpoczyna serię indywidualnych spotkań z wiodącymi firmami delegującymi

 Podczas spotkań przedsiębiorcy są informowani o treści wniosku legislacyjnego oraz o wpływie nowelizacji na ich firmy. Dyskutowana jest strategia działań IPP. Narady z wiodącymi firmami delegującymi oraz z merytorycznie najbardziej doświadczonymi właścicielami oraz zarządami firm prowadzi osobiście Tomasz Major, Prezes IPP.

Dla wszystkich firm delegujących zrzeszonych w IPP rozpoczyna się seria seminariów oraz bezpłatnych spotkań online.

Zarząd IPP przyjmuje strategię działań Izby w sprawie nowej dyrektywy

Zarząd Izby podejmuje Uchwałę w/s rewizji dyrektywy 96/71:
 
„Mając na względzie dobro polskich przedsiębiorców delegujących Zarząd IPP uchwala, co następuje:
 
§ 1. IPP będzie aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad wnioskiem prawodawczym Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 w/s Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016) 128 final].
 

Komisja Europejska prezentuje reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Portal www.Delegowanie.pl jako pierwszy w Europie informuje opinię publiczną i przedsiębiorców o szczegółach wniosku legislacyjnego.
 
Rewizja ta jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób.
 

Baza wiedzy n/t delegowania do Luksemburga

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu pięciotomową bazę wiedzy n/t delegowania do Luksemburga.

Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ obejmuje swoją tematyką nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma, która deleguje pracowników do Luksemburga. Jest to także jedyna publikacja zawierająca omówienie belgijskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

Baza wiedzy n/t delegowania do Belgii

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu pięciotomową bazę wiedzy n/t delegowania do Belgii.

Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ obejmuje swoją tematyką nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Belgii. Jest to także jedyna publikacja zawierająca omówienie belgijskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

Baza wiedzy n/t delegowania do Francji

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu pięciotomową bazę wiedzy n/t delegowania do Francji.

Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ obejmuje swoją tematyką nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Francji. Jest to także jedyna publikacja zawierająca omówienie francuskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

Miesięcznik Delegowanie (Lipiec 2015)

Główny Inspektor Pracy przedstawił niedawno na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy sprawozdanie z działań Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku.
Zawarte w nim dane świadczą m.in., że sądy pracy zmieniły zasadniczo podejście do oceny kontraktów cywilnoprawnych. Ze statystyk PIP wynika, że w 2014 roku do sądów pracy trafiło 240 pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. Sądy rozpatrzyły w tym czasie sprawy prawie 140 zatrudnionych. W zdecydowanej większości wypadków (w stosunku do 113 osób) uznano pozwy złożone przez inspektorów za uzasadnione. Tylko w wypadku 9 osób sądy pracy uznały, że wolą stron było zawarcie umowy zlecenia i nie zachodzą przesłanki do uznania tego kontraktu za umowę o pracę.

Jak podała Główna Inspektor Pracy, w 2014 r. inspektorzy pracy sprawdzili ponad 52 tys. umów cywilnoprawnych w ponad 10 tys. firm. Stwierdzili, że co piąty kontrolowany pracodawca lub przedsiębiorca nie przestrzegał zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę, a problem dotyczył prawie 15 % sprawdzonych umów.
Praktyka pokazuje, że rzeczywiście aktywność PIP w tym zakresie wzrosła i utrzymuje się w bieżącym roku.
Dlatego postanowiliśmy poświęcić temu ten Biuletyn. Analizujemy z nim dwa orzeczenia – jedno sądu rejonowego (jest to jedna ze spraw, o których w swoim sprawozdaniu mówi PIP) oraz orzeczenie SN, szczególnie ciekawe w tym kontekście, bo dotyczące urzędnika urzędu skarbowego zatrudnionego na umowę zlecenia.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie prawa przeciwko Niemcom

Szanowni Państwo, 

Wczoraj, tj. 19.05.2015r. Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko Niemcom w sprawie stosowania przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu.
 
Komisja wystosowała do władz niemieckich wstępne upomnienie, co jest pierwszym etapem procedury o naruszenie prawa UE. Niemcy mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeśli Niemcy nie usuną uchybienia, procedura ta może w ostateczności skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 
W komunikacie KE zaznacza, że w pełni popiera wprowadzenie w Niemczech ustawowej płacy minimalnej. "Komisja uważa jednak, że zastosowanie ustawy o płacy minimalnej do wszystkich operacji transportowych na terenie Niemiec w nieproporcjonalny sposób ogranicza swobodę świadczenia usług i wolny przepływ dóbr".

belgijscy inspektorzy prześwietlają polskie firmy

Szanowni Państwo! 

Od 2015 roku belgijscy inspektorzy stosują nowe wytyczne dot. kontroli polskich firm. Sprawdzają oni m.in., czy polska firma spełnia warunki delegowania, tj. czy prowadzi na terenie Polski rzeczywistą działalność podstawową oraz czy pracownicy zazwyczaj świadczą pracę w Polsce. 

W przypadku stwierdzenia, że tak nie jest, wszczynane są postępowania karne oraz jednostronnie kwestionowane są – wbrew europejskim przepisom - formularze A1.

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2015)

Od lipca 2013r., kiedy to weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 17 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, obserwujemy wzmożone kontrole UKS tzw.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

delegowanie opiekunek do Niemiec: różne interesy niemieckich agencji, polskich firm i opiekunek

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Rynek charakteryzuje się stabilnymi przychodami, pewnymi płatnościami oraz długofalowymi relacjami z klientami i partnerami niemieckimi.

Od kilku lat narasta poważny konflikt między interesami niemieckich agentów-pośredników, polskich firm delegujących i opiekunek.

Ci pierwsi coraz częściej w sposób niedopuszczalny uzależniają od siebie polskie firmy i windują swoje prowizje. Polskie firmy walczą z urzędami o utrzymanie rentowności biznesu, a opiekunki mają coraz wyższe żądania płacowe.

Coraz więcej polskich firm decyduje się w ostatnim czasie rezygnować z usług niemieckich pośredników. Proponują rodzinom bezpośrednie rozliczenie z pominięciem niemieckich agentów, rozbudowują własną sieć akwizycji i obsługi w Niemczech. W ten sposób dają rodzinom tę sama usługę co dotychczas, za niższą cenę, opiekunce są w stanie zapewnić wyższe wynagrodzenie i same generują wyższy zysk.

delegowanie opiekunek do Niemiec: dialog z niemieckimi koordynatorami n/t zmian i pozyskiwania nowych zleceń

Niedawno weszły w życie w Niemczech nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Polski Sejm potwierdził niedawno, że system tzw. podwójnych zleceń będzie dopuszczalny jeszcze przez cały 2015 rok.

Jednocześnie polskie sądy rozstrzygają na niekorzyść firm:

  1. Czynności rekrutacyjno-marketingowe w konstelacji uproszczonej są obejściem prawa, są niedopuszczalne i ich stosowanie stanowi podstawę do uchylenia formularzy A1,
  2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia na zbyt niskim poziomie jest rażąco niskie i narusza zasady współżycia społecznego,
  3. ZUS ma rację anulując A1, jeżeli firma delegująca nie ma rzeczywistych obrotów krajowych na poziomie 25%.

ZUS w ścisłej współpracy z zagranicznymi instytucjami prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania śledcze wymierzone w polskie firmy.

Wynagrodzenie minimalne w Niemczech wynosi 8,50 EUR za każdą godzinę pracy.

delegowanie opiekunek do Niemiec: dotychczasowe modele delegowania kwestionowane przez urzędy

Polskie urzędy skarbowe podważają w ostatnim czasie zwolnienie przedmiotowe z VAT i wszczynają postępowania karno-skarbowe przeciwko zarządom i właścicielom polskich firm kierujących opiekunki do Niemiec nakładając jednocześnie obowiązek opłacenia podatku VAT od faktur wystawianych rodzinom za ostatnie pięć lat działalności.

Trwa bezprecedensowa krucjata polskiego ZUS i zagranicznych instytucji przeciwko polskim firmom.

Niemiecki urząd celny zwalcza samozatrudnienie w branży opieki

W ostatnich tygodniach miały miejsce liczne kontrole u niemieckich pośredników polskich firm wysyłających opiekunki w ramach samozatrudnienia.

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Szanowni Państwo!

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników