Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Przypis składek przez ZUS

 Przypis składek, czyli podwyższenie podstawy wymiaru składek ma zwykle miejsce gdy w wyniku kontroli ZUS stwierdzi, że deklarowane przez płatnika podstawy zostały ustalone nieprawidłowo. Najczęściej ma to miejsce, gdy:
• płatnik obliczał składki tak jakby pracownik/zleceniobiorca przebywał w podróży służbowej, podczas gdy praca za granicą nie miała charakteru incydentalnego (podstawa jest wówczas podwyższana do kwoty nie niższej od przeciętnego wynagrodzenia),
• płatnik nie naliczał składek od przychodów, które zdaniem ZUS nie są zwolnione z podstawy wymiaru składek (np.: koszty zakwaterowania, dojazdy za granicę, dodatkowe polisy ubezpieczeniowe),
• płatnik popełnił błędy rachunkowe przez co zaniżył podstawy wymiaru składek.

Jeśli płatnik, u którego ZUS stwierdził zaniżenia sam nie dokona korekty dokumentów rozliczeniowych, ZUS wydaje decyzję o przypisie, od której służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. „Krytyczne” dla firm delegujących postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS zmierzają najczęściej albo do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1, albo właśnie do podwyższenia podstawy wymiaru składek. Podwyższenie podstawy wymiaru składek wynika najczęściej albo z wadliwie zastosowanej optymalizacji (system delegacyjny, podwójne umowy etc.) albo z faktu, że firma delegująca nie uwzględniła w jej ustalaniu wszystkich przychodów – zarówno wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom, jak i oddawanym im do dyspozycji w naturze.

Wszystkie postępowania kontrolne od samego początku prowadzone są przez Kancelarię Brighton&Wood w taki sposób, by uchronić firmę i jej władze oraz właścicieli przed negatywnymi skutkami ustaleń inspektorów. Od samego początku przygotowywane są dowody oraz dokumentowane uchybienia inspektorów ZUS, które w przyszłości będą wykorzystane w postępowaniu sądowym. W efekcie wielokrotnie udaje się prawnikom Brighton&Wood doprowadzić w sporach sądowych toczonych z ZUS do zwrotu akt organowi rentowemu z uwagi na uchybienia proceduralne, ewidentne błędy i niezupełne ustalenia. Po wszczęciu postępowania kontrolnego od samego początku oceniane są ryzyka dla zarządu spółki i właścicieli, w tym ryzyka biznesowe i ryzyka związane z odpowiedzialnością oraz przygotowywane są warianty postępowań, także postępowań likwidacyjnych i upadłościowych. Obsługa firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS jest najbardziej cenioną usługą Kancelarii Brighton&Wood.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników