Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

od lipca br. obowiązkowe prowadzenie ewidencji godzin pracy zleceniobiorców - zmasowane kontrole PIP w firmach delegujących zleceniobiorców

Wielokrotnie informowaliśmy o fatalnym dla eksporterów projekcie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br. i zakłada, że zleceniobiorca nie będzie mógł otrzymywać za swoje usługi wynagrodzenia niższego niż 12 zł za godzinę.

Przypomnijmy też, że w projekcie zapisano, że zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić pisemną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę i zleceniobiorca pisemnie potwierdzi liczbę przepracowanych godzin.

Jeżeli zleceniodawca ze względu na miejsce wykonywania zlecenia lub świadczenia usług nie ma możliwości prowadzenia ewidencji liczby przepracowanych godzin, zleceniobiorca przedkłada pisemną informację obejmującą liczbę przepracowanych godzin przy realizacji zlecenia lub usługi. Informację taką zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Oznacza to, że od 1 lipca każdy zleceniodawca będzie musiał prowadzić ewidencję godzin pracy zleceniobiorców. W przypadkach jednak, gdy zleceniobiorca nie wykonuje usług np.: w siedzibie firmy, to sam zleceniobiorca będzie prowadził ewidencję czasu pracy. Tak będzie np.: w branży opieki, gdzie usługa jest wykonywana poza siedzibą i miejscem działalności zleceniodawcy

Co istotne, ewidencję godzin pracy będzie trzeba prowadzić zawsze, nawet, gdy wynagrodzenie w umowie określone jest kwotowo, np.: 500 zł miesięcznie.

Normie materialnej nakładającej obowiązek zapewnienia stawki godzinowej oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin towarzyszyć będzie norma stanowiąca o wykroczeniu w przypadku naruszenia tych obowiązków. Proponuje się zatem wprowadzić art. 8b, zgodnie z którym przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, która nie wypłaca należnego wygrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości nie niższej niż 12 zł, oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych przy wykonaniu zlecenia lub świadczeniu usługi, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przy okazji nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu Ministerstwo proponuje również zmiany do przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy

Proponuje się przyjęcie przepisów nakładających na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Właściwe organy PIP zostaną uprawnione do nakazania stronie umowy wypłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z nowym przepisem.

W najbliższy czwartek, 28.01.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują za granicę zleceniobiorców. Tematem spotkania będą zmiany w zakresie zbiegów tytułów do ubezpieczeń oraz najnowsze – dramatyczne dla firm orzecznictwo Sądu Najwyższego na temat oskładkowania diet zleceniobiorców. Referenci odniosą się szeroko do ogłoszonych niedawno zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców i przedstawią alternatywne rozwiązania i tryby delegowania oraz transferu zleceniobiorców, które będzie trzeba wdrożyć po 1.7.2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium online jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu.

Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia.

Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.

Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP.

Jak się odbywa Seminarium Online?

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:

Krok 1   Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online

Krok 2   Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.

Krok 3   Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

Wykład – uczestnicy słuchają wykładu, podczas którego mogą na czacie zadawać pytania do prelegentów. Wszystkie zadane pytania widzą też pozostali uczestnicy.

Prelegenci udzielają głosu uczestnikom, którzy chcą zadać pytanie bezpośrednio.

Po zakończonym wykładzie, prelegenci odpowiadają na wszystkie pytania.

Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP.

Zgłoś się na seminarium online poświęcone delegowaniu: www.delegowanie.pl/online

Przystąp do IPP: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Cennik szkolenia online w piątek, 20.11.2015 o 9.00:

Członkowie IPP:                       bezpłatnie

Członkowie Premium IPP:           bezpłatnie

Pozostałe firmy:                       1.900,00 PLN + VAT

Członkostwo w IPP: miesięczna składka w wysokości 100 EUR.

Zostań członkiem IPP: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Dla wszystkich firm, które przystąpią do IPP w 2016 roku: komplet komentarzy wart 9.900,00 PLN gratis.

Spotkania poprowadzi i przekaże informacje z pierwszej ręki osobiście Tomasz Major, który od samego początku procesu przygotowującego zmiany był informowany o zamierzeniach rządu federalnego i polskim firmom prawie dwa lata temu przedstawiał zmiany, które na zawsze zmienią krajobraz delegowania do Niemiec.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech i w Europie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i delegowania. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu.

Do Niemiec od wielu lat delegowana jest największa liczba pracowników z Polski. Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood obsługują polskie firmy działające na niemieckim rynku od prawie dwudziestu lat. Co roku ponad sto firm działających na rynku niemieckim korzysta z wiedzy i doświadczenia Brighton&Wood. Są wśród nich polskie firmy rodzinne, ale także największe niemieckie koncerny budowlane i przemysłowe oraz międzynarodowe korporacje działające globalnie. Ze wsparcia Izby Pracodawców Polskich oraz z portalu wiedzy www.delegowanie.pl korzysta co roku ponad 1700 firm delegujących, w tym ponad 1000 firm operujących na rynku niemieckim. Także nowoczesne firmy outsourcingowe oraz agencje pracy tymczasowej obsługiwane są przez Kancelarię Brighton&Wood. Elitarna grupa firm obsługiwana osobiście przez Tomasza Majora deleguje do Niemiec co roku ponad 90 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Izba Pracodawców Polskich od 2013 roku ściśle współpracuje z Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW). Od kwietnia 2015 roku to największe zrzeszenie niemieckiego biznesu posiada swoje biuro w Krakowie i Warszawie. Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) zrzesza aktualnie ponad 270 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Dają oni zatrudnienie na terenie Niemiec ponad 9 milionom osób. Na terenie Niemiec funkcjonuje ponad 300 biur BVMW. W najważniejszych krajach – partnerach biznesowych Republiki Federalnej Niemiec BVMW posiada własne biura. Od kwietnia 2015 roku funkcjonują dwa nowe biura BVMW w Polsce: w siedzibie Kancelarii Brighton&Wood w Warszawie oraz w budynku Izby Pracodawców Polskich i portalu www.delegowanie.pl w Krakowie (www.ipp.org.pl/cbz).

Prawnicy Brighton&Wood komunikują się biegle w języku angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim. W tych językach sporządzane są dokumenty, umowy oraz pisma, a także prowadzone są negocjacje.

Od listopada 2015 roku działa w Berlinie biuro Izby Pracodawców Polskich.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu w Niemczech.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

  1. ubieganie się o zezwolenie na pracę tymczasową w Niemczech
  2. dokumentacja dla polskich firm usługowych i agencji zatrudnienia związana ze świadczeniem usług na terenie Niemiec,
  3. przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec,
  4. reprezentant do kontaktu z niemieckim urzędem celnym,
  5. zakładanie spółek w Niemczech,
  6. adres do korespondencji w Niemczech,
  7. niemiecka centrala telefoniczna,
  8. adres rejestracyjny w Niemczech.

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com)


Tomasz Major – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. 

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013. 

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood. 

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Azji ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli krajów tego regionu. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com). 

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ;www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi.

 

Kontakt: TMajor@BrightonWood.com.  


Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników