Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

delegowanie opiekunek do Niemiec: różne interesy niemieckich agencji, polskich firm i opiekunek

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Rynek charakteryzuje się stabilnymi przychodami, pewnymi płatnościami oraz długofalowymi relacjami z klientami i partnerami niemieckimi.

Od kilku lat narasta poważny konflikt między interesami niemieckich agentów-pośredników, polskich firm delegujących i opiekunek.

Ci pierwsi coraz częściej w sposób niedopuszczalny uzależniają od siebie polskie firmy i windują swoje prowizje. Polskie firmy walczą z urzędami o utrzymanie rentowności biznesu, a opiekunki mają coraz wyższe żądania płacowe.

Coraz więcej polskich firm decyduje się w ostatnim czasie rezygnować z usług niemieckich pośredników. Proponują rodzinom bezpośrednie rozliczenie z pominięciem niemieckich agentów, rozbudowują własną sieć akwizycji i obsługi w Niemczech. W ten sposób dają rodzinom tę sama usługę co dotychczas, za niższą cenę, opiekunce są w stanie zapewnić wyższe wynagrodzenie i same generują wyższy zysk.

delegowanie opiekunek do Niemiec: dialog z niemieckimi koordynatorami n/t zmian i pozyskiwania nowych zleceń

Niedawno weszły w życie w Niemczech nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Polski Sejm potwierdził niedawno, że system tzw. podwójnych zleceń będzie dopuszczalny jeszcze przez cały 2015 rok.

Jednocześnie polskie sądy rozstrzygają na niekorzyść firm:

  1. Czynności rekrutacyjno-marketingowe w konstelacji uproszczonej są obejściem prawa, są niedopuszczalne i ich stosowanie stanowi podstawę do uchylenia formularzy A1,
  2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia na zbyt niskim poziomie jest rażąco niskie i narusza zasady współżycia społecznego,
  3. ZUS ma rację anulując A1, jeżeli firma delegująca nie ma rzeczywistych obrotów krajowych na poziomie 25%.

ZUS w ścisłej współpracy z zagranicznymi instytucjami prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania śledcze wymierzone w polskie firmy.

Wynagrodzenie minimalne w Niemczech wynosi 8,50 EUR za każdą godzinę pracy.

delegowanie opiekunek do Niemiec: dotychczasowe modele delegowania kwestionowane przez urzędy

Polskie urzędy skarbowe podważają w ostatnim czasie zwolnienie przedmiotowe z VAT i wszczynają postępowania karno-skarbowe przeciwko zarządom i właścicielom polskich firm kierujących opiekunki do Niemiec nakładając jednocześnie obowiązek opłacenia podatku VAT od faktur wystawianych rodzinom za ostatnie pięć lat działalności.

Trwa bezprecedensowa krucjata polskiego ZUS i zagranicznych instytucji przeciwko polskim firmom.

Niemiecki urząd celny zwalcza samozatrudnienie w branży opieki

W ostatnich tygodniach miały miejsce liczne kontrole u niemieckich pośredników polskich firm wysyłających opiekunki w ramach samozatrudnienia.

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Szanowni Państwo!

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Miesięcznik Delegowanie (Luty 2015)

To wydanie miesięcznika Delegowanie w całości traktuje o pracy tymczasowej. Pokrótce omawiamy najważniejsze uregulowania w tym zakresie wynikające z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dodatkowo, autorzy dokonują analizy orzeczeń dotyczących zatrudniania przez agencje pracowników i zleceniobiorców.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Delegowanie opiekunek do Niemiec: nowe regulacje - wygrani i przegrani

Szanowni Państwo! 

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę opieki.
Dotychczasowy model, w którym opiekunka pracuje 7 dni w tygodniu, pozostaje w gotowości świadczenia pracy przez całą dobę i za swoje zaangażowanie otrzymuje od 900 do 1300 EURO legł w gruzach.
Za każdą godzinę pozostawania w dyspozycji agencje opieki muszą po 1.1.2015 roku płacić 8,5 EUR.

Płaca minimalna w Niemczech a polska branża transportowa

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
 
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę transportową.
 
Dotychczasowe modele zatrudnienia kierowców w polskich firmach transportowych legły w gruzach.
 

nowe zasady wynagradzania kierowców w Niemczech - ważna interpretacja niemieckiego urzędu

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą aktywną organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2014 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę. Wśród nich jest też ponad 100 firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

Bezprecedensowa nagonka na polskie firmy we Francji: nowa ustawa Savary

Trwa krucjata przeciwko polskim firmom kierującym personel do Francji.

Niedawno weszła w życie tzw. ustawa Savary (loi Savary), ukierunkowana na walkę z firmami z Europy Środkowo-Wschodniej.
 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH BRANŻY OPIEKI DOMOWEJ W NIEMCZECH

W związku z wejściem w życie w Niemczech ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przesyłamy Państwu bardzo ważne informacje n/t opieki AD 2015. 

pierwszy i jedyny na rynku komentarz do Dyrektywy Wdrożeniowej

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

O samej Dyrektywie informowaliśmy już Państwa wielokrotnie. Szczegóły można znależć również na stronie delegowanie.pl.

studenci i uczniowie do 26 lat zatrudnieni na umowę zlecenia nie mogą otrzymać A1 - orzecznictwo sądowe

Sądy Powszechne wydały niedawno szereg ważnych wyroków dotyczących uzyskiwania A1 dla zleceniobiorców, którzy są jednocześnie studentami (uczniami) do 26 roku życia.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/.../UE

Z myślą o partnerach biznesowych za granicą przedstawiamy Państwu  wersje językowe dyrektywy

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2014) - NOWA DYREKTYWA

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszych rąk pierwsze objaśnienia najważniejszych pojęć, które znalazły się w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zamieszczamy także tekst dyrektywy przed głosowaniem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Brak konsensu w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu

Na dzisiejszym (17.02.2014) oficjalnym spotkaniu dotyczącym dyrektywy wdrożeniowej dowiedzieliśmy się, że cały czas brak jest konsensusu pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu.

 

Tym samym całkiem realne staje się nieuchwalenie dyrektywy proponowane Radzie, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu przez Tomasza Majora, Partnera Zarządzającego w Kancelarii Brighton&Wood i Prezesa Izby Pracodawców Polskich: http://www.delegowanie.pl/kompromis_Tomasza_Majora

 

Propozycja kompromisu w/s Dyrektywy Wdrożeniowej

 W dniu dzisiejszym (07.02.2014) Tomasz Major zaproponował wyważony projekt kompromisu w/s dyrektywy wdrożeniowej.

Francuskie gratulacje dla polskiego rządu za zlikwidowanie delegowania w UE

 Na początku lutego 2014 roku prasa francuska gratulowała polskiemu rządowi i polskim europarlamentarzystom przechylenia szali dyskusji n/t delegowania pracowników w kierunku forsowanym przez Francję i Niemcy:

http://ragemag.fr/pologne-tire-parti-revolution-ukrainienne-60243/

Kraje te zmierzają do zlikwidowania delegowania pracowników. Polska przez pewien czas, donosi prasa francuska, występowała w obozie liberalnym, i wraz z Wielką Brytanią oraz innymi krajami, broniła firm delegujących. Na decydujących negocjacjach w grudniu Polska nagle zmieniła obóz i przystąpiła do skrajnie antybiznesowej i antypracowniczej koalicji kierowanej przez Niemcy i Francję.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników