Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 2/7: Poświadczanie formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach)

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

W dniu 16.12.2016 w godzinach porannych wiodące polskie firmy delegujące – obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood oraz Członkowie IPP GOLD i PREMIUM otrzymali obszerną pisemną analizę nowych regulacji. 

Druga najbardziej rażąca i drastyczna zmiana dotyczy mechanizmu poświadczania formularzy A1 z art. 13. 

Komisja proponuje, by polskie prawodawstwo miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca zatrudniający pracownika w kilku krajach prowadził na terenie Polski znaczącą działalność. 

Komisja podkreśla cel nowej regulacji: walka z firmami, które na terenie Polski nie prowadzą żadnej działalności i delegują pracowników korzystając z mechanizmu przewidzianego w art. 13 Rozp. 883/2004: “In order to avoid abuse, the legislation of the Member State of the employer will only apply in such a case if that employer carries out substantial activity in the Member State where it is established. This reduces the risk of letter-box companies being utilised to circumvent the rules.” 

Dla wielu pracowników niemożliwe będzie poświadczenie formularzy A1 po wejściu w życie nowych przepisów zaproponowanych 15.12.2016 r. przez Komisję Europejską. 

„ZUS stanie się egzekutorem polskich firm. To nie instytucje zagraniczne zakażą polskim przedsiębiorcom delegować swój personel za granicę. Zrobi to ZUS stosując nowe przepisy.” – skomentował dla portalu Rynek Delegowania Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej polskie firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. 

ZUS będzie posiadał wiedzę n/t interpretacji w/w pojęć. Nowe przepisy tworzone były przy czynnym i aktywnym udziale profesor Gertrudy Uścińskiej, która jako ekspert uczestniczy od wielu lat jako przedstawiciel Polski w unijnym panelu eksperckim Network of legal experts on intra EU-mobility (FreSsco). FreSsco konsultowała i współtworzyła projekt legislacyjny Komisji Europejskiej. Profesor Uścińska jest od niedawna (od 2016 r.) prezesem ZUS powołanym przez rząd Szydło. 

„Komisja określa zmiany „kosmetycznymi”. Tymczasem, jak wynika z naszej analizy, ukierunkowane są one na zlikwidowanie delegowania przez większość polskich firm. Na rynku zostaną podmioty spełniające warunki do delegowania. Każda firma obsługiwana przez Kancelarię Brighton&Wood otrzyma na przełomie grudnia i stycznia indywidualne rekomendacje pozwalające na kontynuowanie działalności w przyszłości i przede wszystkim na kontynuowanie delegowania. W pierwszych daniach stycznia rozpoczniemy proces konsultacji z firmami członkowskimi IPP. Uratujemy i ochronimy polskie delegowanie przed brzytwą Thyssen i przed działającym na zlecenie zagranicznych instytucji ZUS.” – dodał Tomasz Major. 

Firmy członkowskie IPP i pozostałe firmy delegujące zapraszamy do zgłaszania się na konsultacje online oraz na konsultacje w biurach Izby Pracodawców Polskich i Europejskiej Federacji Pracodawców w Warszawie, Krakowie i Berlinie: 

Formularz konsultacji: www.brightonwood.com 

Firmy zainteresowane nabyciem unikalnej ekspertyzy n/t nowych przepisów prosimy o kontakt z Dyrektorem IPP ds. Eventów, panem Robertem Grzegorzakiem: administrator@delegowanie.pl.  

Na najbliższym nadzwyczajnym bezpłatnym seminarium online poinformujemy Państwa o tych przepisach i znaczeniu dla działalności eksportowej i dla delegowania. 

Seminarium online odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 12.00. Seminarium online jest bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP (dla członków zwyczajnych, członków GOLD i członków Premium). 

Przystąp do IPP teraz i weź udział w seminarium online: www.delegowanie.pl/member 

Zalety Seminariów Online organizowanych przez Delegowanie.pl: 

 • Seminarium Online jest uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl. 
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu. 
 • Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. 
 • Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu – tracą na dojazd, przelot, nocleg. 
 • Prowadzący udziela uczestnikom głosu. 
 • Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia. 
 • Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu. 
 • Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP. Koszt uczestnictwa w Seminarium Online dla pozostałych firm jest dużo niższy, niż koszt zwykłego seminarium, a dla uczestników, którzy zgłaszają się odpowiednio wcześnie, przewidziano atrakcyjne upominki. 

Jak się odbywa Seminarium Online? 

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki: 

 • Krok 1 Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online 
 • Krok 2 Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu. 
 • Krok 3 Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej. 

Wykład – uczestnicy słuchają wykładu, podczas którego mogą na czacie zadawać pytania do prelegentów. Wszystkie zadane pytania widzą też pozostali uczestnicy.

Prelegenci udzielają głosu uczestnikom, którzy chcą zadać pytanie bezpośrednio.

Po zakończonym wykładzie, prelegenci odpowiadają na wszystkie pytania.

Przystąp do IPP teraz i weź udział w najbliższym bezpłatnym spotkaniu online: www.delegowanie.pl/member 

Problematyka związana z nowymi przepisami o poświadczaniu A1 zostanie wszechstronnie omówiona na najbliższej Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie: 26.01.2017.

 

Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

Kraków, 26.01.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 

Konferencja Praktyków Delegowania
Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm
Kraków, 26.01.2017 r.
 
 

Program szczegółowy: 

 9.00 – 11.00 Polskie i europejskie aspekty delegowania za granicę 

W części pierwszej Konferencji Praktyków Delegowania omówione zostaną w sposób systematyczny aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wymogi administracyjne, jakie należy spełnić, by móc delegować pracowników za granicę.
 
Podczas tej części Tomasz Major wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood odpowiedzą na pytania uczestników. Właśnie dzięki umożliwieniu uczestnikom współdecydowania o poruszanej tematyce, prelekcje Tomasza Majora cieszą się wśród firm delegujących ogromną popularnością już od prawie dwudziestu lat. Tomasz Major umożliwia uczestnikom zadawanie pytań podczas całej prelekcji i prowadzi z uczestnikami dialog. Dzięki temu Konferencje Praktyków Delegowania stały się swoistym forum wymiany doświadczeń.
 1. Zdolność firmy do delegowania – kto może delegować
 2. Zdolność pracownika do bycia delegowanym? – jakie warunki musi spełnić pracownik, by jego pracodawca mógł go wysłać za granicę?
 3. Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 12 – najnowsza praktyka, orzecznictwo i planowane zmiany
 4. Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 13 – najnowsza praktyka i orzecznictwo i planowane zmiany
 5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: zmiana przepisów od października 2016 r.
 6. Zakłady podatkowe polskich firm za granicą
 7. Zasada 183 dni i opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych
 8. Delegowanie a prawo pracy: jakie prawo stosować w przypadku delegowania? Minimalne stawki i inne obowiązkowe dodatki oraz składniki wynagrodzenia, czas pracy pracowników delegowanych, urlopy pracowników delegowanych.
 9. Spory sądowe z pracownikami delegowanymi
 10. Delegowanie zleceniobiorców – A1, aspekty ubezpieczeniowe i podatkowe
 11. Delegowanie pracowników tymczasowych – wymogi administracyjne, A1, aspekty ubezpieczeniowe i podatkowe
 12. Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce –aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe
 13. Delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach do krajów UE
 14. Planowana rewizja Dyrektywy Podstawowej 96/71, rozporządzenia 883/2004 i innych ważnych przepisów 
Referenci przeprowadzą z uczestnikami pogłębioną dyskusję na aktualne i najbardziej kontrowersyjne tematy związane z delegowaniem, m.in.:
 1. dokumentowanie działalności krajowej dla celów poświadczania A1 i dla celów udowodnienia zagranicznym inspektorom zdolności do delegowania;
 2. dokumentowanie zdolności pracownika do bycia delegowanym;
 3. A1 z art. 13: praktyczne aspekty i dokumentacja
 4. A1 bez działalności krajowej? A1 przy znikomej działalności krajowej?
 5. A1 a zdolność do delegowania: kiedy firma posiadająca A1 nie może delegować?
 6. odmowa poświadczenia A1
 7. uchylenie poświadczonych A1 z mocą wsteczną
 8. oskładkowanie kwater i innych świadczeń rzeczowych: niekorzystna zmiana orzecznictwa
 9. opodatkowanie kwater i innych świadczeń rzeczowych: nowe niekorzystne wytyczne Ministra Finansów
 10. podwójne opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę: niekorzystne wytyczne Ministra Finansów
 11. egzekucja zagranicznych kar i podatków w Polsce
 12. ceny transferowe: jak polski fiskus walczy z eksporterami
 13. Minister Finansów uchyla wydane w ostatnich latach interpretacje wiążące korzystne dla firm delegujących
 14. Planowane zmiany w zasadach poświadczania A1, w opodatkowaniu i w oskładkowaniu w Polsce i ich wpływ na delegowanie 

  

11.00-13.00 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski oraz dalsze delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich UE
Legalne zatrudnienie i delegowanie – dopuszczalne optymalizacje kosztowe – zmiany w przepisach
 

Każdego dnia pracę w Polsce wykonuje ponad milion obywateli Ukrainy i innych państw niebędących członkami UE. Polska gospodarka została uzależniona od cudzoziemskiej siły roboczej. Ambitne programy socjalne realizowane przez rząd trwale wyrzuciły z rodzimego rynku pracy ponad pół miliona pracowników, których zastąpili przybysze ze Wschodu. Podczas Konferencji Praktyków Delegowania doświadczeni prawnicy zajmujący się od dwudziestu lat transgranicznym zatrudnieniem, omówią z firmami najważniejsze aspekty delegowania cudzoziemców do Polski, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i dalszego delegowania cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach do innych krajów Unii Europejskiej. Konferencja Praktyków Delegowania jest dla większości firm jedyną okazją spotkania Tomasza Majora i jego zespołu. – Swój czas prawnicy Brighton&Wood poświęcają stałej i intensywnej obsłudze elitarnej grupy firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem.

Nowość!!! Bezwizowy wjazd obywateli Ukrainy do UE. Legalne możliwości zatrudniania Ukraińców w Niemczech i innych krajach UE. Legalne możliwości delegowania Ukraińców przez polskie firmy do Niemiec i do innych krajów członkowskich UE.
 
 1. Cudzoziemcy z UE i cudzoziemcy z poza UE
 2. Delegowanie cudzoziemców do Polski i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 3. Zaawansowane tryby zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 4. Typy zezwoleń o pracę i wniosek o wydanie zezwolenia
 5. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
 6. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i minimalna stawka wynagrodzeń zleceniobiorcy-cudzoziemca
 7. Podróże służbowe cudzoziemców
 8. Uproszczone formy legalizacji pracy w Polsce
 9. Nawiązywanie stosunku pracy z cudzoziemcem - stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 10. Umowy o dzieło i umowy zlecenia w praktyce zatrudniania cudzoziemców
 11. Optymalizacje w zakresie składek na ZUS: zbiegi tytułów do ubezpieczeń (podwójne zlecenia, zbieg umowy o pracę i umowy zlecenia): kalkulacje, ryzyka i zagrożenia
 12. Różne formuły opodatkowania cudzoziemców w Polsce
 13. Praca tymczasowa vs outsourcing
 14. Zatrudnienie tymczasowe
 15. Informowanie o warunkach zatrudnienia, zapoznanie z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami i zasadami BHP, prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 16. Powództwo cudzoziemca o ustalenie istnienia stosunku pracy, aktywność PIP
 17. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: wymogi formalne, normy imperatywne i skutki prawne
 18. Dalsze delegowanie (forward) cudzoziemców zatrudnionych w Polskich firmach
 

  

13.00 - 15.00 Praktyka delegowania w poszczególnych państwach członkowskich: warsztaty dla firm

Doświadczeni prawnicy Kancelarii Brighton&Wood przeprowadzą z uczestnikami pogłębioną dyskusję na aktualne tematy związane z delegowaniem do poszczególnych krajów, m.in.:
 1. Francja: nowe wymogi administracyjne, obowiązek i zasady przechowywania dokumentów, obowiązkowy przedstawiciel polskiej firmy we Francji, kontrole, nieproporcjonalne sankcje za naruszanie przepisów formalnych, egzekwowanie francuskich kar w Polsce.
 2. Belgia: nowe przepisy i nowe obowiązki administracyjne w 2017 r. LIMOSA, CHECK-IN AT WORK, PDOK/OPOC. Nowy sposób kontrolowania polskich firm: SMART, PERMANENT AND EFFICIENT CONTROL. Kontrole krzyżowe.
 3. Nowe przepisy i nowa praktyka delegowania do Holandii, Luksemburga i do krajów skandynawskich.
 4. Prowadzenie firmy w innym kraju: porównanie kosztów prowadzenia firmy, opodatkowania i obciążeń pozapłacowych w różnych krajach europejskich; delegowanie z innych krajów – bezpośrednie zatrudnienie.
 5. Delegowanie w przyszłości: jak będzie wyglądało transgraniczne zatrudnienie w najbliższych latach?  
  

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM

 

 

15.30 - 17.00 Obiad Mistrzów Delegowania

Tradycyjna i ceniona przez członków IPP impreza, która ma już swoich stałych bywalców, odbędzie się, jak zawsze, w kultowej restauracji rybnej pod Krakowem, która działa pod patronatem Tomasza Majora i serwuje najlepszą rybę oraz owoce morza w Polsce. Wyśmienite wino serwuje osobiście znawca i kolekcjoner najlepszych światowych win, twórca i właściciel winnicy Manufaktura - Tomasz Major (www.TomaszMajor.com); impreza dla firm, które w ostatnich dwóch latach wielokrotnie uczestniczyły w seminariach portalu www.delegowanie.pl i często korzystają z licznych usług Portalu, dla firm obsługiwanych przez Brighton&Wood, dla Członków Izby Pracodawców Polskich, i dla innych firm i osób osobiście zaproszonych przez Tomasza Majora; spotkanie jest bezpłatne; tradycyjnie już, każda zaproszona osoba otrzymuje przed seminarium indywidualne dedykowane zaproszenie na Spotkanie Mistrzów Delegowania.
 
Uwaga promocje!!!
 
 1. Dla firm, które zgłoszą jeszcze w grudniu 2016 roku przynajmniej dwie osoby na wszystkie trzy moduły (9.00-11.00; 11.00-13.00 i 13.00-15.00) przewidziane zostały atrakcyjne upominki (do wyboru): Komentarz do Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (http://delegowanie.pl/sklep/tom-8-komentarz-do-ustawy-z-dnia-20052016-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug) – wartość 1.900,00 PLN + VAT lub opracowanie n/t zatrudniania cudzoziemców w Polsce: http://delegowanie.pl/sklep/tom-9-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-polsce.html – wartość 1.900,00 PLN + VAT.
 2.  Dla firm, które zgłoszą jeszcze w grudniu 2016 roku przynajmniej trzy osoby na wszystkie trzy moduły (9.00-11.00; 11.00-13.00 i 13.00-15.00) przewidziane zostały atrakcyjne upominki (do wyboru): Komplet 7 komentarzy do przepisów o delegowaniu: www.delegowanie.pl/komentarze – wartość 9.900,00 PLN + VAT lub inna publikacja książkowa (www.delegowanie.pl) wybrana przez firmę.
Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na spotkania online. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów. 
Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie oraz do przesyłania pytań do referentów. 
 
Konferencja w Krakowie (26.01.2017, 9.00-15.00) jest uzupełnieniem programu spotkań online z ekspertami, które odbywają się w każdy czwartek: 
W każdy czwartek o godzinie 10.00 odbywa się Poranek Ekspercki IPP. Podczas spotkania z firmami dyskutowane są najbardziej istotne z punktu widzenia praktyki problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z transgranicznym zatrudnieniem. Osoby uczestniczące w Poranku Eksperckim IPPP mogą bezpłatnie skorzystać z możliwości uczestniczenia w tym samym dniu w Seminarium Online (11.00) oraz w Spotkaniu Sekcji Opieki (10.30), a także w sesji pytań i odpowiedzi oraz w sesji dyskusji z uczestnikami (11.30).
W każdy czwartek o godzinie 10.30 odbywają się online Spotkania Sekcji Opieki IPP. Podczas spotkań poruszane są najbardziej newralgiczne kwestie prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe nurtujące branżę. Spotkania Sekcji Opieki są bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami Sekcji Opieki IPP lub Sekcji Delegowania IPP lub też przystąpią przed seminarium do IPP lub do Sekcji Opieki IPP.
W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywają się Seminaria Online dla firm delegujących. Podczas spotkań poruszane są problemy prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe związane z delegowaniem pracowników. Seminaria są bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami Sekcji Delegowania IPP lub też przystąpią przed seminarium do IPP.
W każdy czwartek o godzinie 16.30 odbywa się Sesja pytań i odpowiedzi na pytania dot. delegowania. Uczestnicy spotkania zadają pytania, a Tomasz Major, odpowiada na nie i przeprowadza konstruktywny dialog z uczestnikami.
Spotkania o godzinie 10.30, 11.00 i o 16.30 są otwarte i bezpłatne dla firm członkowskich IPP (www.delegowanie.pl/member).  
 
Referenci:
Konferencję poprowadzi Tomasz Major ze swoimi współpracownikami z Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).
 
Tomasz Major – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę.
„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.
Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.
Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.
Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.
Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood.
Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Indiach i Nepalu ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli tych krajów. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.
Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com).
W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ; www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi.
 
 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM

 
 
Bezpośredni kontakt do organizatora:
 Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309;

 

 


W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników