Skip to main content

System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących

System wsparcia merytorycznego i prawnego dla firm

zapewniają:
Portal Delegowanie.pl, Kancelaria Brighton&Wood oraz europejscy doradcy stowarzyszeni w GlobalEmployment.eu

Pakiety wparcia dla:

firm członkowskich Izby Pracodawców Polskich IPP:  www.ipp.org.pl
firm członkowskich Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV:  www.European-Employers.eu
firm delegujących swój personel za granicę:  www.Delegowanie.pl
firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce:  www.Cudzoziemcy.org
firm zajmujących się pracą tymczasową i outsourcingiem:  www.PracaCzasowa.eu
firm delegujących opiekunki do Niemiec:   www.InstytutOpieki.eu

 

Usługi dla firm

Wszystkie firmy delegujące

Pakiet STANDARD

Pakiet PREMIUM

Pkiet GOLD

Dostęp do informacji:
www.RynekDelegowania.pl
www.Cudzoziemcy.org
www.PracaCzasowa.eu
www.InstytutOpieki.eu

dostęp otwarty dostęp otwarty dostęp otwarty dostęp otwarty

Aplikacja na smartfony:
Google Play AppStore

dostęp otwarty dostęp otwarty dostęp otwarty dostęp otwarty
 

Publikacje książkowe: www.delegowanie.pl/publikacje (w przypadku chwilowego wyczerpania – ebook – patrz opis na www.delegowanie.pl/publikacje)

Jedna publikacja do wyboru 1x w roku; pozostałe publikacje za symboliczną cenę w wysokości 10% ceny standardowej! Wszystkie publikacje Wszystkie publikacje

Biuletyn wydawany przez IPP „Delegowanie.pl | PracaCzasowa.eu | Cudzoziemcy.org | InstytutOpieki.eu” (wersja papierowa na seminariach organizowanych przez Delegowanie.pl, wersja elektroniczna wysyłana na emial)

  STANDARD PREMIUM GOLD

Udział w czwartkowych seminariach online dla firm: www.delegowanie.pl/online

  jedna osoba z firmy trzy osoby z firmy trzy osoby z firmy

Udział we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu: www.delegowanie.pl/seminaria

  zniżka 50% trzy osoby z firmy trzy osoby z firmy

Udział w pracach nast. sekcji oraz wszystkie usługi zapewniane członkom przez nast. sekcje:

 

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu STANDARD PREMIUM GOLD

Udział w Obiadach Mistrzów Delegowania po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl

  jedna osoba z firmy trzy osoby z firmy trzy osoby z firmy

Konsultacje w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium/konferencją organizowanymi przez Delegowanie.pl

  STANDARD PREMIUM GOLD

Dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych na bieżąco przez IPP i EEEV od polskich i zagranicznych instytucji

  STANDARD PREMIUM GOLD

Członkostwo w Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV bez dodatkowych opłat

  STANDARD PREMIUM GOLD

Dodatkowe zniżki dla firm korzystających z Pakietu STANDARD

  Firmom, które korzystają z Pakietu STANDARD, przysługują atrakcyjne zniżki na pozostałe, wymienione niżej, usługi zarezerwowane dla Pakietów PREMIUM i GOLD    

Indywidualne konsultacje online w Kancelarii Brighton&Wood

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu   1x (60 minut) na miesiąc bez ograniczeń ilościowych i czasowych

Indywidualne konsultacje w biurach Kancelarii Brighton&Wood

    1x (60 minut) na miesiąc bez ograniczeń ilościowych i czasowych

Indywidualne konsultacje ad hoc + infolinia w sytuacjach nagłych - konsultacja w ciągu 24h (kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne)

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu   w ilościowych ramach limitu dla konsultacji online (3x w każdym kwartale) bez ograniczeń ilościowych i czasowych

Indywidualne konsultacje online z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood

    w ilościowych ramach limitu dla konsultacji online (3x w każdym kwartale) bez ograniczeń ilościowych i czasowych

Indywidualne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood

    w ilościowych ramach limitu dla konsultacji w biurze Kancelarii Brighton&Wood (1x w każdym kwartale) bez ograniczeń ilościowych i czasowych

Uzyskiwanie indywidualnych wyjaśnień urzędowych od polskich i zagranicznych instytucji

       

Bieżące informacje n/t regulacji prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych dot. delegowania pracowników za granicę (informacje wysyłane są minimum 3-5x w tygodniu)

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu   PREMIUM GOLD

Codzienny Newsletter: Codzienne informacje zawierające orzeczenia, interpretacje i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia – minimum 40 informacji w każdym kwartale członkostwa;

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z pakietu PREMIUM lub GOLD PREMIUM GOLD

Modelowa dokumentacja dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;

    PREMIUM GOLD

Modelowa dokumentacja dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;

    PREMIUM GOLD

Modelowa dokumentacja dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;

    PREMIUM GOLD

Dostęp do bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

    PREMIUM GOLD

Biura siedziby spółki w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie + obsługa korespondencji

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu   na specjalnych warunkach dla Pakietu PREMIUM dla firm, które wykupują Pakiet GOLD na 12 miesięcy; dla pozostałych firm specjalne warunki

Przedstawiciel do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu   na specjalnych warunkach dla Pakietu PREMIUM dla firm, które wykupują Pakiet GOLD na 12 miesięcy; dla pozostałych firm specjalne warunki

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji

Usługa niedostępna dla firm niekorzystających z żadnego pakietu  

na specjalnych warunkach dla Pakietu PREMIUM
 

GOLD
OPŁATY I ZASADY ROZLICZEŃ  

100 euro miesięcznie

Wysokość opłaty podawana jest indywidualnie

Wysokość opłaty podawana jest indywidualnie

 

umowa na 12 miesięcy

umowa na 3 miesiące

umowa na 3 miesiące lub (na życzenie firmy) na 12 miesięcy

   

Pierwszeństwo korzystania z Pakietu PREMIUM mają firmy, które korzystają z pakietu STANDARD.

Pakiet GOLD proponowany jest wybranym firmom członkowskim IPP korzystającym z Pakietu STANDARD lub z Pakietu PREMIUM oraz wybranym firmom, korzystającym z Konsultacji w Kancelarii Brighton&Wood.

Formularz członkowski  

www.delegowanie.pl/standard

www.delegowanie.pl/premium

www.delegowanie.pl/gold

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników