Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Place budowy jako zakład podatkowy - interpretacja podatkowa IS

Ciekawą interpretację w zakresie opodatkowania dochodów firmy za granicą wydała ostatnio jedna z Izb Skarbowych. Chodziło o prowadzenie prac budowlanych za granicą na kilku oddzielnych placach budowy i związaną z tym kwestią powstania tzw. zakładu podatkowego.

 

Z interpretacji tej wynika, że dochód z usług budowlanych wykonywanych przez polskiego przedsiębiorcę w Szwecji jest tam opodatkowany podatkiem dochodowym tylko wtedy, gdy działalność budowlana spowodowała utworzenie zakładu (kilku zakładów), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można go przypisać temu zakładowi (tym zakładom).
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, które świadczyła na terytorium Królestwa Szwecji. Usługi te świadczyła jako podwykonawca jednego szwedzkiego przedsiębiorstwa budowlanego. Pomimo tożsamości podmiotowej zleceniodawcy, prowadzone budowy nie były ze sobą powiązane funkcjonalnie. Były zlokalizowane w różnych miejscowościach na terytorium Szwecji. Przedsięwzięcia dotyczyły różnych obiektów - od linii tramwajowych po elektrownie wiatrowe. Na niektórych budowach spółka prowadziła prace podwykonawcze dłużej niż 12 miesięcy.

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników