Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Rekomendacje Tomasza Majora w/s rewizji dyrektywy 96/71

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  
 
W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.
W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.
Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.
 

Oto ostatni rozdział opinii zawierający rekomendacje Tomasza Majora dla Komisji Europejskiej: 

 

XII. Rekomendacje.

259.

Mając na względzie powyższe uwagi proponuję Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

 

1)      Zaniechać dalszych prac nad wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej z dnia 8.03..2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final];

 

2)      Doprowadzić w całej UE do prawidłowej implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;

 

3)      Monitorować na bieżąco stosowanie we wszystkich państwach członkowskich

 

a)      Dyrektywy Podstawowej 96/71,

 

b)      Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;

 

4)      Doprowadzić w trybie pilnym do opublikowania na jednej stronie internetowej wszystkich przepisów należących do „absolutnego jądra” przepisów mających bezwzględne zastosowanie zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 3 Dyrektywy 96/71;

 

5)      dokonać roboczego przeglądu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE po upływie roku od jej implementacji we wszystkich państwach członkowskich, oraz przeglądu, o którym mowa w art. 24 tej dyrektywy, wyciagnięcia wniosków,

 

6)      Rozpocząć, po dokonaniu zaproponowanego wyżej roboczego przeglądu, w sposób transparentny, otwarty i profesjonalny debaty nad ową koncepcją nie tylko delegowania, ale także w ogóle transgranicznego zatrudnienia w Europie z uwzględnieniem także aspektów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych etc. i prowadzić tę debatę w sposób wyważony uwzględniając aktualną trudną sytuację polityczną i społeczną w Europie;

 

7)      Zaproponować po wszechstronnej analizie jednolitą nowoczesną dyrektywę o delegowaniu, która regulowałaby zagadnienia zawarte w

 

a)      Dyrektywie Podstawowej 96/71,

 

b)      Dyrektywie Wdrożeniowej 2014/67/UE,

 

c)       we wnioskach z audytu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników