Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Nowelizacja Ordynacji podatkowej - obce władze fiskalne będą mogły przebywać w siedzibach polskich UKS i uczestniczyć w kontrolach

W ostatnich dniach media donoszą o niepokojących zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Chodzi głównie o tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz pomysł dodatkowej sankcji karnej i szerokie ujęcie definicji „unikania opodatkowania”. „Jeżeli podatnik dokonał transakcji bez uzasadnionego powodu ekonomicznego lub biznesowego, a dominującym celem było uzyskanie korzyści podatkowej (obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub uniknięcie tego zobowiązania, podwyższenie kwoty nadpłaty, zwrotu podatku, straty) organy podatkowe mogą określić zobowiązanie podatkowe bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia konstrukcjach prawnych, a także pominąć te konstrukcje prawne, które są nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego” – tak właśnie według resortu finansów funkcjonować powinna klauzula.
Projekt Ordynacji zawiera jednak jeszcze jeden, kluczowy dla firm działających transgranicznie, zapis – otóż zgodnie z nim, przedstawiciele obcych władz będą mogli przebywać w siedzibach polskich organów podatkowych i urzędów kontroli skarbowej oraz uczestniczyć w postępowaniach – właśnie takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników