Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Orzecznictwo sądowe dotyczące podlegania ustawodawstwu na miesiąc przed oddelegowaniem

Pojawiły się już wyroki sądów w sprawie podlegania przez pracowników delegowanych polskiemu ustawodawstwu na miesiąc przez wysłaniem za granicę, niestety wyroki te nie są w większości korzystne dla firm. W sprawie nie wypowiedział się jeszcze Sąd Najwyższy, ale jeden z klientów Brighton Wood zlecił nam sporządzenie skargi kasacyjnej w takiej sprawie.

 
Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia 883/2004 oraz 987/2009, nie jest wykluczone uzyskanie A1 w trybie delegowania w sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony po to, by go natychmiast oddelegować za granicę. Zgodnie jednak z art. 14 ust. rozporządzenia wykonawczego 987/2009, do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego (883/2004) „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego”, oznacza także osobę zatrudnioną w celu oddelegowania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma je pracodawca.

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników