Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych za granicę - interpretacja ZUS

Od miesięcy obserwujemy wzmożone kontrole ZUS w firmach zatrudniających zleceniobiorców i delegujących ich do pracy poza granicami kraju. Szczególnie widoczne jest to w branży opieki, ale także w innych firmach, również z szeroko rozumianego sektora budowlanego.

Kontrole te dotyczą przede wszystkim prawidłowości określania podstawy wymiaru składek i nierzadko kończą się podwyższeniem podstawy wymiaru do wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Z drugiej strony, ZUS wydaje i ogłasza interpretacje, w których dopuszcza stosowanie systemu delegacyjnego przy umowach zlecenia.
Omawiamy jedną z takich interpretacji – dość aktualną, bo wydaną w kwietniu br. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników