Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Obroty osiągane przez firmę dla celów A1 - wyjaśnienia ZUS

Na prośbę firm posiadających status agencji pracy tymczasowej, Izba Pracodawców Polskich we współpracy z Kancelarią Brighton Wood zwróciła się do Centrali ZUS z zapytaniem dotyczącym określenia obrotów krajowych i zagranicznych.

 
Izba wystosowała do ZUS pismo o takiej treści:
 
„Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady Nr 987/2009 do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego (nr 883/2004) sformułowanie „który normalnie tam prowadzi swą działalność” odnosi się do pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzeniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów charakteryzujących działalność prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo. Odnośne kryteria muszą zostać dopasowane do specyficznych cech każdego pracodawcy i do rzeczywistego charakteru prowadzonej działalności.
 
Oznacza to, że pracodawca ubiegający się o zaświadczenia A1 dla delegowanych pracowników musi prowadzić w kraju, gdzie ma swą siedzibę tzw. znaczącą działalność. Dotyczy to także agencji pracy tymczasowej.
 
Decyzja Nr A2 Komisji ds. Zabezpieczenia Społecznego oraz opracowany przez nią Praktyczny Poradnik pt. „Ustawodawstwo właściwe”, stanowią, iż jednym z kryteriów znaczącej działalności jest wielkość osiąganych obrotów w kraju i za granicą. Z całą pewnością, firma osiągająca w kraju obroty na poziomie 25% prowadzi znaczącą działalność (tak stanowi Praktyczny Poradnik).
 
Niestety, nie definiuje on pojęcia obrotów ani nie zawiera innych szczegółowych kwestii w tym zakresie.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie takiego oto problemu:
Agencja pracy tymczasowej prowadzi rekrutacje personelu zarówno dla polskich, jak i zagranicznych użytkowników. Działania rekrutacyjne obejmują zamieszczanie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, załatwianie wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. Działania te odbywają się wyłącznie w Polsce i wykonuje je personel świadczący pracę wyłącznie na terenie Polski.
Rekrutowani pracownicy są następnie udostępniani pracodawcom-użytkownikom w Polsce i za granicą.
Za usługę rekrutacji wykonaną w całości w Polsce, przez polski personel, firma wystawia fakturę pracodawcy-użytkownikowi.
 
Czy w takiej sytuacji obrót osiągnięty z tytułu zrekrutowania pracowników (czynność wykonana wyłącznie na terenie Polski, ale dla zagranicznego użytkownika) należy potraktować jako obrót krajowy czy zagraniczny?

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników