Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Delegowanie opiekunek do Niemiec: nowe regulacje - wygrani i przegrani

Szanowni Państwo! 

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę opieki.
Dotychczasowy model, w którym opiekunka pracuje 7 dni w tygodniu, pozostaje w gotowości świadczenia pracy przez całą dobę i za swoje zaangażowanie otrzymuje od 900 do 1300 EURO legł w gruzach.
Za każdą godzinę pozostawania w dyspozycji agencje opieki muszą po 1.1.2015 roku płacić 8,5 EUR.

Płaca minimalna w Niemczech a polska branża transportowa

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
 
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę transportową.
 
Dotychczasowe modele zatrudnienia kierowców w polskich firmach transportowych legły w gruzach.
 

nowe zasady wynagradzania kierowców w Niemczech - ważna interpretacja niemieckiego urzędu

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą aktywną organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2014 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę. Wśród nich jest też ponad 100 firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

Bezprecedensowa nagonka na polskie firmy we Francji: nowa ustawa Savary

Trwa krucjata przeciwko polskim firmom kierującym personel do Francji.

Niedawno weszła w życie tzw. ustawa Savary (loi Savary), ukierunkowana na walkę z firmami z Europy Środkowo-Wschodniej.
 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH BRANŻY OPIEKI DOMOWEJ W NIEMCZECH

W związku z wejściem w życie w Niemczech ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przesyłamy Państwu bardzo ważne informacje n/t opieki AD 2015. 

pierwszy i jedyny na rynku komentarz do Dyrektywy Wdrożeniowej

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

O samej Dyrektywie informowaliśmy już Państwa wielokrotnie. Szczegóły można znależć również na stronie delegowanie.pl.

studenci i uczniowie do 26 lat zatrudnieni na umowę zlecenia nie mogą otrzymać A1 - orzecznictwo sądowe

Sądy Powszechne wydały niedawno szereg ważnych wyroków dotyczących uzyskiwania A1 dla zleceniobiorców, którzy są jednocześnie studentami (uczniami) do 26 roku życia.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/.../UE

Z myślą o partnerach biznesowych za granicą przedstawiamy Państwu  wersje językowe dyrektywy

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2014) - NOWA DYREKTYWA

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszych rąk pierwsze objaśnienia najważniejszych pojęć, które znalazły się w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zamieszczamy także tekst dyrektywy przed głosowaniem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Brak konsensu w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu

Na dzisiejszym (17.02.2014) oficjalnym spotkaniu dotyczącym dyrektywy wdrożeniowej dowiedzieliśmy się, że cały czas brak jest konsensusu pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu.

 

Tym samym całkiem realne staje się nieuchwalenie dyrektywy proponowane Radzie, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu przez Tomasza Majora, Partnera Zarządzającego w Kancelarii Brighton&Wood i Prezesa Izby Pracodawców Polskich: http://www.delegowanie.pl/kompromis_Tomasza_Majora

 

Propozycja kompromisu w/s Dyrektywy Wdrożeniowej

 W dniu dzisiejszym (07.02.2014) Tomasz Major zaproponował wyważony projekt kompromisu w/s dyrektywy wdrożeniowej.

Francuskie gratulacje dla polskiego rządu za zlikwidowanie delegowania w UE

 Na początku lutego 2014 roku prasa francuska gratulowała polskiemu rządowi i polskim europarlamentarzystom przechylenia szali dyskusji n/t delegowania pracowników w kierunku forsowanym przez Francję i Niemcy:

http://ragemag.fr/pologne-tire-parti-revolution-ukrainienne-60243/

Kraje te zmierzają do zlikwidowania delegowania pracowników. Polska przez pewien czas, donosi prasa francuska, występowała w obozie liberalnym, i wraz z Wielką Brytanią oraz innymi krajami, broniła firm delegujących. Na decydujących negocjacjach w grudniu Polska nagle zmieniła obóz i przystąpiła do skrajnie antybiznesowej i antypracowniczej koalicji kierowanej przez Niemcy i Francję.

polska agencja pracy tymczasowej delegująca do Niemiec musi tam odprowadzać podatek od wynagrodzeń od pierwszego dnia

 Wielokrotnie już informowaliśmy Państwa o praktykach zagranicznych organów skarbowych, w szczególności władz holenderskich, nakazujących odprowadzanie podatku dochodowego za pracowników za granicą, niezależnie od tego, czy pracownicy przebywali tam dłużej niż 183 dni.

 

umowy zlecenia - najnowsze propozycje rządu

 Szanowni Państwo,

 

Od kilku dni rząd zapowiada zmiany w przepisach ograniczające zawieranie tzw. umów „śmieciowych”.

Już w ubiegłym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidujący zmiany w zakresie obejmowania obowiązkiem ubezpieczeń zleceniobiorców.

 

OPIEKA DOMOWA DŁUGOTERMINOWA

Nieznany obiekt
Książka pt. „Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki” zawiera zbiór schematów postępowań zalecanych w przypadku świadczenia usług lub sprawowania opieki domowej. Uwzględnia najczęstsze schorzenia osób w podeszłym wieku.
Publikacja przygotowana została z myślą o pracownikach firm świadczących takie usługi w Polsce i za granicą. Manual stanowi wykaz zalecanych przez InstytutOpieki.eu standardów opieki. Jest jednym z elementów kwalifikowanych schematów działania agencji opieki: http://instytutopieki.eu/standardy-opieki.html

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy opiekunki. Podręcznik Opiekuna jest też integralną częścią obszernego programu teoretycznego i praktycznego szkolenia opiekunek i opiekunów oraz certyfikacji kompetencyjnej opiekunek i opiekunów prowadzonej przez Instytut Opieki: http://instytutopieki.eu/certyfikacja-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow....

Podręcznik Opiekuna sfinansowany został w całości z środków Instytutu Opieki i z środków Sekcji Opieki Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące opiekunki i opiekunów do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna (ponad 260 stron), przygotowana została w przejrzystej formie, napisana prostym językiem i wydana starannie w bardzo wygodnym formacie.

Bułgaria i Rumunia uzyskują pełny dostęp do rynku pracy UE

Z dniem 1 stycznia obywatele Bułgarii i Rumunii otrzymali pełny i nieskrępowany dostęp do rynku pracy w pozostałych 26 państwach członkowskich UE, w tym również w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii, gdzie dotąd obowiązywały restrykcje wobec nich.

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę: wyzwania w 2014 roku!

Szanowni Państwo!

W nadchodzącym roku życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz wielu sukcesów zawodowych.
 
Przesyłamy Państwu specjalne życzenia od Prezesa IPP: http://delegowanie.pl/oredzie-noworoczne-prezesa-ipp
 
Zarząd Izby Pracodawców Polskich wraz z portalem delegowanie.pl przygotował na nowy rok szereg udogodnień i upominków dla firm delegujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców:

Orędzie Noworoczne Prezesa IPP

Szanowni Państwo!

Mija rok 2013. Był on dla wielu firm delegujących wyjątkowo stresujący: liczne kontrole, zaostrzenie polityki ZUS w zakresie poświadczania formularzy A1, aktywność zagranicznych instytucji, spowodowały, że delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę stało się trudniejsze, niż dotychczas.

Projekt Dyrektywy po "kompromisie" w Radzie

Udostępniona została polska wersja językowa projektu Dyrektywy o delegowaniu pracowników po kompromisie osiągniętym na posiedzeniu Rady w dniu 9 grudnia 2013r.

Poniżej zamieszczamy teksty najważniejszych z Państwa punktu widzenia artykułów, czyli 3, 9 oraz 12.
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników